Rusça ”Var, Yok, Hayır, Değil” Kullanımı

Var, Yok, Hayır, Değil kullanımı
Практикуем лексемы var, yok и отрицания hayır и değil

1. Evde kim yok? Evde baba yok.
Кого́ нет до́ма? До́ма нет па́пы.


2. Bahçede neler yok? Bahçede çiçekler ve bahçıvan yok.
Чего́ нет в саду́? В саду́ нет цвето́в и садо́вника.


3. Odada ne yok? Odada sandalye yok.
Чего́ нет в ко́мнате? В ко́мнате нет сту́ла


4. Ağaçta kuşlar var mı? Evet, ağaçta kuşlar var. Hayır, ağaçta kuşlar yok.
На де́реве есть пти́цы? Да, на де́реве есть пти́цы. Нет, на де́реве нет птиц.


5. Cüzdanda para var mı? Evet, cüzdanda para var. Hayır cüzdanda para yok.
В кошельке́ есть де́ньги? Да, в кошельке́ есть де́ньги. Нет, в кошельке́ нет де́нег.


6. Televizyonda film var mı? Evet, televizyonda film var. Hayır, televizyonda film yok.
Есть ли фильм по телеви́зору? Да, по телеви́зору есть фильм. Нет, по телеви́зору нет фи́льма.


7. Denizde balık var mı? Evet, denizde balık var. Hayır, denizde balık yok.
В мо́ре есть ры́ба? Да, в мо́ре есть ры́ба. Нет, в мо́ре нет ры́бы.


8. Sınıfta kimler var? Sınıfta öğrenciler var.
Кто есть в кла́ссе? В кла́ссе есть ученики́.


9. Sokakta neler var? Sokakta köpekler ve kediler var.
Что есть на у́лице? На у́лице есть соба́ки и ко́шки.


10. Parkta çocuk var mı? Evet, parkta çocuk var. Hayır, parkta çocuk yok.
Есть ли в па́рке де́ти? Да, в па́рке есть де́ти. Нет, в па́рке нет дете́й.


11. Kitapta resim var mı? Evet, kitapta resim var. Hayır, kitapta resim yok.
В кни́ге есть карти́нки? Да, в кни́ге есть карти́нки. Нет, в кни́ге нет карти́нок.


12. Hangi renkler güzel? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor ve beyaz güzel renkler.
Каки́е цвета́ краси́вые? Кра́сный, ора́нжевый, жёлтый, зелёный, си́ний, фиоле́товый и бе́лый цвета́ краси́вые.


13. İstanbul’da hava nasıl? İstanbul’da hava mükemmel.
Кака́я пого́да в Стамбу́ле? В Стамбу́ле пого́да превосхо́дная.


14. Senin adın ne? Benim adım Sevda.
Как тебя́ зову́т? Меня́ зову́т Севда.


15. Kaç yaşındasınız? Ben 36 (otuz altı) yaşındayım.
Ско́лько Вам лет? Мне 36 лет.


16. Sınıfta tahta var mı? Evet, sınıfta tahta var.
В кла́ссе есть доска́? Да, в кла́ссе есть доска́.


17. Burası neresi? Burası Türkiye.
Что́ это за ме́сто? Э́то Ту́рция.


18. Sınıfta kaç öğrenci var? Sınıfta 12 (on iki) öğrenci var.
Ско́лько ученико́в в кла́ссе? В кла́ссе 12 ученико́в.


19. Burası lokanta mı? Evet, burası lokanta.
Э́то рестора́н? Да, э́то рестора́н.


20. Sınıf soğuk mu? Hayır, sınıf soğuk değil.
В кла́ссе хо́лодно? Нет, в кла́ссе не хо́лодно.


21. İstanbul güzel mi? Evet, İstanbul güzel.
Стамбу́л краси́вый? Да, Стамбу́л краси́вый.


22. Ankara Türkiye’de mi? Evet, Ankara Türkiye’de.
Анкара́ в Ту́рции? Да, Анкара́ в Ту́рции.


23. Eda otobüste mi? Hayır, Eda otobüste değil.
Э́да в авто́бусе? Нет, Э́ды нет в авто́бусе.


24. Gözlük sende mi? Evet, gözlük bende.
Очки́ у тебя́? Да, очки́ у меня́.


25. Çanta onlarda mı? Hayır, çanta onlarda değil.
Су́мка у них? Нет, су́мка не у них.


26. Masada ne var? Masada tabak ve bardak var.
Что есть на столе́? На столе́ есть таре́лка и стака́н.


27. Dolapta neler var? Dolapta havlular ve çarşaflar var.
Что есть в шкафу́? В шкафу́ есть полоте́нца и про́стыни.


28. Sınıfta ne yok? Sınıfta perde yok.
Чего́ нет в кла́ссе? В кла́ссе нет штор.


29. Sınıfta kimler var? Sınıfta öğrenciler ve öğretmenler var.
Кто есть в кла́ссе? В кла́ссе есть ученики́ и преподава́тель.


30. Sınıfta kim yok? Sınıfta öğretmen yok.
Кого́ нет в кла́ссе? В кла́ссе нет учи́теля.


31. Evde kimler var? Evde anne ve baba var.
Кто есть до́ма? До́ма есть ма́ма и па́па.


32. Sınıfta öğretmen var mı? Evet, sınıfta öğretmen var.
В кла́ссе есть учи́тель? Да, в кла́ссе есть учи́тель.


33. Sende para var mı? Hayır, bende para yok.
У тебя́ есть де́ньги? Нет, у меня́ нет де́нег.


34. Sokakta araba var mı? Evet, sokakta araba var.
На у́лице есть маши́на? Да, на у́лице есть маши́на.


35. Siz İngiliz misiniz? Evet, ben İngilizim. Hayır, ben İngiliz değilim.
Вы англича́нин? Да, я англича́нин. Нет, я не англича́нин.


