Rusça Diyaloglar 4

Свобо́дное вре́мя – Boş zamanЧто ты де́лаешь в свобо́дное вре́мя?
Boş zamanlarda ne yaparsın?

В свобо́дное вре́мя я люблю́ ходи́ть в бассе́йн. Мне о́чень нра́вится пла́вать. Э́то хорошо́ для здоро́вья.
Boş zamanlarda ben yüzme havuzuna gitmeyi severim. Yüzmeyi çok seviyorum. Bu sağlık için çok iyi.

Ты хо́дишь одна́ или с друзья́ми?
Sen yalnız mı gidiyorsun yoksa arkadaşlarınla mı?

Мои́ друзья́ не лю́бят пла́вать. Поэ́тому обы́чно я хожу́ одна́.
Benim arkadaşlarım yüzmeyi sevmiyorlar. Bu yüzden ben genelde yalnız giderim.

А что ты лю́бишь де́лать по выходны́м?
Peki, hafta sonları ne yapmayı seversin?

В выходны́е я люблю́ до́лго поспа́ть, потому́ что на неде́ле я всегда́ встаю́ о́чень ра́но. Ещё мне нра́вится ходи́ть в фи́тнес клуб. В суббо́ту я встреча́юсь с друзья́ми и мы идём на дискоте́ку.
Hafta sonları ben uzun uyumayı seviyorum, çünkü hafta boyunca ben her zaman çok erken kalkıyorum. Ayrıca fitness kulübüne gitmeyi de severim. Cumartesi günü biz arkadaşlarla buluşuruz ve diskoya gideriz.

А что ты лю́бишь де́лать в воскресе́нье?
Peki, pazar günü ne yapayı seversin?

В воскресе́нье я люблю́ отдыха́ть. Мне нра́вится смотре́ть телеви́зор или чита́ть кни́гу. Ещё я о́чень люблю́ теа́тр и кино́. Воскресе́нье – э́то идеа́льный день, что́бы пойти́ в кино́.
Pazar günü ben dinlenmeyi severim. Televizyon izlemeyi ya da kitap okumayı seviyorum. Ayrıca tiyatroyu ve sinemayı çok seviyorum. Pazar günü sinemaya gitmek için ideal bir gün.

Konuşmada Geçen Kelimeler:

свобо́дное вре́мя: boş zaman
бассе́йн: yüzme havuzu
нра́вится: beğenmek, hoşuna gitmek
оди́н/одна́: yalnız, tek başına
обы́чно: genelde, genellikle
по выходны́м: hafta sonları
на неде́ле: hafta boyunca
встреча́ться с друзья́ми: arkadaşlarla buluşmak
дискоте́ка: disko
воскресе́нье: pazar
отдыха́ть: dinlemek
теа́тр: tiyatro
кино́: sinema
идеа́льный: ideal, mükemmel

Verdiğimiz emeğe karşılık beğenilerinizi lütfen bizden esirgemeyin.

1 yorum yapılmış “Rusça Diyaloglar 4”

Bir cevap yazın