Rusça Anlamlı Sözler

Лю́бит не тот, кто рвётся к на́шему те́лу. Лю́бит тот, кто не каса́ясь те́ла, осторо́жно проника́ет к нам в душу́.

Seven biri bedenimizi incitmez. Seven biri tenimize dokunmadan dikkatlice ruhumuza nüfus eder.
Сча́стье не в тех же́нщинах, с кото́рыми хо́чется спать, а в тех, с кото́рыми хо́чется просыпа́ться…

Mutluluk, uyumak istediğiniz kadınlarda değil, uyanmak istediğiniz kişilerde..

 

Как бы ни жил челове́к, ему́ всё равно́ тре́буется семья́. Семью́ не заме́нишь ни деньга́ми, ни карье́рой, ни друзья́ми. Семья́ — как элеме́нт па́зла: найдёшь недостаю́щий кусо́чек, и карти́нка жи́зни сло́жится.

Bir insan nasıl yaşarsa yaşasın yine de bir aileye ihtiyacı vardır. Aile – ne para için, ne kariyer için, ne de arkadaşlar için değiştirilemez. Aile – bulmacanın bir parçası olarak: eksik parçayı bulmak ve resmi geliştirmek içindir.

 

Дове́рьтесь жи́зни. Куда́ бы она́ вас ни забро́сила — э́то путеше́ствие необходи́мо.

Hayata güvenin. Sizi götürdüğü her yere – bu yolculuk gerekli.

 

Не печа́лься! Всё, что ты потеря́л, вернётся к тебе́ в друго́й фо́рме.

Üzülme! Kaybettiğin her şey başka bir biçimde sana geri dönecektir.

 

Из камне́й, упа́вших с ду́ши, полу́чится хоро́шая доро́га  к сча́стью.

Ruhtan düşen taşlardan mutluluk için iyi bir yol alacaksın.

 

Ка́пля в мо́ре иногда́ понима́ет, что она́ в мо́ре, но она́ ре́дко дога́дывается о том, что мо́ре то́же в ней.

Denizdeki bir damla bazen denizde olduğunu anlar ancak nadiren kendisinin de denizin bir parçası olduğunu fark eder.

 

Боя́ться не́чего. Меня́й листья, но сохраня́й ко́рни.

Korkacak bir şey yok. Yapraklar yenilenir ama kökleri kalır.

 

Не ну́жно спра́шивать о бу́дущем. Бу́дущее – как таи́нственный пода́рок для нас … Прожива́йте моме́нт сейча́с, не ну́жно беспоко́иться о бу́дущем. Про́сто позво́льте ему́ быть. Доверя́йте бу́дущему. У ва́шего бу́дущего есть своё вре́мя, не сопротивля́йтесь, не задава́йте ему́ вопро́сы. Сосредото́чьтесь на дыха́нии пря́мо сейча́с, позволя́я есте́ственному проце́ссу продолжа́ть свою́ приро́ду.

Gelecek hakkında soru sormaya gerek yok. Gelecek – bizler için gizemli bir hediye gibi … Sadece anı yaşa, gelecek hakkında kaygıya gerek yok. Sadece ona izin ver. Geleceğe güven. Geleceğin kendi zamanı var, sadece karşı koyma, direnme, ona sorular sorma. Nefesini yaşadığın şu ana odakla ve bırak süreç kendi doğasında akışına devam etsin.

 

Есть цветы́, кото́рые цвету́т ра́но, и есть цветы́, кото́рые цвету́т по́здно. Ду́маю, лю́ди расцвета́ют так же.

Erken açan çiçekler var ve geç açan çiçekler var. Bence insanlar da aynı şekilde çiçek açar.

 

Е́сли у вас есть вре́мя, что́бы ныть и жа́ловаться — зна́чит его́ доста́точно, что́бы всё измени́ть.

Şayet dırdır yapacak ve şikayet edecek vaktiniz varsa – her şeyi değiştirmek için yeterli demektir.

 

То, како́й доро́гой вы идёте, гора́здо важне́е, чем ва́ша ско́рость.

Gittiğiniz yol hızınızdan daha önemlidir.

 

Лу́чше обща́ться с хоро́шей кни́гой, чем с пусты́м челове́ком.

İyi bir kitapla iletişim kurmak boş bir insanla iletişim kurmaktan daha iyidir.

 

Смысл – он всегда́ внутри́ нас, а кни́ги, кото́рые мы чита́ем, э́то про́сто хитроу́мный крючо́к, что́бы вы́тащить его́ на пове́рхность…

Anlam – her zaman içimizdedir ve okuduğumuz kitaplar onu yüzeye çıkarmak için kurnaz kancalardır.

 

У меня́ нет вре́мени, что́бы ненави́деть тех, кто ненави́дит меня́, потому́ что я сли́шком за́нят те́ми, кто лю́бит меня́.