36. Ayşe hasta mı? Evet, Ayşe hasta. Hayır, Ayşe hasta değil.
Айше больна́? Да, Айше больна́. Нет, Айше не больна́.


37. Sen hasta mısın? Evet, ben hastayım. Hayır, ben hasta değilim.
Ты бо́лен? Да, я бо́лен. Нет, я не бо́лен.


38. Sen bu sınıfta mısın? Evet, ben bu sınıftayım. Hayır, ben bu sınıfta değilim.
Ты в э́том кла́ссе? Да, я в э́том кла́ссе. Нет, я не в э́том кла́ссе.


39. Yarın evde misin? Evet, yarın evdeyim. Hayır, yarın evde değilim.
Ты за́втра до́ма? Да, я за́втра до́ма. Нет, я за́втра не до́ма.


40. Masada neler var? Masada kitap ve kalem var.
Что есть на столе́? На столе́ есть тетра́дь и ру́чка.


41. Odada kaç kişi var? Odada altı kişi var.
Ско́лько челове́к в ко́мнате? В ко́мнате 6 челове́к.


42. Sıcak mı? Hayır, sıcak değil.
Жа́рко? Нет, не жа́рко.


43. Samsun Türkiye’de mi? Evet, Samsun Türkiye’de.
Самсу́н в Ту́рции? Да, Самсу́н в Ту́рции.


44. Çatıda ne var? Çatıda kuş var.
Что на кры́ше? На кры́ше пти́ца.


45. Televizyonda ne var? Televizyonda film.
Что есть по телеви́зору? По телеви́зору есть фильм.


46. Sınıfta çocuk var mı? Hayır, sınıfta çocuk yok.
Есть ли в кла́ссе ребёнок? Нет, в кла́ссе ребёнка нет.


47. Bugün hava güzel mi? Evet, bugün hava güzel.
Сего́дня пого́да хоро́шая? Да, сего́дня пого́да хоро́шая.


48. Tabakta ne var? Tabakta çorba var.
Что есть в таре́лке? В таре́лке суп.


49. Tabakta ne var? Tabakta sandviç var.
Что есть на таре́лке? На таре́лке бутербро́д.


50. Havada bulut var mı? Hayır, havada bulut yok.
Есть ли на не́бе ту́чи? Нет, на не́бе туч нет.


51. Çerçevede ne var? Çerçevede resim var.
Что в ра́мке? В ра́мке карти́на.


52. Ayakkabı mavi mı? Hayır, ayakkabı mavi değil.
О́бувь си́няя? Нет, о́бувь не си́няя.


53. Sınıfta Ahmet var mı? Sınıfta Ahmet yok.
Есть ли в кла́ссе Ахме́т? Нет, в кла́ссе Ахме́та нет.


54. Hangi renkler güzel? Siyah, mavi, beyaz güzel.
Каки́е цвета́ краси́вые? Чёрный, си́ний и бе́лый краси́вые.


55. Yılda kaç ay var? Bir yılda on iki ay var.
Ско́лько ме́сяцев в году́? В году́ 12 ме́сяцев.


56. Ev temiz mi? Hayır, ev temiz değil.
Дом чи́стый (В до́ме у́брано)? Нет, дом не чи́стый (в до́ме не у́брано).


57. Partide kimler var? Partide kızlar ve erkekler var.
Кто есть на вечери́нке? На вечери́нке есть де́вушки и па́рни.


58. Burada televizyon var mı? Evet, burada televizyon var.
Здесь есть телеви́зор? Да, здесь есть телеви́зор.


59. Elbise ne renk? Elbise kırmızı.
Пла́тье како́го цве́та? Пла́тье кра́сное.


60. Evde kedi mi var? Evet, evde kedi var.
В до́ме есть ко́шка? Да, в до́ме есть ко́шка.


61. Hava yağmurlu mu? Evet, hava yağmurlu.
Пого́да дождли́вая? Да, пого́да дождли́вая.


62. Kahvede ne var? Kahvede şeker ve süt var.
Что есть в ко́фе? В ко́фе есть са́хар и молоко́.


63. Yüzde ne var? Yüzde kaş, göz, burun ve dudak var.
Что есть на лице́? На лице́ есть бро́ви, глаза́, нос и гу́бы.


64. Mutfakta kim var? Mutfakta hizmetçi var.
Кто есть на ку́хне? На ку́хне прислу́га.


65. Mutfakta ne var? Mutfakta dolap, masa ve sandalye var.
Что есть на ку́хне? На ку́хне есть шкаф, стол и стулья.


66.Salonda kim? Salonda misafirler.
Кто есть в за́ле (сало́не)? В за́ле (сало́не) го́сти.


67. Salonda ne var? Salonda televizyon var.
Что есть в за́ле? В за́ле есть телеви́зор.


68. Kahve şekerli mi? Kahve çok şekerli. Hayır, hiç şekerli değil.
Ко́фе сла́дкий? Да, ко́фе о́чень сла́дкий. Нет, Ко́фе совсе́м не сла́дкий.

Bir cevap yazın