Rusça Diyaloglar 9

Како́е стра́нное хо́бби! – Ne garip bir hobiУ тебя́ есть хо́бби?
Senin bir hobin var mı?

Есть. Я люблю́ вяза́ние и са́мбо.
Var. Ben örgü örmeyi ve sambo yapmayı severim.

Са́мбо? Э́то случа́йно не вид боево́го иску́сства?
Sambo? Bu şans eseri ortaya çıkan bir tür savaş sanatı değil mi?

Да да, э́то ру́сское боево́е иску́сство.
Evet, evet, bu bir Rus savaş sanatı.

Но вяза́ние и са́мбо – соверше́нно ра́зные ве́щи! Вяза́ние – э́то поня́тно. Мно́гие де́вушки лю́бят вяза́ние. Но са́мбо! Удиви́тельно! И как до́лго ты занима́ешься са́мбо?
Fakat örgü örmek ve sambo tamamen farklı şeyler değil mi? Örgü örmek anlaşılır. Bir sürü genç kız örgü örmeyi sever. Fakat sambo! İnanılmaz! Sambo ile ne kadar zamandır uğraşıyorsun?

Уже́ де́сять лет. Я начала́ занима́ться са́мбо, когда́ учи́лась в шко́ле. Поэ́тому ма́льчики на́шего кла́сса всегда́ меня́ боя́лись.
Artık 10 yıl oldu. Ben okulda okurken sambo yapmaya başladım. Bu yüzden bizim sınıfın erkekleri her zaman benden korkarlardı.

Я́сно. А твоё друго́е хо́бби?
Anlaşıldı. Peki başka hobin var mı?

Вяза́ние – э́то о́чень расслабля́ющее заня́тие. Меня́ научи́ла ба́бушка. Кро́ме того́, э́то спо́соб сэконо́мить де́ньги. Я вяжу́ себе́ мо́дные ша́рфы, ша́пки и ко́фты. Смотри́, я связа́ла э́ту ко́фту сама́. Нра́вится?
Örgü örmek çok rahatlatıcı bir aktivite. Bana büyükannem öğretti. Aynı zamanda para biriktirmenin bir yoludur. Kendime modaya uygun eşarplar, şapkalar ve kazaklar örüyorum. Bak, bu süveteri kendim ördüm. Beğendin mi?

Она́ о́чень… оригина́льная.
Bu çok… orjinal.

Да ла́дно, да́же е́сли тебе́ не нра́вится, мо́жешь сказа́ть пра́вду, я не бу́ду тебя́ бить!
Hadi oradan sen de.. Eğer hoşuna gitmediyse gerçeği söyleyebilirsin, sana vurmayacağım.

Konuşmada geçen kelimeler:

хо́бби: hobi
вяза́ние: örgü örmek
боево́е иску́сство: savaş sanatı
соверше́нно ра́зные ве́щи: tamamen farklı şeyler
удиви́тельный / удиви́тельно: inanılmaz
занима́ться +: bir şeyle uğraşmak, ilgilenmek, yapmak
боя́ться +: korkmak
расслабля́ющий: rahatlatıcı
заня́тие: aktivite
кро́ме того́: ayrıca, bunun dışında, buna ek olarak, dahası…
эконо́мить – сэконо́мить де́ньги: para biriktirmek, ekonomi yapmak
мо́дный: moda
нра́вится: beğenmek, sevmek, hoşuna gitmek
оригина́льный: orjinal
говори́ть – сказа́ть пра́вду: gerçeği söylemek, doğruyu söylemek

Verdiğimiz emeğe karşılık beğenilerinizi lütfen bizden esirgemeyin.

Bir cevap yazın