Rusça Diyalog – Otelde Konuşma Örnekleri


Otelde Konuşma – Диалог в гостинице

Diyalog 1

До́брый день, скажи́те, у вас есть свобо́дные номера́?
– İyi günler, söyler misiniz, boş odanız var mı?


Да. Како́й но́мер вас интересу́ет?
– Evet. Nasıl bir oda istiyorsunuz?


Нам ну́жен но́мер на двои́х.
– İki kişilik bir odaya ihtiyacımız var.


С одно́й и́ли двумя́ крова́тями?
– Çift kişilik yatak mı yoksa tek kişilik mi?


С одно́й.
– Tek kişilik.


Есть но́мер за 3000 рубле́й. Вас устра́ивает?
– 3000 rubleye bir oda var. Size uygun mu?


Да, вполне́.
– Evet, oldukça.


Хорошо́. Тогда́ мне ну́жны ва́ши паспорта́.
–Tamam. O halde bana sizin pasaportunuz gerekiyor.


Коне́чно, вот.
– Elbette, işte.


Ско́лько вре́мени вы плани́руете пробыть у нас?
– Ne kadar süre (bizimle) kalmayı planlıyorsunuz?


Мы уезжа́ем в сре́ду днём. Сего́дня понеде́льник, так что – две но́чи.
– Çarşamba öğleden sonra ayrılıyoruz. Bugün pazartesi, yani iki gece.


Хорошо́. Плати́ть бу́дете сейча́с и́ли при вы́езде?
– Tamam. Ödemeyi şimdi mi yapacaksınız yoksa ayrılırken mi?


Могу́ сейча́с.
– Şimdi yapabilirim.


Креди́тка, нали́чные?
– Kredi kartı mı yoksa nakit mi?


Креди́тка.
– Kredi kartı.


Отли́чно. Ита́к, вот ва́ши ключи́ и докуме́нты. Ваш но́мер 304, э́то на тре́тьем этаже́. Лифт нале́во, сра́зу за угло́м. Портье́ помо́жет вам донести́ ве́щи.
– Harika. İşte anahtarlarınız ve belgeleriniz. Oda numaranız 304, üçüncü katta. Asansör solda, hemen köşeyi dönünce. Bellboy eşyalarınızı taşımak için size yardım edecek.


Хорошо́, спаси́бо.
–Tamam, teşekkür ederim.


Diyalog 2

Здра́вствуйте, у меня́ заброни́рован но́мер на фами́лию Смит.
– Merhaba, Smith soyadıyla ayrılmış (rezervasyon yaptırılmış) bir odam var.


Мину́тку, я прове́рю. Да, есть така́я бронь. Трёхме́стный но́мер, одна́ больша́я крова́ть, одна́ ма́ленькая, так?
– Bir dakika, kontrol edeceğim. Evet, böyle bir rezervasyon var. Üç yataklı oda, bir büyük yatak, bir küçük, değil mi?


Да. Вот на́ши паспорта́. Напо́мните, у нас включён за́втрак?
– Evet. İşte pasaportlarımız. Bize hatırlatın, kahvaltı dahil mi?


Да, за́втрак включён. За́втрак у нас с 7 до 10, столо́вая нахо́дится вниз по ле́стнице.
– Evet, kahvaltı dahil. Saat 7’den 10’a kadar kahvaltı saatimiz var, yemek salonu merdivenlerin altında.


А до скольки́ на́до сдать но́мер при вы́езде?
– Peki, ayrılırken odayı kaçta teslim etmek gerekiyor?


Чек-а́ут до 12-ти.
– Check-out 12:00 de.


Diyalog 3

До́брый день, чем могу́ помо́чь?
– İyi günler, nasıl yardımcı olabilirim?


Я бы хоте́ла поменя́ть но́мер. Э́то возмо́жно?
– Ben odayı değiştirmek (istiyorum) istemiştim. Bu mümkün mü?


В како́м вы сейча́с но́мере?
– Şimdi hangi odadasınız?


702.
– 702.


Почему́ вы хоти́те его́ поменя́ть?
– Niçin odayı değiştirmek istiyorsunuz?


На у́лице но́чью о́чень шу́мно. Я бы хоте́ла но́мер с о́кнами на другу́ю сто́рону.
– Gece sokak çok gürültülü. Diğer tarafta pencereli bir oda istiyorum.


Я посмотрю́… К сожале́нию, сейча́с нет свобо́дных номеро́в как вы хоти́те. Но два из них должны́ освободи́ться за́втра.
– Bakayım… Ne yazık ki, şimdi sizin istediğiniz gibi bir oda yok. Ama onlardan ikisinin yarın boşalması gerekiyor.


Тогда́ мо́жно мне заброни́ровать оди́н из них?
– O zaman, onlardan birini (rezerve edebilir miyim?) ayırabilir miyim?


Да, коне́чно. Но на́до бу́дет уточни́ть, что они́ действи́тельно освободи́лись. Иногда́ го́сти продлева́ют номера́.
– Evet, elbette. Ama açıklığa kavuşturmak gerekecek, odalar gerçekten boşaltılacak mı diye. Bazen misafirler oda sürelerini uzatıyorlar.


Я́сно. Хорошо́. Я подойду́ к вам за́втра.
– Anlaşıldı. Tamam. Yarın ben size gelirim.


Чек-а́ут до 12-ти. Е́сли како́й-то из номеро́в освободи́тся ра́ньше, мы мо́жем позвони́ть вам.
– Check out 12:00 den önce. Eğer odalardan birisi daha önce boşalırsa, biz sizi arayabiliriz.


Бу́дет о́чень хорошо́, спаси́бо.
– Çok iyi olur, teşekkür ederim.


Diyalog 4

Подскажи́те, пожа́луйста, как мо́жно сдать ве́щи в пра́чечную?
– Eşyaları (çamaşırları) çamaşırhaneye nasıl teslim edeceğimi bana söyler misiniz lütfen?


Вы мо́жете отнести́ их са́ми и́ли оста́вить ве́щи в специа́льном мешке́ у вас в но́мере. Их заберу́т при убо́рке но́мера и верну́т за́втра к 11-ти.
– Onları kendiniz götürebilirsiniz veya odanızdaki çamaşır sepetine bırakabilirsiniz.  Odanızı temizlerken alırlar ve yarın 11:00 gibi size geri getirirler.


А мо́жно ли постира́ть сро́чно?
– Peki acilen yıkatmak mümkün mü?


Да, мо́жно. Но э́то бу́дет доро́же.
– Evet, mümkün. Ama daha pahalı olacak.


Меня́ э́то устра́ивает.
– Bana uyar.


Тогда́ вы мо́жете ли́бо отнести́ ве́щи са́ми, ли́бо я могу́ вы́звать кого́-то из пра́чечной их забра́ть.
– O zaman elbiselerinizi kendiniz götürebilirsiniz ya da ben çamaşırhaneden birini çamaşırlarınızı götürmesi için arayabilirim.


Второ́е бы́ло бы о́чень хорошо́.
– İkincisi çok iyi olur. (İkinci seçenek çok iyi olur)


Ок. Вы бу́дете в но́мере? К вам приду́т че́рез 10 мину́т.
Tamam. Siz odanızda mı olacaksınız? Onlar 10 dakika içinde size gelirler.


Да, я бу́ду в но́мере. Спаси́бо.
– Evet, ben odamda (odada) olacağım. Teşekkür ederim.


Пожа́луйста.
– Rica ederim.

Bir cevap yazın