Benden nefret edenlerden nefret etmek için zamanım yok, çünkü beni sevenlerle meşgulüm.

 

На́ши представле́ния о том, как всё должно́ быть, меша́ют нам наслажда́ться тем, как всё есть.

Her şeyin nasıl olması gerektiğine dair fikirlerimiz, her şeyin nasıl olduğunu görmemizi engelliyor.

 

Секре́т не в том, что́бы гоня́ться за ба́бочками. уха́живайте за свои́ми сада́ми – и они́ са́ми к вам прилетя́т!

Asıl gizem, kelebeklerin peşinden onları yakalamaya çalışmak değildir. Kendi bahçenizle ilgilenin çünkü o zaman tüm kelebekler kendileri size gelecektir.

 

Наше́дший себя́, теря́ет зави́симость от чужи́х мне́ний.

Kendini bulan kişinin başkalarının görüşlerine bağımlılığı kalmaz.

 

Ра́зум, одна́жды расши́ривший свои́ грани́цы, никогда́ не вернётся в пре́жние.

Zihin bir kere kendi sınırlarını aştığında artık geriye dönmesi mümkün değildir.

 

И хоти́те Вы и́ли нет, я Вас уже́ взяла́ туда́. Внутрь, куда́ беру́ все люби́мое, не успе́в рассмотре́ть…

Ve ister isteyin, ister istemeyin, ben sizi zaten oraya aldım. Tüm sevdiklerimi hiç düşünmeksizin içime aldığım yere…

 

Семья́ — э́то полотно́, кото́рое ну́жно постоя́нно ткать. Каку́ю карти́ну соткём сего́дня, на э́то бу́дем любова́ться за́втра.

Aile, her zaman boyanması gereken bir tuval gibidir. Bugün yaptığımız resme, yarın hayran olacağız.

 

Гла́вная черта́, кото́рую на́до иска́ть в свое́й ро́дственной душе́, — э́то чу́вство узнава́ния, ощуще́ние “я до́ма”.

Kişinin ruh eşinde araması gereken ana özellik, – tanıma hissidir, kendisini ‘’YUVADA‘’ hissetmektir.

 

И е́сли бы то́лько при ка́ждой мы́сли о тебе́ выраста́л цвето́к, я могла́ бы броди́ть по сво́ему саду́ ве́чно…

Eğer seni her düşündüğümde bir çiçek büyüseydi, sonsuza dek bahçemin etrafında dolaşabilirdim…

 

Я не хочу́ тра́тить вре́мя, си́лы, эне́ргию на то, что разруша́ет меня́. Я не могу́ знать, что бу́дет да́льше в мое́й жи́зни, но я хочу́ нака́пливать позити́вную эне́ргию, а не тра́тить её. Жизнь быва́ет ра́зная и для того́, что́бы пережи́ть сло́жные эта́пы ну́жны си́лы и эне́ргия. Поэ́тому растра́чивать ну́жные по жи́зни си́лы кра́йне опроме́тчиво.

Bana faydası olmayan şeyler üzerinde kendi zamanımı, gücümü ve enerjimi kaybetmek istemiyorum. Hayatımda daha neler olacak bilemiyorum ama enerjimi korumak istiyorum ve onu boşuna tüketmek istemiyorum. Yaşamımız bizlere farklı durumlar sunabilir bu durumlardan kurtulmak için güç ve enerjiye ihtiyacımız var. Bu nedenle, yaşam için gerekli olan enerjiyi son derece dikkatsizce harcamamalıyız.
Ка́ждой, да́же са́мой си́льной же́нщине ну́жен кто-то, кто бу́дет дари́ть ей… Нет, не цветы́, не пода́рки…

Кто бу́дет дари́ть ей эмо́ции….

Kadınlar, hatta en güçlü kadınlar bile kendisine hediye edilecek bir şeye ihtiyaç duyarlar …. Hayır, ne çiçekler ne de hediyeler….

Onlara gerçek duygular verecek birini….

 

Е́сли он захо́чет, что́бы ты прису́тствовала в его́ жи́зни, он добьётся э́того. Ты не должна́ сража́ться за э́то ме́сто.

Eğer sen onun hayatındaysan ve o seni gerçekten istiyorsa, o bunu yapacaktır. Senin o yere ulaşmak için mücadele etmene gerek yok.

 

У ка́ждого в жи́зни появля́ется тако́й челове́к, по́сле кото́рого ты меня́ешься.

Hepimizin hayatında ortaya çıkan ve bizi değiştiren bir insan oluyor.

 

Я не люблю́ дели́ть свои́х люде́й с кем-то ещё. Моё, зна́чит моё.

Sevdiklerimi başkasıyla paylaşmayı sevmiyorum. Benimse benim demektir.

