Rusça Diyaloglar 3

Обы́чный день – Sıradan bir günЧто ты де́лаешь ка́ждый день по утра́м?
Sen her gün sabahları ne yaparsın?

Я люблю́ ра́но встава́ть. Я всегда́ встаю́ в 7 (семь) часо́в и бе́гаю в па́рке. Когда́ я бе́гаю, я обы́чно слу́шаю му́зыку по mp3. Зате́м я принима́ю душ и за́втракаю.
Ben erken kalkmayı severim. Ben her zaman saat 7’de kalkarım ve parkta koşarım. Ben genellikle koşarken mp3 müzik dinlerim. Sonra duş alırım ve kahvaltı yaparım.

Что ты обы́чно ешь на за́втрак?
Genellikle kahvaltıda ne yersin?

Обы́чно я пью чай и ем бутербро́д. Иногда́, когда́ у меня́ ма́ло вре́мени, я то́лько пью ко́фе с молоко́м.
Ben genellikle çay içerim ve sandviç yerim. Bazen çok zamanım olmadığında, sütlü kahve içerim.

Ты е́здишь на рабо́ту на маши́не?
Sen işe arabayla mı gidiyorsun?

Нет, я предпочита́ю е́здить на метро́.
Hayır, Ben metroyla gitmeyi tercih ediyorum.

А где ты рабо́таешь и что ты де́лаешь?
Peki, sen nerede çalışıyorsun ve ne iş yapıyorsun?

Я рабо́таю в компа́нии. Ка́ждый день я разгова́риваю с клие́нтами и отвеча́ю на пи́сьма. Моя́ рабо́та не о́чень интере́сная.
Ben bir şirkette çalışıyorum. Her gün müşterilerle konuşuyorum ve postalara cevap veriyorum. Benim işim çok ilginç değil.

Что ты де́лаешь по́сле рабо́ты?
İşten sonra ne yapıyorsun?

По́сле рабо́ты я иду́ домо́й. До́ма я гото́влю у́жин, пото́м смотрю́ но́вости или чита́ю кни́жку.
İşten sonra eve gidiyorum. Evde akşam yemeği hazırlıyorum, sonra haberlere bakıyorum ya da kitap okuyorum.

Konuşmada Geçen Kelimeler:

по утра́м: sabahları
встава́ть ра́но: erken kalkmak
бе́гать в па́рке: parkta koşmak
по mp3: mp3 dinlemek
принима́ть душ: duş almak
есть: yemek yemek
за́втрак: kahvaltı
пить: içmek
ко́фе с молоко́м: sütlü kahve
маши́на: araba
предпочита́ть: tercih etmek
метро́: metro
компа́ния: şirket
отвеча́ть на пи́сьма: e-mail postalara cevap vermek
по́сле рабо́ты: işten sonra
до́ма: evde
смотре́ть но́вости: haberlere bakmakVerdiğimiz emeğe karşılık beğenilerinizi lütfen bizden esirgemeyin.

1 yorum yapılmış “Rusça Diyaloglar 3”

Bir cevap yazın