Rusça Hangi, Hangisi (который) Kullanımı

Rusça который kelimesinin kullanım alanlarını bu dersimizde öğreneceğiz. Rusça hangi, hangisi, hangisini gibi soruları nasıl sorarız? Öncelikle size tablo şeklinde который kelimesinin çekimlerini göstereceğim, daha sonra bu kelimeyi cümleler içinde kullanacağız.


Который (Hangi, Hangisi) Çekim Tablosu

Rusça КОТОРЫЙ çekimleri

Cümle Örnekleri

Кото́рый мой?
1-) Hangisi benimki?
2-) Hangisi benim?


Кото́рый рекоменду́ете?
Hangisini tavsiye edersiniz?


Кото́рый наш?
1-) Bizimki hangisi?
2-) Hangisi bizim?

Кото́рый лу́чше? (eril cins)
Кото́рая лу́чше? (dişil cins)
Кото́рое лу́чше? (orta cins)
Hangisi daha iyi?


Кото́рый твой?
Hangisi seninki?
Hangisi senin?


Кото́рую предпочита́ешь?
Hangisini tercih edersiniz?


Кото́рый ста́рый?
Hangisi eski?


Кото́рый деше́вле?
Hangisi ucuz.


Кото́рый про́ще?
Hangisi daha kolay?


Кото́рый но́вый?
Hangisi yeni?


Кото́рый пра́вильный?
Кото́рая пра́вильная?
Кото́рое пра́вильное?
Hangisi doğru?


Кото́рый сло́ман?
Кото́рая сло́мана?
Кото́рое сло́мано?
1-) Hangisi bozuk?
2-) Bozuk olan hangisi?


Кото́рая кни́га твоя́?
Hangisi senin kitabın?
Hangi kitap senin?


Кото́рая соба́ка ва́ша?
1-) Hangisi sizin köpeğiniz?
2-) Hangi köpek sizinki?


Кото́рый зуб боли́т?
Hangi diş(in) ağrıyor?


Кото́рый бага́ж ваш?
Hangisi sizin bagajınız?
Hangi bagaj sizinki?v


Кото́рая маши́на – на́ша?
Hangi araba bizim?
Hangisi bizim arabamız?


На кото́рой у́лице?
Hangi sokakta / caddede?


Кото́рая твоя́ су́мка?
Hangisi senin çantan?
Hangi çanta seninki?


Кото́рый ты вы́брал?
1-) Sen hangisini seçtin?
2-) Hangisini sen seçtin?
3-) Hangisi senin seçtiğin?


Кото́рый тебе́ нра́вится?
1-) Hangisini seviyorsun?
2-) Hangisi senin hoşuna gidiyor?
3-) Hangisini beğeniyorsun?


Кото́рый они́ вы́берут?
Onlar hangisini seçecekler?


Кото́рый мяч бе́лый?
Hangi top beyaz?


Кото́рый его́ дом?
1-) Hangi ev onunki?
2-) Onun evi hangisi?


Кото́рый твой люби́мый?
En sevdiğin hangisi?


Кото́рый ты хо́чешь?
1-) Sen hangisini istiyorsun?
2-) Sen hangisini istersin?


Кото́рая шля́па ва́ша?
1-) Hangi şapka senin?
2-) Senin şapkan hangisi?


Кото́рый лу́чше всех?
1-) En iyi olanı hangisi?
2-) En iyisi hangisi?


Кото́рая лу́чше всех?
Кото́рое лу́чше всех?
En iyi olanı hangisi?


Кото́рый э́то был?
Кото́рая э́то была́?
Кото́рое э́то бы́ло?
Hangisi oydu?


Кото́рое пи́во твоё?
Hangi bira seninki?
Senin biran hangisi?


Кото́рый ты купи́л / купи́ла?
Кото́рую ты купи́л / купи́ла?
Кото́рое ты купи́л / купи́ла?
Sen hangisini satın aldın?


Кото́рый вы купи́ли?
Кото́рую вы купи́ли?
Siz hangisini satın aldınız?


Кото́рый вы бы хоте́ли?
Siz hangisini isterdiniz?


1-) Кото́рый цвето́к она́ ню́хала?
2-) Кото́рый цвето́к она́ поню́хала?
1-) O hangi çiçeği kokluyordu?
2-) O hangi çiçeği kokladı?


Кото́рый из них мой?
Onlardan hangisi benim?


В кото́ром часу́ у́жин?
1-) Akşam yemeği saat kaçta?
2-) Akşam yemeği hangi saatte?


