Rusça Diyaloglar 15

Фигу́рное ката́ние – Artistik patinajТы зна́ешь, я тепе́рь хожу́ на уро́ки фигу́рного ката́ния!
Biliyor musun, artık artistik patinaj derslerine gidiyorum.

Пра́вда? И как тебе́?
Gerçekten mi? Peki nasıl, memnun musun?

Су́пер! Я в по́лном восто́рге! Снача́ла мы у́чимся танцева́ть в за́ле, а пото́м идём практикова́ть на льду.
Süper! Ben tamamen memnunum! Önce salonda dans etmeyi öğreniyoruz ve sonra buz üzerinde pratik yapmaya gidiyoruz.

Как интере́сно…
Ne kadar ilginç…

Э́то о́чень краси́вый спорт. Почему́ бы тебе́ не нача́ть занима́ться со мной?
Bu çok ilginç bir spor. Niçin sen de benimle birlikte başlamıyorsun ki?

Я? Ни за что! Во-пе́рвых, я не люблю́, когда́ хо́лодно. А во-вторы́х, э́то о́чень опа́сно. Мо́жно упа́сть и слома́ть что-нибу́дь.
Ben mi? Yok artık! Birincisi ben soğuktan hoşlanmam. İkincisi ise, bu çok tehlikeli. Düşüp bir yerini kırabilirsin.

Не будь зану́дой! Ка́ждый вид спо́рта немно́го опа́сен. Кро́ме того́, по́сле э́тих ку́рсов все друзья́ бу́дут нам зави́довать!
Sıkıcı olma! Her spor biraz tehlikelidir. Ayrıca bu kurslardan sonra bütün arkadaşlarımız bizi kıskanacak!

Э́то опа́сно и то́чка.
Bu tehlikeli, işte bu kadar.

Во́все нет! На коле́нях есть специа́льная защи́та. Э́то абсолю́тно безопа́сно!
Hiç de öyle değil. Dizlerde özel bir koruma var. Tamamen güvenli!

Ну ла́дно, мо́жет быть я приду́ на оди́н уро́к…
Peki tamam, belki bir derse gelirim…

Ура́! Я так ра́да! У меня́ сно́ва бу́дет партнёр!
Yaşasın! Çok mutluyum. Benim tekrar bir partnerim olacak.

А что случи́лось с предыду́щим партнёром?
Peki senin önceki partnerine ne olmuştu?

Ничего́ стра́шного… на про́шлом уро́ке я упа́ла на него́ и слома́ла ему́ ру́ку.
Kötü bir şey yok…. Son derste ben onun üzerine düştüm ve onun kolunu kırdım.

Konuşmada geçen kelimeler:

фигу́рное ката́ние: artistik patinaj
как тебе́? sana göre nasıl?
быть в восто́рге: memnun olmak için
лёд: buz
почему́ бы тебе́ не…: neden sen de…
ни за что: yok artık
во-пе́рвых: birincisi, ilk olarak
во-вторы́х: ikincisi, ikinci olarak
па́дать – упа́сть: düşmek
зану́да: can sıkıcı kişi
во́все нет: hiç de öyle değil, tamamen öyle değil
защи́та: koruma
предыду́щий: önceki

Verdiğimiz emeğe karşılık beğenilerinizi lütfen bizden esirgemeyin.

Bir cevap yazın