Rusça Diyalog – Telefonla Aramaya Çalışmak

Telefonla Aramaya Çalışmak – Попы́тка дозвони́ться по телефо́ну

Ayşe: Annemlere telefon edelim. Onların bayramını kutlamak ister misin?
Ayşe: Дава́й позвони́м мои́м роди́телям. Ты хо́чешь поздра́вить их с пра́здником?

Ahmet: Elbette, konuşurum.
Ahmet: Коне́чно, поговорю́.

Ayşe: Tamam.
Ayşe: Хорошо́.

Telefon: Sayın abonemiz. Bu bir teyp kaydıdır. Aradığınız numara yanlıştır. Lütfen kontrol edip, tekrar arayınız. Teşekkür ederim.
Телефо́н: Дорого́й абоне́нт. Э́тот разгово́р запи́сывается. На́бранный но́мер оши́бочен. Пожа́луйста, прове́рьте ввод, пото́м перезвони́те. Большо́е спаси́бо.

Ahmet: Meşgul mü?
Ahmet: За́нято?

Ayşe: Hayır. Yanlış aramışım.
Ayşe: Нет. Неве́рный но́мер.

Telefon: Sayın abonemiz. Bandırma telefonları yedi rakam olmuştur. 2, 3, 4 ve 8 ile başlayan telefonların başına 71 gelmiştir. Ayrıca 38 ile başlayan telefonların başına 73, 39 ile başlayan telefonların başına 74 gelmiştir. Teşekkür ederiz.
Телефо́н: Дорого́й абоне́нт. Набира́емый но́мер до́лжен быть семизначным. Телефо́ны, начина́ющиеся с 2, 3, 4 и 8 тепе́рь начина́ются с 71. Кро́ме того́, Телефо́ны, начина́ющиеся 38, тепе́рь начина́ются с 73, Телефо́ны, начина́ющиеся с 39, тепе́рь начина́ются с 74. Большо́е спаси́бо.

Ahmet: Yine mi yanlış? Ben arayayım mı?
Ahmet: Сно́ва оши́бка? Дава́й я позвоню́?

Ayşe: Hayır. Karışma. Numara değişmiş. Sıfır – iki – altmış altı – otuz sekiz – yirmi bir – sıfır…
Ayşe: Нет. Не меша́й. Но́мер смени́лся. Ноль – два – шестьдеся́т шесть – три́дцать во́семь – два́дцать оди́н – ноль…

Telefon: Sayın abonemiz. Bu bir teyp kaydıdır. Bütün hatlarımız doludur. Lütfen bekleyip tekrar arayınız. Teşekkür ederim.
Телефо́н: Дорого́й абоне́нт. Э́тот разгово́р запи́сывается. Все ли́нии за́няты. Пожа́луйста, подожди́те, пото́м перезвони́те. Большо́е спаси́бо.

Ayşe: Niçin kendini kötü hissettin!
Ayşe: Чтоб ты себя́ пло́хо чу́вствовал!

Ahmet: Yardım edeyim mi?
Ahmet: Я могу́ помо́чь?

Ayşe: HAYIR-R-R!
Ayşe: НЕТ!

Bir cevap yazın