Rusça Diyaloglar 2

Мой лу́чший друг. Benim en iyi arkadaşımУ тебя́ есть лу́чший друг?
Senin iyi bir arkadaşın var mı?

Коне́чно!
Elbette.

Как его́ зову́т?
Onun adı nedir?

Его́ зову́т Ми́ша.
Onun adı Mişa.

А как он вы́глядит?
Peki, o nasıl görünüyor?

Он высо́кий. У него́ све́тлые во́лосы и голубы́е глаза́. Я счита́ю, что он о́чень симпати́чный.
O uzun boylu. Onun sarı saçları ve mavi gözleri var. Bence o çok yakışıklı.

Почему́ он тебе́ нра́вится?
Niçin onu beğeniyorsun?

Он настоя́щий оптими́ст. Е́сли у меня́ есть пробле́ма, он всегда́ зна́ет, что сказа́ть. Он о́чень споко́йный.
O gerçek bir iyimser. Bir problemim olduğunda, o her zaman ne söyleyeceğini biliyor. O çok sakin biri.

Ещё у него́ отли́чное чу́вство ю́мора.
Ayrıca onun güzel bir mizah anlayışı var.

Как до́лго вы знако́мы?
Ne kadar zamandır tanışıyorsunuz?

Мы знако́мы уже́ мно́го лет. Мы учи́лись вме́сте.
Biz uzun yıllardır tanışıyoruz. Biz birlikte okuduk.

Konuşmada Geçen Kelimeler:

лу́чший друг: en iyi arkadaş
коне́чно: elbette
вы́глядеть: görünmek, görünüş
высо́кий: uzun boylu
све́тлые во́лосы: sarı saçlı
счита́ть: düşünmek, sanmak
симпати́чный: yakışıklı
настоя́щий оптими́ст: gerçek iyimser
пробле́ма: problem
споко́йный: sakin
чу́вство ю́мора: mizah anlayışı
как до́лго: ne kadar süre, ne kadar zaman, ne kadar uzun süre
уже́: zaten, artık
вме́сте: birlikteVerdiğimiz emeğe karşılık beğenilerinizi lütfen bizden esirgemeyin.

Bir cevap yazın