 

Нет ничего́ лу́чше, чем влюбля́ться в одного́ и того́ же челове́ка с ка́ждым днём всё бо́льше и бо́льше.

Her gün aynı kişiye aşık olmaktan daha güzel bir şey yoktur.

 

Терпе́ние и ещё раз терпе́ние. Ско́ро всё ста́нет на свои́ места́, ту́чи рассе́ются, вы́глянет со́лнце и очередно́е испыта́ние оста́нется в про́шлом.

Sabır ve tekrar sabır. Yakında her şey yerine oturacak, bulutlar dağılacak, güneş yeniden gözükecek ve deneyim sadece geçmişte kalacak.

 

Тому́, кто лю́бит жизнь, никогда́ не хва́тит слов, чтоб её описа́ть…

Hayatı sevenler için, hiç bir zaman onu tanımlayacak yeterli kelimeler yoktur…

 

Люблю́ его́ арома́т, люблю́ слы́шать, как он ды́шит, люблю́ наблюда́ть за его́ взгля́дом, люблю́, про́сто, когда́ он ря́дом.

Onun kokusunu seviyorum, nefes alışını dinlemeyi seviyorum, gözlerini seyretmeyi seviyorum, yalnızca o yanımdayken.

Не зна́я пра́вды,
Не де́лай вы́водов.
Вся́кое быва́ет…

Gerçeği bilmeden, 
Sonuç çıkarmayın.
Her şey mümkün olabilir.

 

У ка́ждого из нас есть свой чемода́н сча́стья и чемода́н гру́сти – для равнове́сия.

Her birimizin kendi mutluluk ve hüzün valizlerimiz vardır – Denge için.

 

Не ва́жно с кем ты прово́дишь вре́мя….шу́тишь и смеёшься, а гла́вное о ком ты ду́маешь, закрыва́я глаза́…

Kiminle vakit geçirdiğin önemli değil … şakalaştığın veya gülümsediğin, önemli olan gözlerini kapattığın zaman kimin hakkında düşündüğündür.

 

Е́сли вас демонстрати́вно не замеча́ют, зна́чит ва́ми всерьёз интересу́ются…

Eğer gösterişli bir şekilde fark edilmediyseniz o zaman ciddi bir şekilde ilgileniyorsunuz demektir.

 

До́брые слова́ мо́гут быть кра́ткими и лёгкими, но их э́хо вои́стину бесконе́чно.

İyi kelimeler kısa ve kolay olabilir ancak yankıları gerçekten sonsuzdur.

 

— Ты всегда́ улыба́ешься, напева́ешь, прекра́сно вы́глядишь. Душа́ за тебя́ ра́дуется!
— О, э́то вы меня́ ещё в хоро́шем настрое́нии не ви́дели!

Her zaman gülümsüyorsun, şarkılar mırıldanıyorsun, çok güzel görünüyorsun. Ruhun senin için mutluluk duyuyor.

Ah, henüz sen beni iyi bir ruh hali içinde görmedin!

 

Умер челове́к. Его́ пёс ря́дом лёг и то́же умер. Душа́ челове́ка стои́т пе́ред врата́ми с на́дписью “Рай” и ря́дом душа́ соба́ки. На врата́х на́дпись: “с соба́ками вход воспрещён!”. Не вошёл челове́к в э́ти врата́, прошёл ми́мо. Иду́т они́ по доро́ге, вторы́е врата́, на кото́рых ничего́ не напи́сано, то́лько ря́дом ста́рец сиди́т.
— Прости́те, уважа́емый… А что за э́тими воро́тами?
— Рай.
— А с соба́кой мо́жно?
— Коне́чно!
— А там, ра́ньше, что за врата́?
— В Ад. До Ра́я дохо́дят то́лько те, кто не броса́ют друзе́й.

Adamın biri ölür. Onun köpeği de hemen adamın yanında uzanmıştır ve oda ölmüştür. Adamın ruhu, üzerinde ”Cennet” yazan tabelaların yanında duruyor ve hemen yanında köpeğin ruhu durmaktadır. Tabelaların üzerine köpekler giremez yazılmıştır. Adam o kapılardan içeri girmez ve yanlarından geçerek yolda yürürler. Üzerinde hiç bir şey yazmayan ikinci kapılar görünür ve sadece hemen kapıların yanında oturan çok yaşlı bir adam vardır.

— Afedersiniz efendim… Peki bu kapıların ardında ne var?
— Cennet.
— Peki köpeğimle girebilir miyim?
— Elbette!
— Peki, daha önceki kapıların ardında ne vardı?
— Cehennem vardı… Burası ise sadece Cennete ulaşıncaya kadar arkadaşlarını bırakmayanlar için.

