Rusça Diyaloglar 1

Bir yabancı dili öğrenirken basit konuşma diyaloglarını okumak çok önemlidir. Rusça basit konuşma diyaloglarını düzenli bir şekilde okuyarak kısa sürede, hem anlama hem de konuşma becerinizi artırabilirsiniz.


Diyalog 1

– Алло́! Билл! Ты уже готов? О́чень хорошо́. Я сейча́с прие́ду, и мы пое́дем в цирк.
– В како́й цирк мы пое́дем, в ста́рый и́ли в но́вый?

– Мы пое́дем в но́вый цирк.
– Я рад, что мы пое́дем в но́вый цирк, потому́ что я не был в но́вом ци́рке.
Но в ста́ром ци́рке на Цветно́м бульва́ре я был уже 3 ра́за.
Мне о́чень понра́вился цирк в Москве.

– Я знал, что ты не был в но́вом ци́рке, поэ́тому я и купи́л биле́т туда́.

– Alo! Bil. Sen artık hazır mısın? Çok güzel. Ben şimdi geleceğim ve biz sirke gideceğiz.
-Biz hangi sirke gideceğiz, eski olana mı yoksa yeni olana mı?

-Biz yeni sirke gideceğiz.
-Yeni sirke gideceğimiz için mutluyum çünkü ben yeni sirke gitmedim.
Ama Tsvetnoy Bulvarı’ndaki sirke 3 kez gitmiştim.
Moskova’daki sirki çok beğendim.

Metin 1

Я хочу́ учи́ться на медици́нском факульте́те.

Моя семья́ живёт в Канаде. У меня́ есть па́па, ма́ма, брат и сестра́.

Брат и сестра́ у́чатся в университе́те.

Они́ у́чатся о́чень хорошо́.

Benim adım Anna. Ben Kanadalıyım. Ben Kanada’dan geldim.

Şimdi ben Moskova’da yaşıyorum.

Ben üniversitede hazırlık fakültesinde okuyorum.

Ben Rusça öğreniyorum çünkü ben tıp fakültesinde okumak istiyorum.

Benim ailem Kanada’da yaşıyor. Benim babam, annem, erkek ve kız kardeşim var.

Erkek ve kız kardeşim üniversitede okuyorlar.

Onlar çok iyi öğreniyorlar (güzel eğitim alıyorlar).


Diyalog 2

– Здра́вствуй, Анна.
– Здра́вствуй, Нади́р.

– Что ты де́лала вчера́?
– Вчера́ я чита́ла текст и учи́ла глаго́лы.

– Я то́же чита́л текст и учи́л глаго́лы, но я не прочита́л весь текст и ещё не вы́учил глаго́лы.
– Я прочита́ла весь текст, вы́учила глаго́лы и написа́ла упражне́ние.

– Я то́же написа́л упражне́ние. Я уста́л. Я хочу́ слу́шать му́зыку.
– Я то́же хочу́ слу́шать му́зыку, потому́ что я уста́ла.

-Merhaba, Anna.
-Merhaba, Nadir.

-Dün sen ne yaptın?
-Dün ben metin okudum ve fiilleri öğrendim.

-Ben de metin okudum ve fiilleri öğrendim ama tüm metni okumadım ve henüz fiilleri öğrenemedim.
-Ben tüm metni okudum, fiilleri öğrendim ve alıştırmalar yazdım.

-Ben de alıştırmalar yazdım. Yorgunum. Ben müzik dinlemek istiyorum.
-Ben de müzik dinlemek istiyorum çünkü yorgunum.


Diyalog 3

– Анна! Где у́чится твой брат, в Канаде и́ли в Америке?
– Мой брат у́чится в Канаде.

– Где у́чится твоя́ сестра́, в Канаде и́ли в Америке?
– Моя сестра́ у́чится в Америке.

– Почему́ ты у́чишься в Москве?
– Я учу́сь в Москве, потому́ что в Москве в университе́те хоро́ший медици́нский факульте́т.

-Anna. Senin erkek kardeşin nerede okuyor? Kanada’da mı yoksa Amerika’da mı?
-Benim erkek kardeşim Kanada’da okuyor.

