Yeni Başlayanlar İçin Rusça Cümle Örnekleri

Yeni başlayanlar için A1 – A2 seviyesinde Rusça cümle örnekleri. Rus dilinde günlük hayatta kullanılan kolay ve pratik cümle kalıplarını bu dersimizde öğreneceğiz.


Ско́лько э́то сто́ит?
Bu ne kadar tutuyor?


Что вы сейча́с де́лаете?
Şimdi siz ne yapıyorsunuz?


Могу́ я приня́ть ваш зака́з?
Sizin siparişinizi alabilir miyim?


Мне жаль.
Üzgünüm.


Я в поря́дке.
Ben iyiyim.


Как обы́чно.
Her zamanki gibi.


Без пробле́м.
Sorun yok.
Sorun değil.


Вы что́-то ищи́те?
Siz bir şey mi arıyorsunuz?


Та причёска краси́вая!
Bu saç modeli çok güzel!


Я не могу́ вы́йти в интерне́т.
Ben internete giremiyorum.


Сего́дня прохла́дно, не так ли?
Bugün hava serin, değil mi?


Здесь о́чень боли́т.
Burası çok acıyor.


Вы го́лодны?
Siz aç mısınız?
Siz acıktınız mı?


На у́лице немно́го хо́лодно.
Dışarısı biraz soğuk.


Я так не ду́маю.
Ben öyle düşünmüyorum.


Я хочу́ пить.
Ben susadım.
Ben su içmek istiyorum.


Уви́димся.
Görüşürüz.


У меня́ жар.
Benim ateşim var.


Есть ли кто-нибу́дь, кто говори́т по-англи́йски?
İngilizce konuşan biri var mı?


Коне́чно.
Elbette.


Давно́ не ви́делись.
Uzun zamandır görüşmedik.


Спаси́бо за ва́шу по́мощь.
Yardımınız için teşekkür ederim.


Пожа́луйста, поверни́те напра́во на сле́дующем светофо́ре.
Lütfen, sonraki trafik lambasından sağa dönün.


Ни за что!
Asla!


Я хочу́ позвони́ть в посо́льство.
Ben elçiliği aramak istiyorum.


У вас есть па́рень?
Sizin erkek arkadaşınız var mı?


Вы мо́жете написа́ть э́то здесь?
Bunu buraya yazabilir misiniz?


Я вам зави́дую.
Ben size imreniyorum.


Извини́те, я хочу́ сде́лать зака́з.
Affedersiniz, ben sipariş vermek istiyorum.


У вас есть свобо́дные места́?
Boş yeriniz var mı?


Что вы ду́маете?
Siz ne düşünüyorsunuz?


Я рабо́таю в торго́вом це́нтре.
Ben alışveriş merkezinde çalışıyorum.


Я о́чень за́нят.
Ben çok meşgulüm.


Я не зна́ю.
Ben bilmiyorum.


Я хочу́ э́то верну́ть.
Ben bunu iade etmek istiyorum.
Ben bunu geri vermek istiyorum.


Помоги́те!
Yardım edin.


Кто вы?
Siz kimsiniz?


Где касси́р?
Kasiyer nerede?


Я бы хоте́л вы́писаться.
Ben ayrılmak (checkout) istiyorum.


Что вы де́лаете?
Siz ne yapıyorsunuz?


Хорошо́?
Tamam mı?


В после́днее вре́мя я смотрю́ Ютьюб.
Son zamanlarda YouTube izliyorum.


Ты сейча́с за́нят?
Sen şimdi meşgul müsün?


Э́то замеча́тельно!
Bu harika!


Я пло́хо себя́ чу́вствую.
Ben kendimi kötü hissediyorum.


Отпусти́те меня́!
Gitmeme izin verin!
Beni serbest bırakın!


Куда́ вы идёте?
Siz nereye gidiyorsunuz?


Меня́ зову́т Мэ́ри.
Benim adım Meri.


Пра́вда?
Gerçekten mi?
Doğru mu?


Я вас пло́хо слы́шу.
Ben sizi kötü duyuyorum.


Счёт, пожа́луйста.
Hesap, lütfen.


Мне ну́жно сходи́ть в ва́нную.
Banyoya gitmem gerekiyor.


Э́то не ва́ша вина́.
Bu sizin suçunuz değil.


Я понима́ю, что вы чу́вствуете.
Nasıl hissettiğinizi anlıyorum.


Каки́е фи́льмы вам нра́вятся?
Hangi filmleri seversiniz?
Ne tür filmlerden hoşlanırsınız?


Я зна́ю.
Ben biliyorum.


Могу́ я э́то приме́рить?
Ben bunu deneyebilir miyim?


Я о́фисный сотру́дник.
Ben bir ofis çalışanıyım.


Моя́ люби́мая еда́ — га́мбургер.
Benim favori yiyeceğim hamburger.


Кем вы рабо́таете?
Ne olarak çalışıyorsunuz?


Здесь есть брак.
Burada düğün var.


Мне одино́ко.
Ben yalnızım.


