Sevgiyi Aramak

Учи́тель узна́л, что оди́н из его́ ученико́в насто́йчиво добива́лся чьей-то любви́.
— Не тре́буй любви́, так ты её не полу́чишь, — сказа́л учи́тель.
— Но почему́?
— Скажи́, что ты де́лаешь, когда́ в твою́ дверь ло́мятся непро́шеные го́сти, когда́ они́ стуча́т, крича́т, тре́буя отвори́ть, и рвут на себе́ во́лосы от того́, что им не открыва́ют?
— Я сильне́е запира́ю её.
— Не ломи́сь в две́ри чужи́х серде́ц, так они́ ещё сильне́е закро́ются пред тобо́й. Стань жела́нным «го́стем» и пред тобо́й откро́ется любо́е се́рдце.
Про́сто люби́ люде́й и ведь любо́вь, хоть она́ и мала́ и незаме́тна, явля́ется тем ключо́м, кото́рый мо́жет откры́ть замо́к любо́го се́рдца, да́же тот, кото́рый давно́ не открыва́лся. Гла́вное, что бы э́та любо́вь была́ и́скренняя и не была́ подде́льной.
Возьми́ приме́р с цветка́, кото́рый не гоня́ется за пчёлами, а даря́ им некта́р, привлека́ет их к себе́. Любо́вь — некта́р, на кото́рый «слета́ются» лю́ди.

Öğretmen öğrencilerinden birisinin ısrarlar sevgiyi aradığını öğrendi.
— Sevgiyi aranmaz, bu şekilde sevgiyi bulamazsın — dedi öğretmen.
— Peki ama niçin?
— Söyle bakalım, eğer evine davetsiz misafirler gelirse ne yaparsın? Onlar kapıya vuruyorlar, bağırıyorlar, kapıyı açmanı istiyorlar, sen kapıyı açmayınca saçlarını yolsalar ne yaparsın?
— Kapıyı daha sıkı kitlerim.
— Diğer insanların kalplerinin kapısını kırmayın bu nedenle onlar sana daha sıkı kapıyı kapatırlar. Misafir olmayı düşlersen böylece herhangi bir kalp sana açılacaktır.
Sadece insanlara sevgi ile yaklaş, bu küçük bir şeymiş gibi görünse de bu anahtardır. Bu şekilde uzun bir süre açılmamış bir kalp olsa bile bu kalp açılacaktır. Esas olan, sevginin samimi olmasıdır, yapay olması değil.
Arılara onlardan hiç bir şey talep etmeden nektar veren bir çiçeği düşünün. Sevgi – Nektar, bu ikisi ile insanların yüreğine nüfus edin.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.