Кото́рый у вас час?
Saatiniz kaç?


Кото́рая тебе́ бо́льше нра́вится?
Кото́рый тебе́ бо́льше нра́вится?
Hangisini daha çok beğeniyorsun?


Кото́рым мне сле́дует воспо́льзоваться?
Hangisini kullanmalıyım?


Мой тот, кото́рый кра́сный.
Benimki kırmızı olan.
Kırmızı olan benimki.


Я не зна́ю кото́рый.
Hangisi olduğunu bilmiyorum.


Кото́рую ты бы купи́л?
Sen hangisini satın alırdın?


Кото́рый из э́тих ваш?
Onlardan hangisi seninki?


Кото́рый из ма́льчиков Том?
Çocuklardan hangisi Tom?


Кото́рая зубна́я щётка моя́?
Hangi diş fırçası benim?


Э́то систе́ма, кото́рая рабо́тает.
Bu çalışan bir sistem (dir).


Ма́льчик, кото́рый чита́ет кни́гу, – Джон.
Kitap okuyan çocuk John’dur.


Вот кни́га, кото́рую ты и́щешь.
işte senin aradığın kitap.


В кото́ром часу́ она́ родила́сь?
O hangi saatte doğdu?


Вы́бери ту, кото́рая тебе́ нра́вится.
Sevdiğin birini seç.
Beğendiğin bir tanesini seç.


Я возьму́ тот, кото́рый доро́же.
Ben daha pahalı olanı alacağım.


Он челове́к, кото́рому мо́жно доверя́ть.
O güvenebileceğimiz bir adamdır.


Я нашёл кни́гу, кото́рую иска́л.
Ben aradığım kitabı buldum.


Я нашёл ключ, кото́рый иска́л.
Ben aradığım anahtarı buldum.


Вот окно́, кото́рое Джон разби́л.
İşte Jon’un kırdığı pencere.


Он учёный, кото́рого все уважа́ют.
O herkesin saygı duyduğu bir bilim adamıdır.


Ненави́жу га́лстук, кото́рый ты но́сишь.
Taktığın kravattan nefret ediyorum.


Дом, кото́рый постро́ил Том, чуде́сен.
Tom’un yaptığı ev, harika.


Есть фра́зы, кото́рые все зна́ют.
Herkesin bildiği cümleler var.


Э́то факт, кото́рый невозмо́жно отрица́ть.
Bu inkar edemediğin bir gerçektir.


Вот кни́га, кото́рую я иска́л.
İşte aradığım kitap.


Вот реше́ния, кото́рые мы при́няли.
İşte aldığımız kararlar.


Вот по́мощь, кото́рая нам нужна́.
1-) İşte ihtiyacımız olan yardım.
2-) İşte ihtiyaç duyduğumuz yardım.


Рома́ны, кото́рые он написа́л, интере́сные.
Onun yazdığı romanlar ilginçtir.


Есть ве́щи, кото́рые нельзя́ купи́ть.
Satın alınamayan şeyler vardır.


Где кни́га, кото́рую я чита́ю?
Benim okuduğum kitap nerede?


Ты – мужчи́на, кото́рого я иска́ла.
Benim aradığım adam sensin.


Кейт нашла́ часы́, кото́рые потеря́ла.
Kate kaybettiği saati buldu.


Вот ка́рта, кото́рую ты и́щешь.
İşte aradığın harita.


Э́то карти́на, кото́рую он нарисова́л.
İşte, onun çizdiği resim.


Э́то ры́ба, кото́рую он пойма́л.
İşte, onun yakaladığı balık.


Я́блоко, кото́рое я нашёл, зелёное.
Benim bulduğum elma, yeşil.


Э́то дом, кото́рый они́ купи́ли.
Bu onların satın aldığı ev.


Вот журна́л, кото́рый ты иска́л.
İşte senin aradığın dergi.


Э́то лю́ди, кото́рые ви́дели взрыв.
Bunlar patlamayı gören insanlar.


Я нашёл каранда́ш, кото́рый потеря́л.
Kaybettiğim kurşun kalemi buldum.


У кото́рой же́нщины бо́лен сын?
Hangi kadının oğlu hasta?


Ты же́нщина, кото́рую я люблю́.
Sen sevdiğim kadınsın.


Ко́шка, кото́рую вы нашли́, моя́.
Bulduğunuz kedi benim.


Есть лю́ди, кото́рые боя́тся пауко́в.
Örümceklerden korkan insanlar var.


Э́то де́ньги, кото́рые укра́л Том.
Bu Tom’un çaldığı para.


