Rusça Okuma Alıştırması – Elif Postanede Çalışıyor

Elif postanede çalışıyor
Элиф рабо́тает на по́чте

Elif Kepez’de oturuyor.
Элиф живёт в Кепезе.


O postanede memur.
Она́ слу́жащая на по́чте.


Her sabah Kepez’den Lara’ya geliyor.
Она́ приезжа́ет в Ла́ру ка́ждое у́тро из Кепеза.


Bu Elif için çok zor, çünkü Kepez, Lara’ya çok uzak ve sabahları hava soğuk oluyor.
Для Элиф э́то о́чень сло́жно, потому́ что Кепез далеко́ от Ла́ры, а по у́трам хо́лодно.


Postanede her gün çok paket ve mektup var.
В почто́вом отделе́нии ка́ждый день мно́го посы́лок и пи́сем.


İş saat dokuzda başlıyor.
Рабо́та начина́ется в де́вять часо́в.


Elif iyi bir memur.
Элиф хоро́шая слу́жащая.


Elif molada genellikle kafeteryaya gidiyor ve sütlü kahve içiyor.
Обы́чно во вре́мя переры́ва Элиф идёт в кафете́рий и пьёт ко́фе с молоко́м.


İş saat birde bitiyor.
Рабо́та зака́нчивается в час дня.


Elif Lara’dan merkeze yürüyor.
Элиф идёт от Ла́ры к це́нтру.


Merkezde biraz alışveriş yapıyor.
Она́ де́лает поку́пки в це́нтре.


Genellikle kitap, dergi alıyor.
Обы́чно он покупа́ет кни́ги и журна́лы.


Sonra bir yerde oturuyor, kahve veya çay içiyor.
Пото́м она́ сиди́т в одно́м ме́сте, пьёт ко́фе и́ли чай.


Yazın çok kalabalık.
Ле́том о́чень многолю́дно.


Caddede insanlar yürüyor.
Лю́ди иду́т по у́лице.


Burada arabalar yok.
Здесь нет маши́н.


Burası güzel bir yer.
Э́то прекра́сное ме́сто.


Elif merkezde mutlu oluyor.
Элиф сча́стлива в це́нтре.


Bugün Elif merkeze gitmiyor, çünkü biraz hasta.
Сего́дня Элиф не идёт в центр, потому́ что она́ немно́го больна́.


İşten sonra eve gidiyor.
По́сле рабо́ты она́ идёт домо́й.


Evde duş alıyor ve hemen uyuyor.
До́ма принима́ет душ и сра́зу же спит.

Bir cevap yazın