 

Оди́н ма́стер счита́л, что челове́к до́лжен приобрета́ть и зна́ния, и му́дрость.
Когда́ его́ спроси́ли, в чём ра́зница, он отве́тил:
– Зна́ние достига́ется чте́нием книг.
– А му́дрость?
– Чте́нием той кни́ги, кото́рой явля́ешься ты сам.

Bir usta, insanların hem bilgi hem de bilgelik kazanması gerektiğine inanıyordu.
Kendisine aradaki farkın ne olduğunu sordular, Usta cevapladı:
– Bilgi kitap okuyarak elde edilir.
– Peki bilgelik?
– O kitapları okuduktan sonra kendi içinde varlığının belirmesi.

 

— Что тако́е счастли́вый брак?— спроси́ли мудреца́, — э́то когда́ мужчи́не ую́тно в до́ме, хорошо́ с жено́й и он не мечта́ет о свобо́де?
— Нет, — отве́тил мудре́ц, —счастли́вый брак — э́то когда́ им ую́тно в до́ме, хорошо́ друг с дру́гом и они́ свобо́дны.

— Mutlu bir evlilik nedir?— diye Bilge’ye sordular, — Bir erkeğin evde karısıyla birlikteyken kendini rahat hissetmesi ve özgürlüğü düşünmemesi midir?
— Hayır, diye yanıtladı Bilge — Mutlu evlilik— Onların ikisinin de evde birlikteyken kendilerini huzurlu ve özgür hissetmeleridir.
Купи́л челове́к себе́ но́вый дом — большо́й и краси́вый, с больши́м плодонося́щим са́дом. А ря́дом в ста́реньком до́мике жил зави́стливый сосе́д, кото́рый постоя́нно пыта́лся испо́ртить ему́ настрое́ние: то му́сор под воро́та подбро́сит, то ещё каку́ю га́дость натвори́т.

Одна́жды просну́лся челове́к в хоро́шем настрое́нии, вы́шел на крыльцо́, а там — ведро́ с помо́ями. Он взял ведро́, помо́и вы́лил, ведро́ вы́чистил до бле́ска, насобира́л в него́ са́мых больши́х, спе́лых и вку́сных я́блок и пошёл к сосе́ду.

Сосе́д, услы́шав стук в дверь, злора́дно поду́мал: «Наконе́ц-то я доста́л его́!». Открыва́ет дверь в наде́жде на сканда́л, а челове́к протяну́л ему́ ведро́ с я́блоками и сказа́л:

— Кто чем бога́т, тот тем и де́лится!

Adamın biri kendisine büyük ve güzel, bahçesinde meyve ağaçları olan bir ev satın aldı. Hemen yanında eski bir evde yaşayan kıskanç bir komşusu vardı, sürekli kendisinin ruh halini bozmaya çalışan: Onun bahçe kapısının altına çöpler bırakırdı bunun gibi daha bir sürü pislikler yapardı.

Bir gün adam iyi bir moralle uyandı, veranda dan dışarı çıktı ve tam orada içinde çöpler olan bir kova duruyordu. Kovayı aldı ve içindeki pislikleri döktü. Kovayı iyice temizledi. Kovanın içine en büyük, lezzetli elmaları koydu ve komşusuna doğru gitti.

Komşu, çalan kapının sesini dinleyerek, sinsice düşünüyordu.
«Sonunda yakaladım seni!» ve skandal çıkmasını umut ederek kapıyı açtı. Ama adam ona içinde elmalar olan kovayı uzattı ve dedi ki: 

— Kim neyi ile daha zenginse onu paylaşır!

 

Оди́н мудре́ц, выступа́я пе́ред слу́шателями, рассказа́л им анекдо́т. Вся аудито́рия содрогну́лась от сме́ха.

Че́рез не́сколько мину́т он сно́ва рассказа́л лю́дям тот же анекдо́т. То́лько не́сколько люде́й улыбну́лись.

Мудре́ц тре́тий раз рассказа́л э́ту же шу́тку, но не засмея́лся уже́ никто́.

Ста́рый му́дрый челове́к улыбну́лся и произнёс: “Смея́ться постоя́нно с одно́й и той же шу́тки вы не мо́жете… Так почему́ позволя́ете себе́ пла́кать по одному́ и тому́ же по́воду постоя́нно?”.

Bilge usta konuşması sırasında öğrencilerine bir fıkra anlattı. Oradaki herkes kahkahalara boğuldu.
Bir kaç dakika sonra onlara tekrar aynı fıkrayı anlattı. Sadece bir kaç kişi gülümsedi.

Bilge usta aynı fıkrayı üçüncü kez anlattı ama artık hiç kimse gülmüyordu.
Yaşlı bilge adam gülümsedi ve dedi ki: 
“Aynı fıkraya sürekli gülemezsiniz… Öyleyse hep neden aynı sebepten ötürü ağlamanıza izin veriyorsunuz?”
Bir cevap yazın