Yeterlilik ve Yetersizlik Eylemi


Merhaba arkadaşlar, bu ders Rusça yeterlilik ve yetersizlik eylem ifadelerini nasıl kurarız bu konuyu öğreneceğiz.


Yeterlilik ve Yetersizlik Eylemi
Форма возможности – невозможности

Gece saat on iki de bile gidebilirim.
Я могу́ уйти́ да́же в 12 но́чи.


Ben ütü yapmaya katlanamam.
Терпе́ть не могу́ гла́дить.


Kazandığıma inanamıyorum.
Не могу́ пове́рить, что я вы́играл.


Ben bugün ev ödevlerinin hepsini bitirebilirim.
Сего́дня я могу́ зако́нчить всё дома́шнее зада́ние.


Bu kış tatilde İstanbul’a gidebilirim.
Э́той зимо́й на кани́кулах я могу́ уе́хать в Стамбу́л.


Ben kazanamam.
Я не могу́ вы́играть.


Gelecek sene program değişebilir.
В бу́дущем году́ програ́мма мо́жет измени́ться.


Ben bunu tek başıma yapamam.
Я не могу́ сде́лать э́то одна́.


Dışarı çıkabilir miyim?
Я могу́ вы́йти на у́лицу?


Girebilirsin.
Мо́жешь прийти́.


Kalemini alabilir miyim?
Мо́жно возьму́ твою́ ру́чку?


Gidebilirsin.
Мо́жешь уходи́ть.


Ben sizin hikayenizi yazabilirim.
Я могу́ написа́ть ва́шу исто́рию.


Kapıyı kapatabilir misin?
Мо́жешь закры́ть дверь?


Sen zamanla onu sevebilirsin çünkü o çok tatlı.
Ты со вре́менем его́ мо́жешь полюби́ть, потому́ что он о́чень хоро́ший.


Bana yardım edebilir misin?
Мо́жешь мне помо́чь?


Onlar ödevlerini yapabilirler.
Они́ мо́гут сде́лать дома́шнее зада́ние.


Artık gidebilirsin.
Тепе́рь мо́жешь идти́.


Sen sinemaya bakabilirsin çünkü artık büyüdün.
Ты мо́жешь посмотре́ть фильм, потому́ что ты уже́ повзросле́ла.


Burada bekleyebilirsin.
Мо́жешь подожда́ть тут.


Ben ellerimi yıkamadan yemek yemeye başlayamam.
Е́сли я не помо́ю ру́ки, я не смогу́ нача́ть есть.


Eğer yapabilirsem, yapacağım.
Сде́лаю, е́сли смогу́.


Ben arkadaşımla barışamam.
Я не смогу́ помири́ться с дру́гом.


Sen yardım edebildin mi?
Ты смог помо́чь?


Sınıfa girebilir miyim?
Мо́жно войти́ в класс?


Deneyebilir miyim?
Мо́жно попро́бовать?


Senin yatağında uzanabilir miyim?
Я могу́ приле́чь на твое́й крова́ти?


Sigara içebilir miyim?
Мо́жно закури́ть?


Sen benimle dışarı çıkabilir misin?
Ты со мной мо́жешь вы́йти на у́лицу?


Bana gösterebilir misin?
Мо́жешь мне показа́ть?


Biz kitaplarımızı alabilir miyiz?
Мы мо́жем взять на́ши кни́ги?


Sen dinlenebilirsin.
Ты мо́жешь отдохну́ть.


Ben bu kitabı bir günde okuyabilir.
Я могу́ прочита́ть э́ту кни́гу за оди́н день.


Onlar şarkı söyleyebilirler.
Они́ мо́гут петь.


Biz bu kompozisyonu yazabiliriz.
Мы смо́жем написа́ть э́то сочине́ние.


Onlar geçebilirler.
Они́ мо́гут пройти́.


Onlar kendileri üniversiteye girebilirler.
Они́ са́ми смо́гут поступи́ть в университе́т.


Başlayabiliriz.
Мо́жем начина́ть.


Bu hafta sonu biz sizi ziyaret edebiliriz.
На э́тих выходны́х мы смо́жем вас навести́ть.


