Rusça Diyaloglar 13

У А́ни но́вый па́рень – Anya’nın yeni erkek arkadaşıТы зна́ешь, что у А́ни но́вый па́рень?
Anya’nın yeni bir erkek arkadaşı olduğunu biliyor musun?

Ого́! Он симпати́чный?
O çekici mi?

Не мой вкус, но он о́чень умный и интере́сный. Он зна́ет мно́го смешны́х исто́рий и о́чень дружелю́бный.
Bana göre değil ama o çok zeki ve ilginç biri. Çok fazla komik hikayeler biliyor ve cana çok yakın.

Э́то зна́чит, что он лу́чше, чем её после́дний па́рень. Он был како́й-то стра́нный. Он никогда́ не улыба́лся и у нас не́ было о́бщих тем для разгово́ра.
Bu, onun önceki erkek arkadaşından daha iyi olduğu anlamına gelir. O biraz tuhaf biriydi. O hiç gülümsemezdi ve bizim konuşacak bir konumuz olmazdı.

Ты права́, мне он тоже не нра́вился. Я не люблю́ пессими́стов. Как А́ня могла́ с ним встреча́ться…?
Haklısın. Ben de ondan hoşlanmazdım. Kötümserleri sevmem. Anya onunla nasıl çıkabiliyordu ki …?

Кто зна́ет, мо́жет быть у него́ был како́й-нибудь скры́тый тала́нт…
Kim bilir, belki de onun gizli bir yeteneği vardı …

Наве́рное. И́ли ей про́сто нра́вилось, что он тако́й бога́тый и всегда́ дари́л ей дороги́е пода́рки.
Muhtemelen. Ya da onun çok zengin olması ve ona (Anya’ya) her zaman pahalı hediyeler vermesi (Anya’nın) hoşuna gidiyordu.

А кому́ не нра́вятся дороги́е пода́рки?
Kim pahalı hediyeleri sevmez ki?

Вот вот. А но́вый па́рень ещё у́чится. Он бу́дет учи́телем биоло́гии.
Kesinlikle. Ama yeni erkek arkadaşı hala okuyor. Biyoloji öğretmeni olacak.

У́жас, учителя́ сейча́с зараба́тывают о́чень ма́ло…
Bu korkunç, öğretmenler artık çok az kazanıyor …

Ой, смотри́! А́ня идёт!
Oy, bak! Anya geliyor!

Приве́т А́ня! Како́й сюрпри́з! Мы тут болта́ем о том, о сём, о поли́тике, о мо́де… а ты куда́ идёшь?
Merhaba Anya! Ne güzel bir sürpriz. Biz de burada politika ve moda hakkında laflıyorduk… peki sen nereye gidiyorsun?

Konuşmada geçen kelimeler:

па́рень: erkek arkadaş
симпати́чный: çekici, sempatik
вкус: lezzet, tat (bana hitap etmiyor, bana göre değil)
стра́нный: garip, tuhaf
о́бщая те́ма для разгово́ра: ortak konuşma konusu
встреча́ться с ке́м-то: biriyle çıkmak, biriyle buluşmak, flört
наве́рное: Muhtemelen
вот вот: işte bu (onaylama anlamında)
у́жас: korkunç, çok kötü
зараба́тывать – заработать: para kazanmak
о том, о сём: ondan bundan, şundan (laflamak)

Verdiğimiz emeğe karşılık beğenilerinizi lütfen bizden esirgemeyin.

Bir cevap yazın