Rusça Diyaloglar 16

Самолётом или по́ездом? Uçakla mı yoksa trenle mi?Уже́ ию́нь, а мы ещё не сплани́ровали на́шу пое́здкув Со́чи. Мы должны́ куп́ить биле́ты сейча́с, ина́че оста́нутся то́лько са́мые дороги́е!
Artık Haziran ve Soçi gezimizi hala planlamadık. Biletleri şimdi satın almalıyız, yoksa sadece en pahalı olanlar kalacak.

Ты права́. Дава́й пойдём на ста́нцию, что́бы купи́ть биле́ты на по́езд.
Haklısın. Tren biletlerini almak için istasyona gidelim.

На по́езд? Почему́ бы нам не полете́ть самолётом? Цена́ одина́ковая.
Trenle mi? Neden uçakla gitmiyoruz? Fiyat aynı.

Ты зна́ешь, что я бою́сь лета́ть на самолёте. К тому́ же, меня́ всегда́ ука́чивает.
Uçakla uçmaktan korktuğumu biliyorsun. Ayrıca her zaman beni uçak tutuyor.

От Москвы́ до Со́чи на по́езде о́коло двух дней! Неуже́ли ты хо́чешь провести́ два дня в неудо́бном по́езде?
Moskova’dan Soçi’ye trenle gitmek neredeyse 2 gün sürer! Gerçekten rahatsız olan bir trende iki gün geçirmek istiyor musun?

А мне э́то нра́вится. Я могу́ пить чай и смотре́ть в окно́.
Ama benim hoşuma gidiyor. Ben çay içebilirim ve pencereden dışarıya bakabilirim.

Мне всегда́ везёт на дете́й, кото́рые крича́т, или на мужчи́н, кото́рые храпя́т.
Benim şansıma her zaman çığlık atan çocuklar ya da horlayan erkekler olur.

Но на по́езде почти́ никогда́ не быва́ет ава́рий…
Ama trenle giderken neredeyse hiç kaza olmaz …

Самолёты то́же па́дают о́чень ре́дко. К тому́ же, ты лю́бишь покупа́ть пода́рки в дью́ти-фри.
Uçaklar da çok nadiren düşer. Ayrıca sen duty free’den hediye satın almayı seversin.

Ла́дно, ты меня́ уговори́ла.
Tamam, sen beni ikna ettin.

Konuşmada geçen kelimeler:

пое́здка: yolculuk
биле́т на по́езд: tren bileti
боя́ться: korkmak
ука́чиват: mide bulantısı, tutma
неуже́ли: gerçekten
проводи́ть (время): zaman geçirmek
мне везёт на…: bu konuda şansıma
храпе́ть: horlamak
ава́рия: kaza
па́дать: düşmek
к тому́ же: dahası, ayrıca, bir de, buna ek olarak
угова́ривать – уговори́ть: ikna etmek

Verdiğimiz emeğe karşılık beğenilerinizi lütfen bizden esirgemeyin.

Bir cevap yazın