Biz gidebilir miyiz?
Мы мо́жем идти́?


Yaz tatilinde ben Türkiye’ye gidebilirim.
В ле́тние кани́кулы я могу́ уе́хать в Ту́рцию.


Ben geri dönebilirim.
Я могу́ верну́ться.


Birkaç seneye ülkenin ekonomisi düzelebilir.
За не́сколько лет эконо́мика страны́ мо́жет улу́чшиться.


Açıklayamam.
Не могу́ объясни́ть.


Gelecek sene bizim okulumuz kapanabilir.
В сле́дующем году́ на́ша шко́ла мо́жет закры́ться.


Boğulabilirdim.
Я мог утону́ть.


Ben saatlerce bu filme bakabilirim.
Я могу́ часа́ми смотре́ть э́тот фильм.


Ben şarkı söyleyebilir miyim?
Я могу́ спеть?


Onlar bize sık sık misafirliğe gelebilir.
Они́ мо́гут ча́сто приходи́ть к нам в го́сти.


Ben sadece bekleyebilirim.
Я могу́ то́лько ждать.


Biz vatana gidemeyeceğiz.
Мы не смо́жем уе́хать на ро́дину.


Ben artık yapamıyorum.
Я бо́льше не могу́!


Ben bu evi satın alamam çünkü param yok.
Я не смогу́ купи́ть э́тот дом, потому́ что у меня́ нет де́нег.


Onlar gezmeye çıkamazlar çünkü hastalandılar.
Они́ не смо́гут вы́йти погуля́ть, так как заболе́ли.


Ben araba sürebilirim (kullanabilirim).
Я могу́ вести́ автомоби́ль.


O bu turtayı hazırlayamaz.
Она́ не смо́жет гото́вить э́тот пиро́г.


Ben buraya park edebilir miyim?
Могу́ я здесь припаркова́ться?


O kendi arabasını tamir edemez.
Он не смо́жет почини́ть свой автомоби́ль.


Onlar seni durduramayacaklar.
Они́ не смо́гут тебя́ останови́ть.


Türkiye’de biz sizi göremeyiz çünkü bizim çok işlerimiz olacak.
В Ту́рции мы не смо́жем вас уви́деть, так как у нас бу́дет мно́го дел.


Onlar bu kadar erken kalkamazlar.
Они́ не смо́гут так ра́но встать.


Onlar alıştırmaları yapamazlar çünkü öğretmenlerini dinlemiyorlardı.
Они́ не смо́гут сде́лать упражне́ния, так как не слу́шали учителя́.


Yapabileceğimi düşünüyorum (sanırım yapabilirim).
Ду́маю, смогу́.


Ben bu hikayeyi bir gecede okuyamam.
Я не смогу́ прочита́ть э́тот расска́з за одну́ ночь.


Belki ben sana yardım edebilirim.
Возмо́жно, я смогу́ тебе́ помо́чь.


Ben sizin evinize gelebilir miyim?
Мо́жно я приду́ к вам домо́й?


Sana yardım edebileceğimi düşünüyorum.
Ду́маю, я смогу́ тебе́ помо́чь.


Ben odaya girebilir miyim?
Я могу́ зайти́ в кабине́т?


Yapabildiğimce (elimden geldiğince) erken ayrıldım.
Я ушёл, как то́лько смог.


Sen bana su getirebilir misin?
Ты мо́жешь принести́ мне во́ду?


Ben sonuncuyu satamadım.
Я не смог прода́ть после́днюю.


Siz kapıyı kapatabilir misiniz?
Вы мо́жете закры́ть дверь?


Ben onu öldüremedim.
Я не смог его́ уби́ть.


Ben senin kalemini alabilir miyim?
Я могу́ взять твою́ ру́чку?


Sen bizi yalnız bırakabilir misin?
Ты мо́жешь оста́вить нас наедине́?


Ben istedim ama yapamadım.
Я хоте́л, но не смог.


Sen ekmek alabilir misin?
Ты мо́жешь купи́ть хлеб?


Ben ona yardım edemedim.
Я не смог ему́ помо́чь.

Bir cevap yazın