Вот велосипе́д, кото́рый я хочу́.
İşte istediğim bisiklet.


Ненави́жу люде́й, кото́рые так говоря́т.
Bunu konuşan insanlardan nefret ederim.


На кото́ром этаже́ он живёт?
O hangi katta yaşıyor?


Том отложи́л кни́гу, кото́рую чита́л.
Tom okuduğu kitabı bıraktı.


Кото́рый деше́вле — э́тот и́ли тот?
Hangisi daha ucuz, bu mu yoksa o mu?


Кото́рого из бра́тьев ты ви́дела?
Kardeşlerinden hangisini gördün?


Вот дом, кото́рый постро́ил Джек.
İşte Jack’in inşa ettiği ev.


Ма́льчик, кото́рому я помо́г, – Том.
Yardım ettiğim çocuk Tom’du.


Вот докуме́нты, кото́рые ты проси́л.
İşte istediğin belgeler.


Где молото́к, кото́рым ты по́льзовался?
Kullandığın çekiç nerede?


Том спроси́л меня́, кото́рый час.
Tam bana saatin kaç olduğunu sordu.


Том осозна́л оши́бку, кото́рую соверши́л.
Tom yaptığı hatayı fark etti.


Том нашёл челове́ка, кото́рого иска́л.
Tom aradığı insanı buldu.


Я получи́л рабо́ту, кото́рую хоте́л.
Ben istediğim işi aldım.


Есть пробле́ма, кото́рую ты не понима́ешь.
Senin anlamadığın bir sorun var.


Я зна́ю де́вушку, оте́ц кото́рой – юри́ст.
Babası avukat olan bir kız tanıyorum.


Есть вопро́сы, кото́рые нам необходи́мо обсуди́ть.
Tartışmamız gereken konular var.


Э́то це́рковь, в кото́рой мы пожени́лись.
Burası evlendiğimiz kilise.


Мужчи́на, кото́рый сиди́т напро́тив — изве́стный певе́ц.
Karşısında oturan adam ünlü bir şarkıcı.


Возьми́те кни́гу, кото́рую оста́вили на столе́.
Masanın üzerine bırakılan kitabı alın.


Де́вочка, кото́рая рабо́тает в бу́лочной, симпати́чная.
Fırında çalışan kız güzel.


До́ктор, кото́рого она́ посети́ла, был изве́стен.
Onun ziyaret ettiği doktor ünlüydü.


Э́то о́фис, в кото́ром он рабо́тает.
Burası onun çalıştığı ofis.


Я нашёл кни́гу, кото́рую до́лго иска́л.
Uzun süredir aradığım kitabı buldum.


Вот дом, в кото́ром он роди́лся.
Burası onun doğduğu ev.


До кото́рого ча́са откры́та ва́ша апте́ка?
Eczaneniz saat kaça kadar açık?


Кто э́тот ма́льчик, кото́рый там пла́вает?
Orada yüzen bu çocuk kim?


Я люблю́ де́вушку, кото́рую встре́тил вчера́.
Dün tanıştığım kızı seviyorum.


Ма́льчик, кото́рого Вы ви́дите, мой сын.
Gördüğün çocuk benim oğlum.


Э́то ху́дший фильм, кото́рый я ви́дел.
Bu gördüğüm en kötü film.


Я попро́бовал пиро́г, кото́рый она́ испекла́.
Onun pişirdiği kekin tadına baktım.


Э́то вопро́с, на кото́рый тру́дно отве́тить.
Bu cevaplaması zor bir soru.


В кото́ром часу́ ты обы́чно просыпа́ешься?
Genellikle sen saat kaçta uyanıyorsun?


Я по́мню дом, в кото́ром вы́рос.
Büyüdüğüm evi hatırlıyorum.


Есть же́нщина, кото́рая хо́чет тебя́ ви́деть.
Seni görmek isteyen bir kadın var.


Челове́к, кото́рый роди́лся во Фра́нции, – францу́з.
Fransa’da doğan bir kişi Fransız’dır.


Я купи́л кни́гу, кото́рая нужна́ де́тям.
Çocukların ihtiyacı olan kitabı aldım.


Маши́на, кото́рую он ведёт, не его́.
Onun sürdüğü araba, onun değil.


Есть ра́ны, кото́рые вре́мя не ле́чит.
Zamanın iyileştirmediği yaralar vardır.


Покажи́ мне ка́мень, кото́рый разби́л окно́.
Bana pencereyi kıran taşı göster.