-Senin kız kardeşin nerede okuyor? Kanada’da mı yoksa Amerika’da mı?
-Benim kız kardeşim Kanada’da okuyor.

-Sen niçin Moskova’da okuyorsun?
-Moskova’da okuyorum çünkü Moskova’da üniversitede iyi bir tıp fakültesi var.


Diyalog 4

– До́брый день! Как дела? Что вы вчера́ де́лали? Где вы вчера́ бы́ли?
– Я был в магази́не и покупа́л кни́ги.
Я купи́л уче́бник ру́сского языка́, потому́ что я хочу́ бы́стро вы́учить ру́сский язы́к.
Я хочу́ хорошо́ говори́ть по-русски в магази́не, в гости́нице, на у́лице и так да́лее.

İyi günler. Nasılsın? Dün siz ne yaptınız? Dün siz neredeydiniz?
Ben mağazadaydım ve kitap satın aldım.
Ben Rusça ders kitabı aldım çünkü ben hızlıca Rusça öğrenmek istiyorum.
Ben mağazada, otelde, sokakta ve bunun gibi yerlerde iyi Rusça konuşmak istiyorum.

Я должен хорошо́ знать ру́сский язы́к, потому́ что я прие́хал в Москву рабо́тать.
У меня́ есть фи́рма. Мы продаём телеви́зоры, холоди́льники, маши́ны.
Сего́дня я прочита́л пе́рвый, второй, тре́тий, четвёртый уро́к, написа́л упражне́ния, вы́учил наизу́сть текст.

Ben Rus dilini iyi bilmek zorundayım çünkü ben Moskova’ya çalışmaya geldim.
Bir şirketim var. Televizyonlar, buzdolapları, makineler satıyoruz.
Bugün ben birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dersleri okudum, alıştırmalar yazdım, metni ezbere öğrendim.

За́втра я бу́ду чита́ть четвёртый уро́к. Я бу́ду писа́ть глаго́лы, и бу́ду учи́ть наизу́сть слова.
Когда́ я прочита́ю текст, вы́учу слова и напишу́ упражне́ния, я бу́ду отдыха́ть, я бу́ду слу́шать му́зыку.
Ка́ждый день я говорю́ себе́: “Чита́й, пиши́, говори́, слу́шай!”

Yarın ben dördüncü dersi okuyacağım. Fiilleri yazacağım ve kelimeleri ezberleyeceğim.
Metni okuduğumda, kelimeleri öğrendiğimde ve alıştırmaları yazdığımda dinleneceğim, müzik dinleyeceğim.
Her gün kendi kendime: “Oku, yaz, konuş, dinle!” diyorum.

Я забы́л сказа́ть, что вчера́ я вы́учил, как называ́ются по-русски ме́сяцы и дни неде́ли.
Сего́дня пя́тница, за́втра бу́дет суббо́та. Вчера́ был четве́рг. Ве́чером я пое́ду в гости́ницу “Москва”.
Вчера́ прие́хал мой друг Джеймс из Америки. Я хочу́ его́ ви́деть.

Dün, haftanın aylarının ve günlerinin Rusça nasıl söylendiğini öğrendiğimi söylemeyi unuttum.
Bugün Cuma, yarın Cumartesi olacak. Dün Perşembe idi. Akşam Moskova Oteline gideceğim.
Dün arkadaşım James Amerika’dan geldi. Onu görmek istiyorum.

Мы вме́сте пое́дем в магази́н покупа́ть сувени́ры. За́втра прие́дет мой друг Джон из Канады.
Я и Джеймс пое́дем в аэропо́рт “Шереметьево” встреча́ть его́.
Извини́те. Я уста́л говори́ть по-русски. До за́втра. 

Biz birlikte hediyelik eşya almak için mağazaya gideceğiz. Yarın arkadaşım John Kanada’dan gelecek.
James ve ben onu karşılamak için Sheremetyevo Havaalanı’na gideceğiz.
Özür dilerim. Rusça konuşmaktan yoruldum. Yarın görüşürüz.Verdiğimiz emeğe karşılık beğenilerinizi lütfen bizden esirgemeyin.

2 yorum yapılmış “Rusça Diyaloglar 1”

Bir cevap yazın