Rusça Diyalog – Tatilde kötü bir Otel Hakkında Şikayetler

Tatilde Kötü bir Otel Hakkında Şikayetler – Жа́лобы на плохо́й оте́ль во вре́мя о́тдыха

Aysun: İyi günler. Müdürle konuşmak istiyorum.
Aysun: До́брый день. Я хочу́ поговори́ть с дире́ктором.

Görevli: Maalesef müdür bey yok şu anda. Ben yardım edebilir miyim?
Сотру́дник: К сожале́нию, в настоя́щее вре́мя господи́н дире́ктор отсу́тствует. Я могу́ вам помо́чь?

Aysun: Belki. Bir şikayetim var. İki ay önce firmanızla otel rezervasyonu yaptım. Bodrum’da, üç kişi, bir hafta için. Tam pansiyon. Çarşamba, yani iki gün önce gittik. Tatilimiz felaketti. Bugün döndük.
Aysun: Мо́жет быть. У меня́ есть жа́лоба. Два ме́сяца наза́д ва́ша фи́рма зарезерви́ровала оте́ль. В Бодруме, на трёх челове́к, на одну́ неде́лю. По́лный пансио́н. В среду, два дня наза́д, мы прие́хали. О́тдых был катастрофи́ческим. Сего́дня верну́лись.

Görevli: Çok özür dilerim. Problem neydi?
Сотру́дник: О́чень сожале́ю. Каки́е пробле́мы?

Aysun: Otel. Size göre “Klüp Osman” oteli lüks bir oteldi, çok sakin bir yerdi, odaları deniz manzaralı ve balkonluydu, birinci sınıf restoran vardı.
Aysun: Оте́ль. По ва́шему мне́нию, «Клуб Осма́н» был роско́шным оте́лем, о́чень ти́хим ме́стом, в номера́х был вид на мо́ре и балко́н, там был первокла́ссный рестора́н.

Görevli: Evet?
Сотру́дник: Да?

Aysun: Otele gelince, boş oda yok dediler. Şikâyet ettikten sonra, dört saat bekledik. En sonunda bize otelin arkasında iki oda verdiler. Ne manzaralı, ne balkonlu. Benim odamda tuvalet bozuk, öbür odada da su yoktu. Hem bizim, hem de oğlumuzun yatak çarşafları kirliydi.
Aysun: По прибы́тию в оте́ль нам сказа́ли, что свобо́дного но́мера нет. По́сле отпра́вки жа́лобы мы жда́ли четы́ре часа́. Наконе́ц, они́ да́ли нам две ко́мнаты за оте́лем. Ни ви́да, ни балко́нов. В мое́й ко́мнате был сло́ман туале́т, в друго́й не́ было воды. Посте́льное бельё и для нас, и для на́шего сы́на бы́ло гря́зным.

Görevli: Çok…
Сотру́дник: О́чень…

Aysun: Otel çok gürültülü. Açık hava diskoteğin tam yanında. Müzik saat dörde kadar devam etti. Hiç uyuyamadık.
Aysun: Оте́ль о́чень шу́мный. Пря́мо ря́дом с дискоте́кой под откры́тым нёбом. Му́зыка продолжа́лась до четырёх часо́в. Мы не могли́ усну́ть.

Görevli: Çok…
Сотру́дник: О́чень…

Aysun: Size göre otelin restoranı birinci sınıfmış. Saçma! Yemekleri berbattı. Yağlı, tatsız, iğrenç…
Aysun: По-ва́шему, рестора́н оте́ля первокла́ссный. Невероя́тно! Еда́ ужа́сна. Жи́рная, безвку́сная, отврати́тельная…

Görevli: Çok, çok özür dilerim. Çok fena olmuş. Otelin müdürüne şikâyet ettiniz mi?
Сотру́дник: О́чень, о́чень сожале́ю. О́чень пло́хо получи́лось. Вы жа́ловались дире́ктору оте́ля?

Aysun: Şikâyet etmeye çalıştık ama, müdür ya meşgul ya hasta ya da yokmuş. En sonunda döndük. Felaketti. Paramı geri almak istiyorum hemen şimdi.
Aysun: Мы пыта́лись жа́ловаться, но дире́ктор ли́бо за́нят, ли́бо бо́лен, ли́бо отсу́тствует. В конце́ конвов, мы верну́лись. Катастро́фа. Я хочу́ неме́дленного возвра́та де́нег.

Görevli: Çok üzüldüm. Kusura bakmayın. İsminizi ve telefon numaranızı verirseniz müdürümüze haber veririm. En kısa zamanda sizi arar.
Сотру́дник: Я о́чень расстро́ен. Прошу́ проще́ния. Е́сли вы сообщи́те своё и́мя и но́мер телефо́на, я сообщу́ на́шему дире́ктору. Мы вам позвони́м в кратча́йшие сро́ки.

Bir cevap yazın