Rusça Diyaloglar 14

Мой идеа́льный мужчи́на – Benim ideal erkeğimПриве́тик! Почему́ ты така́я заду́мчивая?
Selam. Neden bu kadar düşüncelisin?

Да вот, сего́дня у́тром чита́ла мой люби́мый журна́л про голливу́дских звёзд и поняла́, что мой муж совсе́м не похо́ж на моего́ идеа́льного мужчи́ну!
Evet öyle işte, bugün sabah Hollywood yıldızları hakkında en sevdiğim dergiyi okuyordum ve kocamın benim ideal erkeğim olmadığını anladım!

А как вы́глядит твой идеа́льный мужчи́на?
Peki senin ideal erkeğin nasıl görünüyor?

Он высо́кий, мускули́стый брюне́т с больши́ми ка́рими глаза́ми. Как Хавье́р Барде́м.
O uzun boylu, iri kahverengi gözlü kaslı esmer. Javier Bardem gibi.

Ну по кра́йней ме́ре, твой муж то́же брюне́т…
Ne olmuş yani, en azından senin kocan da esmer…

Ага́, то́лько ма́ленький, то́лстый и в очка́х. Коне́чно, как мо́жно име́ть му́скулы, если ты то́лько и де́лаешь, что на дива́не валя́ешься!
Aha, sadece küçük, iri gözlüğü ile. Tabii ki, yaptığın tek şey kanepede yatmaksa nasıl bir kaslara sahip olabilirsin ki!

Ищи́ плю́сы. По кра́йней ме́ре, на него́ други́е же́нщины не смо́трят. У тебя́ нет причи́н ревнова́ть.
Olumlu taraflarına bak. En azından ona başka kadınlar bakmıyor. Kıskanman için bir sebep yok.

Не зна́ю….На́до что́-то меня́ть в мое́й жи́зни. Мо́жет быть где́-то меня́ ждёт мой со́бственный Хавье́р Барде́м!
Bilmiyorum… Hayatımda bir şeyleri değiştirmem lazım. Belki bir yerlerde, kendi Javier Bardem’im beni bekliyordur.

Е́сли хо́чешь что́-то измени́ть, для нача́ла попро́буй вы́глядеть как Пенело́па Круз…
Eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsan, başlangıç olarak Penelope Cruz’a benzemeye çalış…

Konuşmada geçen kelimeler:

заду́мчивый: düşünceli
звезда́: yıldız
похо́ж/похо́жа: benzemek, gibi görünmek
вы́глядеть: görünmek
мускули́стый: kaslı
ка́рие глаза́: ela gözlü
по кра́йней ме́ре: en azından
то́лстый: şişman, iri
очки́: gözlük
валя́ться: tembellik, bir şey yapmama, miskinlik yapmak
ты то́лько и де́лаешь, что…  yaptığın tek şey …
иска́ть плю́сы: pozitif yönleri aramak, olumlu tarafları görmek
ревнова́ть: kıskanmak
со́бственный: kendi, özel
для нача́ла: başlangıç olarak, başlamak için

Verdiğimiz emeğe karşılık beğenilerinizi lütfen bizden esirgemeyin.

Bir cevap yazın