Ты зна́ешь того́ ма́льчика, кото́рый пла́чет?
Ağlayan o çocuğu tanıyor musun?


Его́ отцу́ понра́вилась э́та молода́я де́вушка, кото́рая продава́ла цветы́ во́зле магази́на.
Onun babası mağazanın yanında çiçek satan genç kızı beğendi.


Она́ вы́йдет за́муж за иностра́нца, кото́рый заберёт её как мо́жно да́льше из э́той дере́вни.
Onu bu köyden mümkün olduğunca uzağa götürecek bir yabancıyla evlenecek.


У А́нны сего́дня свида́ние с челове́ком, кото́рого она́ никогда́ не ви́дела.
Anna’nın hiç görmediği bir adamla bugün randevusu var.


Э́то ро́скошь, кото́рую он не мог себе́ позво́лить.
Bu göze alamayacağı bir lüks.


Э́то была́ Лейла, с кото́рой он бесе́довал не́сколько неде́ль наза́д.
Bu onun birkaç hafta önce konuştuğu Leyla idi..


Вчера́шняя сде́лка, кото́рая оказа́лась о́чень успе́шной.
Dünkü anlaşma çok başarılı oldu.


Том опозда́л на по́езд, кото́рый уе́хал 3 мину́ты наза́д.
Tom 3 dakika önce ayrılan trene geç kaldı.


Они́ пригото́вили блю́до из грибо́в, кото́рые собра́ли в на́шем лесу́ э́тим ле́том.
Bu yaz bizim ormandan topladıkları mantarlarla yemek yaptılar.


Я се́ла в маши́ну, кото́рая была́ то́лько что по́сле ремо́нта.
Tamirden hemen sonra arabaya bindim.


Он посмотре́л на часы́, кото́рые пока́зывали непра́вильное вре́мя.
O zamanı doğru göstermeyen saate baktı.


Ахмет побежа́л за де́вушкой, кото́рая распла́калась по́сле выступле́ния.
Ahmet gösterinden sonra ağlayan kızın peşinden koştu.


Она́ пригото́вила ему́ блины́, кото́рые он так люби́л.
O onun çok sevdiği kreplerden yaptı.


У них была́ сва́дьба, кото́рую запо́мнили все го́сти.
Onların tüm davetlilerin hatırlayacağı bir düğünü oldu.


Он подари́л ей цветы́, кото́рые она́ обожа́ла.
Ona onun çok sevdiği çiçekleri hediye etti.


Она́ носи́ла кольцо́, кото́рое подари́ла ей ещё её ба́бушка.
O büyükannesinin ona hediye ettiği yüzüğü takıyordu.


Э́тот моме́нт, кото́рый оста́лся в се́рдце ка́ждого.
Herkesin kalbinde kalan bu an.


По́мнишь магази́н, кото́рый нахо́дится во́зле кинотеа́тра?
Sinemanın yakınındaki mağazayı hatırlıyor musunuz?


Они́ навести́ли её ба́бушку, с кото́рой познако́мились в про́шлом году́.
Geçen yıl tanıştığı onun büyükannesini ziyaret ettiler.


Па́па слу́шал пе́сню, от кото́рой у него́ появи́лись слёзы на глаза́х.
Babam gözlerinden gözyaşı getiren bir şarkı dinliyordu.


Э́то и́менно та са́мая рабо́та, кото́рая даст им возмо́жность развива́ться.
Onlara gelişme fırsatı verecek olan iş budur.


А́лекс подошёл к до́му, кото́рый был похо́ж на дворе́ц.
Alex saraya benzeyen bir eve yaklaştı.


Э́то её люби́мые духи́, кото́рые я подарю́ ей за́втра.
Bunlar yarın ona hediye edeceğim, onun en sevdiği parfümler.


В свое́й жи́зни она́ сде́лала мно́го оши́бок, испра́вить кото́рые бу́дет тру́дно.
Kendi hayatında düzeltilmesi çok zor olan hatalar yapmıştı.


Сейча́с они́ забы́ли о чу́вствах, кото́рые свя́зывали их до́лгое вре́мя.
Artık onları uzun zamandır bağlayan duyguları unuttular.


Вспо́мните о тех успе́хах, кото́рых вам удало́сь доби́ться.
Başarmayı başardığınız başarıları hatırlayın.


Э́то был еди́нственный недоста́ток, кото́рый невозмо́жно испра́вить.
Düzeltilemeyen tek kusur buydu.Verdiğimiz emeğe karşılık beğenilerinizi lütfen bizden esirgemeyin.

Bir cevap yazın