Rusça Saati (Zamanı) Söylemek

Rusça saatler konusunu ele alacağız. Rus dilinde saati (zamanı) nasıl söyleriz? Değerli arkadaşlar sizler çok detaylı bir bilgi hazırladım. İnternette henüz böyle bir bilgiye rastlamadım, umarım ihtiyacı olanlara yardımcı olur.


Тепе́рь че́тверть пе́рвого 12:15

Тепе́рь че́тверть второ́го 1:15

Тепе́рь че́тверть тре́тьего 2:15

Тепе́рь че́тверть четвёртого 3:15

Тепе́рь че́тверть пя́того 4:15

Тепе́рь че́тверть шесто́го 5:15

Тепе́рь че́тверть седьмо́го 6:15

Тепе́рь че́тверть восьмо́го 7:15

Тепе́рь че́тверть девя́того 8:15

Тепе́рь че́тверть деся́того 9:15

Тепе́рь че́тверть оди́ннадцатого 10:15

Тепе́рь че́тверть двена́дцатого 11:15


Тепе́рь пять мину́т пе́рвого 12:05

Тепе́рь де́сять мину́т пя́того 4:10

Тепе́рь два́дцать мину́т восьмо́го 7:20

Тепе́рь два́дцать четы́ре мину́ты оди́ннадцатого 10:24


Тепе́рь полови́на пе́рвого 12:30

Тепе́рь полови́на второ́го 1:30

Тепе́рь полови́на тре́тьего 2:30

Тепе́рь полови́на четвёртоro 3:30

Тепе́рь полови́на седьмо́го 6:30

Тепе́рь полови́на деся́того 9:30

Тепе́рь полови́на оди́ннадцатого 10:30

Тепе́рь полови́на двена́дцатого 11:30


Тепе́рь без че́тверти час 12:45

Тепе́рь без че́тверти два 1:45

Тепе́рь без че́тверти четы́ре 3:45

Тепе́рь без че́тверти шесть 5:45

Тепе́рь без че́тверти оди́ннадцать 10:45

Тепе́рь без че́тверти двена́дцать 11:45

Тепе́рь без пяти́ два 1:55

Тепе́рь без десяти́ три 2:50

Тепе́рь без двадцати́ три 2:40

Тепе́рь без трина́дцати во́семь 7:47


до ча́са – bir var

до двух (часо́в) – ikiye var

до трёх (часо́в) – üçe var

до четырёх (часо́в) – dörde var

до пяти́ (часо́в) – beşe var

до шести́ (часо́в) – altıya var

до семи́ (часо́в) – yediye var

до восьми́ (часо́в) – sekize var

до девяти́ (часо́в) – dokuza var

до десяти́ (часо́в) – ona var

до оди́ннадцати (часо́в) – on bire var

до двена́дцати (часо́в) – on ikiye var


по́сле ча́са – biri geçiyor

по́сле двух (часо́в) – ikiyi geçiyor

по́сле трёх (часо́в) – üçü geçiyor

по́сле четырёх (часо́в) – dördü geçiyor

по́сле пяти́ (часо́в) – beşi geçiyor

по́сле шести́ (часо́в) – altıyı geçiyor

по́сле семи́ (часо́в) – yediyi geçiyor

по́сле восьми́ (часо́в) – sekizi geçiyor

по́сле девяти́ (часо́в) – dokuzu geçiyor

по́сле десяти́ (часо́в) – onu geçiyor

по́сле оди́ннадцати (часо́в) – on biri geçiyor

по́сле двена́дцати (часо́в) – on ikiyi geçiyor


ме́жду ча́сом и двумя́ – bir ve iki arası

ме́жду двумя́ и тремя́ – iki ve üç arası

ме́жду тремя́ и четырьмя́ – üç ve dört arası

ме́жду четырьмя́ и пятью́ – dört ve beş arası

ме́жду пятью́ и шестью́ – beş ve altı arası

ме́жду шестью́ и семью́ – altı ve yedi arası

ме́жду семью́ и восемью́ – yedi ve sekiz arası

ме́жду восемью́ и девятью́ – sekiz ve dokuz arası

ме́жду девятью́ и десятью́ – dokuz ve on arası

ме́жду десятью́ и оди́ннадцатью – on ve on bir arası

ме́жду оди́ннадцатью и двена́дцатью – on bir ve on iki arası

ме́жду двена́дцатью и ча́сом – on iki ve bir arası


о́коло ча́са – yaklaşık olarak bir

о́коло двух (часо́в) – yaklaşık olarak iki

о́коло трёх (часо́в) – yaklaşık olarak üç

о́коло четырёх (часо́в) – yaklaşık olarak dört

о́коло пяти́ (часо́в) – yaklaşık olarak beş

о́коло шести́ (часо́в) – yaklaşık olarak altı

о́коло семи́ (часо́в) – yaklaşık olarak yedi

о́коло восьми́ (часо́в) – yaklaşık olarak sekiz

о́коло девяти́ (часо́в) – yaklaşık olarak dokuz

о́коло десяти́ (часо́в) – yaklaşık olarak on

о́коло оди́ннадцати (часо́в) – yaklaşık olarak on bir

о́коло двена́дцати (часо́в) – yaklaşık olarak on iki


к ча́су – bire yaklaşıyor, bire geliyor

к двум (часа́м) – ikiye yaklaşıyor, ikiye geliyor

к трём (часа́м) – üçe yaklaşıyor, üçe geliyor

к четырём (часа́м) – dörde yaklaşıyor, dörde geliyor

к пяти́ (часа́м) – beşe yaklaşıyor, beşe geliyor

к шести́ (часа́м) – altıya yaklaşıyor, altıya geliyor

к семи́ (часа́м) – yediye yaklaşıyor, yediye geliyor

к восьми́ (часа́м) – sekize yaklaşıyor, sekize geliyor

к девяти́ (часа́м) – dokuza yaklaşıyor, dokuza geliyor

к десяти́ (часа́м) – ona yaklaşıyor, ona geliyor

к оди́ннадцати (часа́м) – on bire yaklaşıyor, on bire geliyor

к двена́дцати (часа́м) – on ikiye yaklaşıyor, on ikiye geliyor

Bir cevap yazın