Rusça Diyaloglar 10

Больша́я про́сьба – Büyük bir istekЛе́на, у меня́ к тебе́ больша́я про́сьба! Ты мо́жешь встре́тить мою́ подру́гу в аэропорту́ сего́дня ве́чером? У меня́ совсе́м нет вре́мени.
Lena, senden büyük bir ricam var! Bu akşam havaalanında arkadaşımı karşılayabilir misin? Benim hiç zamanım yok.

Коне́чно. Не пробле́ма. Как она́ вы́глядит?
Elbette, problem değil. Ona nasıl görünüyor?

Она́ симпати́чная блонди́нка с зелёными глаза́ми. Она́ невысо́кая, лю́бит носи́ть спорти́вную оде́жду. У неё бу́дет я́ркий ора́нжевый чемода́н.
O yeşil gözlü çekici bir kadın. O uzun boylu değil, spor giyinmeyi sever. Onda açık turuncu bir valiz olacak.

Наде́юсь, что там не бу́дет не́сколько блонди́нок с ора́нжевыми чемода́нами…
Umarım, orada çok fazla açık turuncu renkli valizi olan sarışın olmayacak.

Не беспоко́йся, я опишу́ ей твою́ вне́шность.
Merak etme, senin nasıl göründüğünü ona tarif edeceğim.

Скажи́ ей, что я бу́ду в кори́чневой ку́ртке и чёрных джи́нсах.
Ona kahverengi bir ceket ve siyah kot pantolon giyeceğimi söyle.

Ей бу́дет доста́точно знать, что ты ро́стом почти́ два ме́тра.
Onun için senin neredeyse iki metre boyunda olduğunu bilmek yeterli olacaktır.

Ты прав, меня́ тру́дно не заме́тить.
Haklısın, beni fark etmemek zor.

Konuşmada geçen kelimeler:

про́сьба: iyilik istemek, rica etmek, istek
встреча́ть – встре́тить: karşılamak, buluşmak
аэропо́рт: havaalanı
совсе́м не: tam olarak öyle değil
пробле́ма: problem
симпати́чный: çekici, güzel, alımlı
спорти́вная оде́жда: spor kıyafet, spor elbise
я́ркий: açık renk
чемода́н: valiz, bavul
не́сколько: birkaç
опи́сывать – описа́ть: tarif etmek, tanımlamak
вне́шность: görünüş, görünüm
я в ку́ртке: Benim üzerimde ceket var.
рост: boy
замеча́ть – заме́тить: fark etmek

Verdiğimiz emeğe karşılık beğenilerinizi lütfen bizden esirgemeyin.

Bir cevap yazın