Rusça Diyalog – Polis Memuru ile Cüzdan Kaybolması Hakkında Konuşma

Polis Memuru ile Cüzdan Kaybolması Hakkında Konuşma – Разгово́р с полице́йским по по́воду потери кошелька.

Fatma: Polis bey.
Fatma: Господи́н полице́йский.

Polis: Evet.
Полице́йский: Да.

Fatma: Birisi cüzdanımı almış.
Fatma: Кто-то взял мой кошелёк.

Polis: Nerede, ne zaman?
Полице́йский: Где, когда́?

Fatma: Plajda, biraz önce.
Fatma: На пля́же, совсе́м неда́вно.

Polis: Hırsızı gördünüz mü?
Полице́йский: Вы ви́дели во́ра?

Fatma: Emin değilim.
Fatma: Я не уве́рена.

Polis: Peki, ne yaptığınızı anlatır mısınız?
Полице́йский: Ла́дно, расскажи́те, что вы де́лали?

Fatma: Ben denizde yüzüyordum. Yüzerken çantama sık sık bakıyordum çünkü plaja yalnız gelmiştim. Bir kere baktım ve genç bir erkek eşyalarımın yanında oturuyordu. Yüzmeye devam edip, bir dakika sonra yine baktım. Erkek yok olmuştu.
Fatma: Я купа́лась в мо́ре. Пла́вая, ча́сто посма́тривала на су́мочку, потому́ что на пляж пришла́ одна́. Один раз видела, что ря́дом с мои́ми веща́ми сел молодо́й челове́к. Я продо́лжила купа́ться, мину́ту спустя́ посмотре́ла сно́ва. Мужчи́ны не́ было.

Polis: Bu erkek mi cüzdanınızı aldı sizce?
Полице́йский: По-ва́шему мне́нию, э́то мужчи́на взял ва́ш кошелёк?

Fatma: Bilmiyorum. O ürkütücü görünüyordu. Hemen denizden çıkıp, eşyalarıma döndüm, çantamı kontrol ettim. Cüzdan yoktu.
Fatma: Не зна́ю. Он вы́глядел пуга́юще. Я неме́дленно прекрати́ла купа́ние, верну́лась к веща́м, прове́рить су́мочку. Кошелька не́ было.

Polis: Kumda aradınız mı?
Полице́йский: В песке искали?

Fatma: Aradım. Her tarafa baktım.
Fatma: Искала. Везде́ посмотре́ла.

Polis: Otelinize de baktınız mı?
Полице́йский: В оте́ле то́же смотре́ли?

Fatma: Otelde olamaz. Otelden çıktıktan sonra cüzdanımı kullandım. Bakkaldan bir şişe su aldım. Plaja yürürken paramı sayıyordum. Plaja gelince, parayı cüzdanın içine koyup, cüzdanı çantamın içine koydum.
Fatma: В оте́ле нет. Я пользовалась кошельком по́сле того́, как поки́нула оте́ль. В бакале́е купи́ла буты́лку воды. Гуля́я по пля́жу, пересчита́ла де́ньги. Придя на пляж, я положи́ла де́ньги в кошелёк и положи́ла его́ в су́мку.

Polis: Sizi izleyen veya takip eden insan var mıydı?
Полице́йский: Вы ви́дели вокру́г каки́х-ли́бо люде́й, следя́щих и́ли смотря́щих на вас?

Fatma: Bilmiyorum.
Fatma: Не обратила внимания.

Polis: Tamam. Plajda oturan erkeği tarif edebilir misiniz?
Полице́йский: Ла́дно. Мо́жете ли вы описа́ть челове́ка, сиде́вшего на пля́же?

Fatma: Mayoluydu. Bıyıksız. Kısa saçlı. Yirmi yaşlarında falan.
Fatma: Был в плавках. Без усо́в. Коро́ткие во́лосы. О́коло двадцати́ лет.

Polis: Türk müydü, turist miydi?
Полице́йский: Ту́рок и́ли тури́ст?

Fatma: Yabancı mıydı, Türk müydü bilmiyorum. Her iki ihtimal de olabilir.
Fatma: Иностра́нец и́ли ту́рок, я не зна́ю. О́ба вариа́нта возмо́жны.

Polis: Tamam. Karakola gidelim, bir rapor yazarız.
Полице́йский: Ла́дно. Идём в полице́йский уча́сток, напи́шем заявле́ние.

Bir cevap yazın