Э́то сла́дко и вку́сно.
Bu tatlı ve lezzetli.


До́брой но́чи.
İyi geceler.


Я хочу́ поменя́ть де́ньги.
Ben para bozdurmak istiyorum.


Какова́ цель ва́шего визи́та?
Ziyaretinizin amacı nedir?


Не идёт горя́чая вода́.
Sıcak su gelmiyor (akmıyor).


Пра́вильно.
Doğru.


Пожа́луйста, приса́живайтесь здесь.
Lütfen buraya oturun.


Спаси́бо
Teşekkür ederim.


Каки́е у вас увлече́ния?
Hobileriniz nedir?


Я волну́юсь.
Ben endişeleniyorum.


Не о́чень хорошо́.
Çok iyi değil.


Я возьму́ вот э́то.
Ben şunu alacağım.


Мне 32 го́да.
Ben 32 yaşındayım.


Извини́те, я за́нят.
Üzgünüm, ben meşgulüm.


До свида́ния.
Hoşça kal.


Я хочу́ бока́л кра́сного вина́.
Ben bir kadeh kırmızı şarap istiyorum.


Приве́т.
Merhaba.


Где́ я могу́ найти́ банкома́т?
Nerede bir ATM bulabilirim?


Есть здесь побли́зости таксофо́н?
Yakınlarda ankesörlü telefon var mı?


Я не согла́сен.
Ben katılmıyorum.


Останови́те здесь, пожа́луйста.
Burada durun, lütfen.


Где здесь нахо́дится отде́л косме́тики?
Kozmetik bölümü burada nerede?


Всё в поря́дке. / Ничего́ стра́шного.
Her şey yolunda. / Yanlış bir şey yok.


Я из Ло́ндона.
Ben Londra’danım.


Я то́же так ду́маю.
Ben de böyle düşünüyorum.


Вы мо́жете предложи́ть мне лу́чшую це́ну?
Bana daha iyi bir fiyat teklif edebilir misiniz?
Bana daha iyi bir fiyat verebilir misiniz?


До́брое у́тро.
Günaydın.


Что э́то зна́чит?
Bu ne anlama geliyor?
Bunun anlamı nedir?


Что происхо́дит?
Ne oluyor?


Э́то о́чень пло́хо.
Bu çok kötü.


Рад за вас.
Sizin için sevindim.
Sizin adınıza sevindim.


Вам э́то нра́вится?
Bunu beğeniyor musunuz?
Bu hoşunuza gidiyor mu?
Bundan hoşlanıyor musunuz?


Я хочу́ отпра́виться сюда́.
Ben buraya gitmek istiyorum.


Мне нра́вится смотре́ть фи́льмы.
Filmlere bakmayı severim.


Сего́дня тепло́, не так
Bugün hava sıcak, değil mi?


Ско́лько вам лет?
Yaşınız kaç?
Kaç yaşındasınız?


Я потеря́л свой па́спорт.
Ben kendi pasaportumu kaybettim.


Э́то не то, что я зака́зывал.
Bu benim sipariş ettiğim şey değil.
Ben bunu sipariş etmedim.


Я согла́сен.
Ben katılıyorum.


У меня́ боли́т голова́.
Benim baş ağrım var.
Benim başım ağrıyor.


С удово́льствием.
Memnuniyetle.
Zevkle.


Вы умны́!
Zekisiniz!


Сего́дня четве́рг.
Bugün perşembe.


Я был удивлён.
Ben şaşırmıştım.


Я проголода́лся.
Ben acıktım.


Вы принима́ете креди́тные ка́рты?
Siz kredi kartı kabul ediyor musunuz?


Я уста́л.
Ben yorgunum.
Ben yoruldum.


Могу́ я одолжи́ть зо́нтик?
Bir şemsiye ödünç alabilir miyim?


Спаси́бо, что подожда́ли.
Beklediğiniz için teşekkür ederim.


Поздравля́ю.
Kutlarım.
Tebrik ederim.


Начина́ется дождь.
Yağmur yağmaya başlıyor.
Yağmur başlıyor.


Почему́?
Niçin?
Neden?


Мне э́то сли́шком велико́.
Benim için çok büyük.
Bu bana çok geniş geliyor.


Я бы хоте́л отпра́вить посы́лку.
Ben paket göndermek istiyorum.


Ско́лько челове́к в ва́шей семье́?
Ailenizde kaç kişi var?


Быва́ли ли вы ра́ньше в Кана́де?
Daha önce Kanada’da bulundunuz mu?


У меня́ укра́ли кошелёк.
Benim cüzdanım çalındı.
Benim cüzdanımı çaldılar.


Отку́да вы?
Siz nerelisiniz?


Две жа́реные ку́рицы, пожа́луйста.
İki tane kızarmış tavuk, lütfen.


Где́ вы живёте?
Siz nerede yaşıyorsunuz?


Наприме́р:
Örneğin:
Mesela:


Я сыт.
Ben tokum.


Дава́йте разде́лим счёт.
Hadi hesabı paylaşalım.


