Rusça Diyalog – Şarkıcı ile Röportaj

Şarkıcı ile Röportaj – Интервью́ с певи́цей

Sunucu: Emine, hepimiz şarkılarınızı tanıyoruz ama sizi kişi olarak tanımıyoruz. Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz, neler yapmayı seviyorsunuz?
Sunucu: Эмине, ва́ши пе́сни всем изве́стны, одна́ко вас как челове́ка мы не зна́ем. Что вы де́лаете в свобо́дное вре́мя, чем любите занима́ться?

Emine: Çok basit şeyler. Benim Boğaz’da bir dairem var. Oralarda, deniz kenarında yürümeyi severim, sinemaya gitmeyi severim, arkadaşlarla beraber olmaktan hoşlanıyorum… bu kadar.
Emine: Ма́сса обы́чных веще́й. Я име́ю кварти́ру в Боазе. Там я люблю́ гуля́ть на побере́жье, люблю́ быва́ть в кино́, встреча́ться с друзья́ми… мно́го всего́.

Sunucu: Sporu seviyor musunuz?
Sunucu: Вы любите занима́ться спо́ртом?

Emine: Pek sevmiyorum. Biraz yani. Tenis seyretmeyi seviyorum ama oynayamıyorum.
Emine: Не люблю́. Совсе́м немно́го. Люблю́ смотре́ть те́ннис, но не игра́ю.

Sunucu: Futbol izlemeyi sever misiniz?
Sunucu: Смотре́ть футбо́л любите?

Emine: Hayır! Kesinlikle hayır. Futbol seyretmekten nefret ediyorum – futbol sevenlerden özür dilerim ama hiç sevmiyorum.
Emine: Нет! Коне́чно, нет. Я ненави́жу смотре́ть футбо́л – извиня́юсь пе́ред футбо́льными зри́телями, но совсе́м не люблю́.

Sunucu: Peki, biraz da işinizden bahsedelim mi? Müzik yapmak kolay mı sizin için?
Sunucu: Хорошо́, дава́йте немно́го поговори́м о ва́шей рабо́те? Легко́ ли вам даётся му́зыка?

Emine: Kolay değil – tam tersi. Çok çalışıyorum. Benim her şarkım, her konserim kusursuz olmalı. Bunun için çok çok çalışmam gerekiyor.
Emine: Нелегко́ – напро́тив. О́чень мно́го рабо́таю. Все мои́ выступле́ния и конце́рты должны́ проходи́ть без пробле́м. Я должна́ о́чень мно́го рабо́тать для э́того.

Sunucu: Şarkılarınızı nerede yazıyorsunuz? Boğaz’daki evinizde mi?
Sunucu: Где́ вы пиши́те ва́ши пе́сни? В своём до́ме в Боазе?

Emine: Yok. Evde yazamıyorum. İstanbul’dayken yazmaya çalışmıyorum. Düşünmek için sessiz bir yerde olmam lazım. Yalnız olmam gerek. Akdeniz’de özel ve sakin bir yerim var. Şarkılarımı yazmaya oraya gidiyorum.
Emine: Нет. Дома не пишу́. Я не рабо́таю в Стамбу́ле. Что́бы ду́мать, мне ну́жно ти́хое ме́сто. Я должна́ быть одна́. На Средиземноморье у меня́ есть ти́хое и споко́йное ме́сто. Что́бы писа́ть пе́сни, я отправля́юсь туда́.

Bir cevap yazın