Tekil Şahıs Zamirleri ile İlgili Cümle Örnekler

Okulda öğrenciler çok akıllı ama bazı öğrenciler çalışkan değil.
В шко́ле ученики́ о́чень у́мные, но не́которые ученики́ не усе́рдные.


Ben çok şişmanım. Sen şişman değilsin, zayıfsın.
Я о́чень то́лстый. Ты не то́лстый, худо́й.


Sen Alman mısın? Evet, ben Almanım.
Ты не́мец (ка)? Да, я не́мец (ка).


Bebek çok yaramaz, değil mi?
Малы́ш о́чень непослу́шный, не так ли?


Siz çok konuşkansınız, hiç çekingen değilsiniz.
Вы о́чень разгово́рчивы, соверше́нно не стесня́етесь.


Olga ve İrina bugün çok üzgünler.
О́льга и Ири́на сего́дня о́чень гру́стные.


Selim şu lokantada garson mu? Hayır, o garson değil.
Се́лим в э́том рестора́не официа́нт? Нет, он не официа́нт.


Hepimiz şimdi partideyiz.
Мы все сейча́с на вечери́нке.


Sen galiba hastasın, iyi değilsin.
Ты, ви́димо, бо́лен, ты не в поря́дке.


Askerler hiç korkak değiller, her zaman cesurlar.
Солда́ты во́все не тру́сы, они́ всегда́ сме́лые.


Ben uzun boyluyum.
Я высо́кого ро́ста (высо́кий).


Siz neredesiniz?
Вы где?


Emine ve sen arkadaşsınız.
Эмине и ты, вы друзья́.


Kahve çok şekerli mi? Hayır, hiç şekerli değil.
Ко́фе о́чень сла́дкий? Нет, совсе́м не сла́дкий.


Sen nerelisin?
Ты от куда́?


Ben İranlıyım. Ama şimdi Türkiye’deyim.
Я Ира́нец. Одна́ко, сейча́с нахожу́сь в Ту́рции.


Ne oldu, hasta mısın?
Что случи́лось, ты бо́лен?

Hayır, hasta değilim ama biraz yorgunum. Çünkü ofiste çok iş var.
Нет, я не бо́лен, немно́го уста́л. Потому́ что в о́фисе мно́го рабо́ты.


Sen kaç yaşındasın?
Ско́лько тебе́ лет?


Ben otuz yaşındayım. Çok genç değilim.
Мне три́дцать лет. Я не о́чень мо́лод.


Bu fotoğrafta sen neredesin? Önde değilsin.
Где́ ты на э́той фотогра́фии? Ты не на пере́днем пла́не.


İşte şurada arkadayım.
Я вот здесь, сза́ди.


Sen ne kadar şanslısın, senin ailen Türkiye’de ama benim ailem burada değil.
Везёт же тебе́, твоя́ семья́ в Ту́рции, а моя́ семья́ не здесь.


Evet, ben çok şanslıyım ve mutluyum. Peki sen üzgün müsün?
Да мне о́чень везёт и я сча́стлив. Ну а ты, грусти́шь?


Hayır, ben de üzgün değilim.
Нет, мне то́же не гру́стно.


Alo, Ali neredesin?
Алло́, А́ли, ты где?


Ben şimdi kuafördeyim. Sen neredesin, evde misin?
Я сейча́с у парикма́хера. Ты где, до́ма?


Hayır, ben de evde değilim, Antalya’dayım.
Нет, я не до́ма, я в Анта́льи.

Bir cevap yazın