На у́лице о́чень жа́рко.
Dışarısı çok sıcak.
Dışarıda çok sıcak bir hava var.


Могу́ я взгляну́ть?
Bir bakabilir miyim?
Bir göz atabilir miyim?


Како́й сего́дня день?
Bugün günlerden ne?
Bugün hangi gündeyiz?


Вы за́няты на рабо́те?
İşte (iş yerinde) meşgul müsünüz?


Электри́чество отключи́лось.
Elektrik kesildi.
Elektrik gitti.


Э́то о́чень ре́зко на вкус.
Bunun tadı çok keskin (sert).


Что из еды́ вы бо́льше всего́ лю́бите?
En sevdiğiniz yiyecek nedir?
Yemeklerden en sevdiğiniz hangisi?
Yemeklerden en çok hangisini seversiniz?


Я постара́юсь.
Ben deneyeceğim.
(elimden geleni yapacağım)


Мне не интере́сно.
İlgilenmiyorum.


Вы говори́те по- англи́йски?
Siz İngilizce biliyor musunuz?
Siz İngilizce konuşuyor musunuz?


О́чень хорошо́.
Çok iyi / Çok güzel.


Вы мо́жете говори́ть чуть поме́дленнее?
Biraz daha yavaş konuşabilir misiniz?


Я здесь по рабо́те.
Ben iş için buradayım.


Могу́ я ко́е-что у вас спроси́ть?
Size bir şey sorabilir miyim?


Э́то немно́го островато.
Bu birazcık baharatlı olmuş.


Туале́т засори́лся.
Tuvalet tıkanmış.


Мне пора́ идти́.
Benim gitme vaktim geldi.
Benim gitmem gerekiyor.


Чуде́сный день, не пра́вда ли?
Harika bir gün, doğru değil mi?


Могу́ я получи́ть чек?
Fiş alabilir miyim?


Вы понима́ете?
Siz anlıyor musunuz?


Что вам бо́льше понра́вилось?
En çok neyden hoşlanırsınız?
En çok beğendiğiniz şey nedir?


Пожа́луйста, убери́те мою́ ко́мнату.
Lütfen, benim odamı temizleyin.


Бу́дем здоро́вы!
Şerefe!


Вы не могли́ бы мне помо́чь?
Bana yardım edebilir misiniz?


Я хочу́ спать.
Ben uyumak istiyorum.


Я не понима́ю.
Ben anlamıyorum.


Я немно́го не́рвничаю.
Ben biraz gerginim.


Я понима́ю.
Ben anlıyorum.


Э́то о́чень вку́сно.
Bu çok lezzetli.


Ско́лько сейча́с вре́мени?
Şimdi saat kaç?


Кста́ти, …
Bu arada, ….


Вы мо́жете э́то обменя́ть?
Bunu bozabilir misiniz?


Что мне де́лать?
Ne yapmalıyım?


На́ша семья́ состои́т из четырёх челове́к.
Bizim ailemiz dört kişiden oluşuyor.


Прости́те, я опозда́л.
Affedersiniz,  geciktim.


Вы мо́жете повтори́ть э́то сно́ва?
Bir kez daha tekrar edebilir misiniz?


Я про́сто смотрю́.
Ben sadece bakıyorum.


Пожа́луйста, отправля́йтесь в э́то ме́сто.
Lütfen, bu yere gidin.


Где нахо́дится туале́т?
Tuvalet nerede?


Как дела́?
Nasılsın?


Мне э́то немно́го мало́.
Bu benim için birazcık (dar, sıkı) küçük.


Пра́вильно.
Doğru.


Прия́тно познако́миться.
Tanıştığımıza memnun oldum.


Вы мо́жете говори́ть гро́мче?
Daha yüksek sesle konuşabilir misiniz?


Сейча́с у меня́ нет па́рня.
Şimdi benim erkek arkadaşım yok.


Нет, спаси́бо.
Hayır, teşekkür ederim.


Меня́ э́то злит.
Bu beni kızdırıyor.
Bu beni sinirlendiriyor.


Вы свобо́дны?
Siz boş musunuz?


Э́то сли́шком до́рого.
Bu çok pahalı.


Я вас не слы́шу.
Ben sizi duymuyorum.


Пойдёмте вме́сте.
Hadi birlikte / beraber gidelim.


Хоти́те чего́-нибу́дь вы́пить?
İçecek bir şeyler ister misiniz?
Bir şeyler içmek ister misiniz?


Извини́те, у меня́ бронь.
Affedersiniz, benim rezervasyonum var.


Что э́то?
Bu nedir?


Вы тако́й до́брый!
Çok naziksiniz!
Çok kibarsınız!


Ско́лько у вас бра́тьев и сестёр?
Kaç kız ve erkek kardeşiniz var?


Вы э́то зна́ете?
Siz bunu biliyor musunuz?


Что вы сказа́ли?
Ne söylediniz?


Я люблю́ шо́пинг.
Alış veriş yapmayı seviyorum.

1 yorum yapılmış “Yeni Başlayanlar İçin Rusça Cümle Örnekleri”

Bir cevap yazın