Rusça Okuma Alıştırması – Biz Kampa Gidiyoruz

Biz kampa gidiyoruz – Мы идём в похо́д

Herkes Moskova’da kışın soğuk olduğunu, sokakta çok kar olduğunu ve sıcaklığın eksi 20 ve hatta eksi 30 derece olduğunu bilir!
Все зна́ют, что зима́ в Москве́ холо́дная, на у́лице мно́го сне́га, а температу́ра мо́жет быть ми́нус 20 и да́же ми́нус 30 гра́дусов!

Fakat Moskova’da yazlar ılık ve hatta bazen sıcak geçer.
Но ле́то в Москве́ тёплое, а иногда́ да́же жа́ркое.

Artık mayıs ayı ve mayısta Rusya’da çok fazla tatil vardır.
Вот уже́ май, а в ма́е в Росси́и мно́го пра́здников.

Yarın Mayıs ayının ilk günü.
За́втра пе́рвое ма́я.

Tatil günü.
Э́то выходно́й.

Biz arkadaşlarla kampa gidiyoruz.
Мы с друзья́ми идём в похо́д.

Sırt çantalarımızı, çadırlarımızı ve yiyecek alıyoruz.
Мы берём рюкзаки́, пала́тки и еду́.

Genellikle ormanda 1-2 gün geçiriyoruz.
Обы́чно мы прово́дим в лесу́ 1 – 2 дня.

Tren istasyonunda buluşuyoruz ve tren bileti satın alıyoruz.
Мы встреча́емся на вокза́ле и покупа́ем биле́ты на электри́чку.

Köye kadar trenle gidiyoruz ve 3-4 kilometre yürüyoruz.
Мы е́дем на электри́чке до дере́вни, а пото́м идём пешко́м 3-4 киломе́тра.

Ormanda harika bir yer biliyorum, orada bir göl ve çadırlar için bir sürü yer var.
Я зна́ю отли́чное ме́сто в лесу́, где есть о́зеро и мно́го ме́ста для пала́ток.

Yürüyüşün ardından dinleniyoruz.
По́сле прогу́лки мы отдыха́ем.

Bazıları kuru dallardan ateş yakıyor, diğerleri ise kebap ve sebzelerden lezzetli salata yapıyorlar.
Одни́ де́лают костёр из сухи́х ве́ток, а други́е гото́вят шашлыки́ и вку́сный сала́т из овоще́й.

Öğle yemeğinden sonra gölde yüzüyoruz ya da voleybol oynuyoruz.
По́сле обе́да мы купа́емся в о́зере и́ли игра́ем в волейбо́л.

Herkes yapacak ilginç bir şeyler buluyor.
Ка́ждый нахо́дит интере́сное заня́тие.

Sasha balık tutuyor, Lena orman meyveleri topluyor, ben ise suya giriyorum ve güneşleniyorum.
Са́ша ло́вит ры́бу, Ле́на собира́ет я́годы, а я купа́юсь и загора́ю.

Akşamları ateşte yemek pişirip şarkılar söylüyoruz.
Ве́чером мы гото́вим у́жин на костре́ и поём пе́сни.

Hepimiz ateşin etrafında oturuyoruz çünkü geceleri ormanda çok sivrisinek var ama ateşin etrafında sivrisinek yok.
Мы все сиди́м вокру́г костра́, потому́ что но́чью в лесу́ о́чень мно́го комаро́в, а у костра́ их нет.

Ertesi gün eve dönüyoruz.
На сле́дующий день мы возвраща́емся домо́й.

İşte gerçek bir dinlenme!
Вот э́то настоя́щий о́тдых!

2 yorum yapılmış “Rusça Okuma Alıştırması – Biz Kampa Gidiyoruz”

Bir cevap yazın