Rusça Ülke, Millet ve Dil Adları

Bu dersimizde Rus dilinde ülke adlarını, ülkelerin dillerini ve ulusların isimlerini öğreneceğiz.– Росси́я – Rusya
– из Росси́и – Rusya’dan, Rus
– ру́сский язы́к – Rus dili, Rusça
– ру́сский – Rus (kişi erkek)
– ру́сская – Rus (kişi kadın)
– ру́сские – Ruslar
– по-ру́сски – Rusça
– на ру́сском – Rusça, Rus dilinde

Я говорю́ по-ру́сски.
Ben Rusça konuşuyorum.

Э́тот текст напи́сан на ру́сском языке́.
Bu yazı Rusça yazılmış.

Моя́ де́вушка – ру́сская.
Benim kız arkadaşım Rus.

– А́нглия – İngiltere
– из А́нглии – İngiliz, İngiltere’den
– Великобрита́ния – Büyük Britanya
– из Великобрита́нии – Büyük Britanya’dan
– США – A.B.D
– из США – Amerika’dan
– Соединённые Шта́ты Аме́рики – Amerika Birleşik Devletleri
– из Соединённых Шта́тов Аме́рики – Amerika Birleşik Devletleri’nden
– Аме́рика – Amerika
– из Аме́рики – Amerika’dan
– англи́йский язы́к – İngilizce, İngiliz dili
– англича́нин – İngiliz (kişi erkek)
– англича́нка – İngiliz (kişi kadın)
– англича́не – İngilizler
– америка́нец – Amerikalı (kişi erkek)
– америка́нка – Amerikalı (kişi kadın)
– америка́нцы – Amerikalılar
– по-англи́йски – İngilizce
– на англи́йском – İngiliz dilinde

Мои́ друзья́ – америка́нцы, они прие́хали из Соединённых Шта́тов.
Arkadaşlarım Amerikalı, onlar Amerika’dan geldiler.

Вы говори́те по-англи́йски?
İngilizce biliyor musunuz? (İngilizce konuşuyor musunuz?)

У вас есть кни́ги на англи́йском языке́?
İngilizce kitaplarınız var mı?

– Испа́ния – İspanya
– из Испа́нии – İspanya’dan
– Ме́ксика – Meksika
– из Ме́ксики – Meksika’dan
– Аргенти́на – Arjantin
– из Аргенти́ны – Arjantin’den
– испа́нец – İspanyol (kişi erkek)
– испа́нка – İspanyol (kişi kadın)
– испа́нцы – İspanyollar
– мексика́нец – Meksikalı (kişi eril)
– мексика́нка – Meksikalı (kişi kadın)
– мексика́нцы – Meksikalılar
– аргенти́нец – Arjantinli (kişi erkek)
– аргенти́нка – Arjantinli (kişi kadın)
– аргенти́нцы – Arjantinliler
– испа́нский язы́к – İspanyol dili
– по-испа́нски – İspanyolca
– на испа́нском – İspanyol dilinde

Мой муж – испа́нец.
Benim kocam İspanyol.

Мексика́нские студе́нты прие́хали в Петербу́рг.
Meksikalı öğrenciler St. Petersburg’a geldiler.

Здесь кто-нибу́дь говори́т по-испа́нски?
Burada İspanyolca konuşan var mı?

Она́ бе́гло говори́т на испа́нском и ещё не́скольких языка́х.
O İspanyolca ve diğer birçok dili akıcı konuşur.

– Фра́нция – Fransa
– из Фра́нции – Fransa’dan
– францу́з – Fransız (kişi erkek)
– францу́женка – Fransız (kişi kadın)
– франзцу́зы – Fransızlar
– францу́зский язы́к – Fransızca dili
– по-францу́зски – Fransızca
– на францу́зском – Fransızca dilinde

Э́та де́вушка – францу́женка.
Bu kız Fransız.

Францу́зам тру́дно учи́ть ру́сский язы́к.
Fransızlar için Rus dilini öğrenmek zordur.

Я немно́го говорю́ по-францу́зски.
Ben biraz Fransızca konuşurum.

– Ита́лия – İtalya
– из Ита́лии – İtalya’dan
– италья́нец – İtalyan (kişi erkek)
– италья́нка – İtalyan (kişi kadın)
– италья́нцы – İtalyanlar
– италья́нский язы́к – İtalyan dili
– по-италья́нски – İtalyanca
– на италья́нском – İtalyanca dilinde

Я из Ита́лии.
Ben İtalyan’ım.

Моя́ жена́ – италья́нка.
Benim karım İtalyan.

Мой сосе́д говори́т по-италья́нски.
Benim komşum İtalyanca konuşuyor.

Здесь продаю́тся кни́ги на италья́нском языке́.
Burada İtalyanca kitaplar satılıyor.

– Кита́й – Çin
– кита́ец – Çinli (kişi erkek)
– китая́нка – Çinli (kişi kadın)
– кита́йцы – Çinliler
– кита́йский язы́к – Çin dili
– по-кита́йски – Çince
– на кита́йском – Çin dilinde

Он преподаёт ру́сский язы́к для кита́йцев.
O Çinlilere Rusça öğretiyor.

Встреча́йте на́ших госте́й из Кита́я.
Çin’den gelen misafirlerimizi karşılayın.

Кита́йский язы́к о́чень сло́жный.
Çin dili çok zordur.

Э́та инстру́кция напи́сана на кита́йском языке́.
Bu kılavuz Çince (Çin dilinde) yazılmış.

Bir cevap yazın