Rusça Okuma Alıştırması – Zeynep ve Cem

Zeynep ve Cem – Зейнеп и Джем

Cem ve Zeynep kardeş.
Джем и Зейнеп брат и сестра́.


Onlar İstanbul’da oturuyor.
Они́ живу́т в Стамбу́ле.


Zeynep on yaşında ve öğrenci.
Зейнеп 10 лет, и она́ у́чится.


Cem yedi yaşında, o da öğrenci.
Дже́му 7 лет, он то́же у́чится.


Onlar büyük bir evde yaşıyorlar.
Они́ живу́т в большо́м до́ме.


Evde anne, baba ve iki çocuk var.
В до́ме ма́ма, па́па и два ребёнка.


Bu gece yılbaşı.
Сего́дня ночь Но́вого го́да.


Cem ve Zeynep çok mutlu ve heyecanlı.
Джем и Зейнеп о́чень сча́стливы и ра́ды (взволно́ваны).


Çünkü onlar bu gece çok eğlenecekler.
Потому́ что они́ э́той но́чью бу́дут мно́го развлека́ться.


Anne ve babaları onlara hediyeler alıyor.
Их ма́ма и па́па покупа́ют им (для них) пода́рки.


Çocuklar bilmiyorlar ama öğrenmek istiyorlar.
Де́ти не зна́ют, но хотя́т узна́ть.


Bunun için annelerine hediyeler hakkında sorular soruyorlar.
Поэ́тому задаю́т ма́ме вопро́сы про пода́рки.


Zeynep «Anneciğim, bu gece bize hediye veriyor musunuz?» diyor.
«Ма́мочка, вы сде́лаете нам пода́рки?» — говори́т Зейнеп.


Ama annesi cevap vermiyor. «Sürpriz!» diyor.
Но ма́ма не отвеча́ет. «Сюрпри́з!» — говори́т.


Yılbaşı için anneleri marketten bir ağaç alıyor.
Для Но́вого го́да ма́ма покупа́ет де́рево (ёлку) в магази́не.


Bu çok güzel bir ağaç.
Э́то о́чень краси́вое де́рево (ёлка).


Babaları bir pasta alıyor.
Их оте́ц покупа́ет торт.


Anneleri çok güzel yemekler pişiriyor.
Ма́ма гото́вит о́чень вку́сные блю́да.


Anne, baba ve çocuklar yemekten sonra pasta yiyorlar.
Ма́ма, па́па и де́ти по́сле еды́ ку́шают торт.


Sonra Zeynep ve Cem’e hediyeler veriyorlar.
Зате́м да́рят пода́рки Зейнеп и Дже́му.


Çocuklar çok mutlu oluyor.
Де́ти о́чень сча́стливы (стано́вятся счастли́выми).

Bir cevap yazın