Rusça Diyaloglar 6

Пи́во, пожа́луйста – Bira lütfenВ ба́ре
Barda

Да́йте, пожа́луйста, два пи́ва.
Lütfen iki bira verin

Како́е пи́во? Тёмное или све́тлое?
Nasıl bira? Koyu mu açık mı?

Что? Извини́те, я не говорю́ по-ру́сски. Про́сто пи́во.
Ne? Affedersiniz, ben Rusça bilmiyorum. Sadece bira.

А мне ка́жется, что вы говори́те по-ру́сски.
Ama bana kalırsa, siz Rusça konuşuyorsunuz.

Я говорю́ чуть-чу́ть и не понима́ю, что вы спра́шиваете.
Ben biraz konuşuyorum ve ne sorduğunuzu anlamıyorum.

Како́е пи́во? Покажи́те па́льцем.
Hangi bira? Parmağınızla gösterin.

Вот э́то за 50 (пятьдеся́т) рубле́й.
İşte bu, 50 ruble olan.

Хорошо́. Два пи́ва. Бу́дет 100 (сто) рубле́й.
Pekala. İki bira. 100 ruble tutuyor.

Konuşmadan geçen kelimeler:

дай/да́йте: ver, verin
пожа́луйста: lütfen
тёмный: koyu
све́тлый: açık
про́сто: sadece
мне ка́жется: sanırım, bana öyle geliyor ki
чуть-чу́ть: biraz, çok az
па́лец: parmak
рубль: ruble

Verdiğimiz emeğe karşılık beğenilerinizi lütfen bizden esirgemeyin.

Bir cevap yazın