Rusça Diyaloglar 8

Мой семе́йный альбо́м – Benim aile albümümХо́чешь посмотре́ть мой семе́йный альбо́м?
Aile albümümü görmek ister misin?

С удово́льствием.
Memnuniyetle.

Э́то мои́ роди́тели. Здесь они́ о́чень молоды́е. Э́то их сва́дьба.
Bunlar benim ebeveynlerim. Burada onlar çok gençler. Bu onların düğünü.

Ты о́чень похо́ж на ма́му. У вас одина́ковые глаза́ и улы́бка.
Sen annene çok benziyorsun. Sizin gözleriniz ve gülümsemeniz aynı.

Ты так думаешь? Все па́пины ро́дственники говоря́т, что я о́чень похо́ж на него́. У нас одина́ковый нос. Смотри́, э́то моя́ ба́бушка. Ей здесь 25 (два́дцать пять) лет.
Öyle mir düşünüyorsunuz? Babamın bütün akrabaları ona çok benzediğimi söylüyor. Bizim burunlarımız aynı. Bak, bu benim büyükannem. O burada 25 yaşında.

Кака́я краса́вица! Тру́дно пове́рить, что нам с тобо́й когда́-то то́же бу́дет 70 (се́мьдесят)лет.
Ne güzel bir kız! Bir gün bizim de 70 yaşında olacağımıza inanmak zor.

Предпочита́ю не ду́мать об э́том.
Bunu düşünmemeyi tercih ederim.

А э́то что за симпати́чный па́рень?
Peki, bu sempatik adam kim?

Э́то мой брат. Он моря́к. Фо́рма ему́ к лицу́, не так ли?
Bu benim erkek kardeşim. O denizcidir. Üniforma ona yakışıyor, değil mi?

О́чень. И где он сейча́с?
Çok. Peki o şimdi nerede?

Он пла́вает по Средизе́мному мо́рю. Он ско́ро прие́дет в о́тпуск. У нас бу́дет вечери́нка в честь его́ прие́зда. Ты придёшь?
O Akdeniz’de. O yakında tatile gelecek. Biz onun dönüşü için parti yapacağız. Sen gelecek misin?

Обяза́тельно!
Elbette!

Konuşmadan geçen kelimeler:

семе́йный альбо́м: Aile albümü
с удово́льствием: memnuniyetle, zevkle
похо́ж/похо́жа на: benzemek, tıpkı
одина́ковый: aynı, benzer
улы́бка: gülücük
ро́дственник: akraba
ве́рить – пове́рить: inanmak
мы с тобо́й: biz, biz birlikte, ikimiz
ду́мать о +:  … hakkında düşünmek
симпати́чный: çekici, sempatik, sevimli
быть к лицу́: yakışmak, güzel görünmek
Средизе́мное мо́ре: Akdeniz
о́тпуск: tatil
вечери́нка: kutlama, parti
приходи́ть – прийти́: gelmek
обяза́тельно: elbette, kesinlikle, tabii ki

Verdiğimiz emeğe karşılık beğenilerinizi lütfen bizden esirgemeyin.

Bir cevap yazın