Rusça Diyalog – Londra’ya Son Tren


Londra’ya son tren – После́дний по́езд на Ло́ндон

Три дру́га пришли́ на вокза́л и спроси́ли дежу́рного по вокза́лу, когда́ отхо́дит по́езд на Ло́ндон?
Üç arkadaş tren istasyona geldiler ve istasyon görevlisine sordular: Londra’ya tren ne zaman kalkıyor?

– Поезда на Ло́ндон иду́т ка́ждый час, – сказа́л дежу́рный. 
– Сле́дующий по́езд на Ло́ндон бу́дет че́рез час.
– Görevli, “Londra’ya tren her saat kalkıyor” dedi.
– Londra’ya giden bir sonraki tren, bir saat sonra olacak.

– Ну, хорошо́! – сказа́ли друзья́. – У нас есть вре́мя. Дава́йте пойдём в буфе́т и вы́пьем.
Tamam, güzel dedi arkadaşlar. Zamanımız var. Hadi büfeye gidelim ve içelim.

Когда́ они́ вы́шли из буфе́та, по́езд на Ло́ндон уже́ ушёл.
– Ну, ничего́! – сказа́ли друзья́. – Уе́дем на сле́дующем по́езде.
– А пока́ пойдём в буфе́т и ещё вы́пьем.

Onlar büfeden çıktıkları zaman, Londra treni çoktan ayrılmıştı.
– Önemli değil, dedi arkadaşlar. Bir sonraki trenle gideriz.
– Pekala, henüz beklerken büfeye gidip biraz daha içelim.

Но они́ опозда́ли и на сле́дующий по́езд, и дежу́рный им сказа́л:
Ama bir sonraki trene de geç kaldılar ve görevli onlara şöyle dedi:

– Сле́дующий по́езд на Ло́ндон бу́дет после́дним. Не опа́здывайте!
– Londra’ya giden bir sonraki tren son tren olacak. Geç kalmayın.

Друзья́ сно́ва пошли́ в буфе́т, а когда́ они́ вы́шли из буфе́та, по́езд на Ло́ндон ме́дленно отходи́л от платфо́рмы. Они́ побежа́ли за по́ездом. Дво́е из них вскочи́ли в по́езд на ходу́, а оди́н оста́лся на платфо́рме.
Arkadaşlar tekrar büfeye gittiler ama onlar büfeden çıktıklarında Londra treni platformdan yavaşça kalkıyordu. Onlar trenin arkasından koştular. Onlardan ikisi hareket halindeki trene atladılar ama biri platformda kaldı.

Он до́лго смотре́л на уходя́щий по́езд, а пото́м на́чал хохота́ть. Дежу́рный по вокза́лу поду́мал, что он сошел с ума́, и спроси́л его́:
O uzun süre uzaklaşan trene baktı ve sonra kahkaha atmaya başladı. İstasyon görevlisi onun aklını kaçırdığını düşündü ve ona sordu:

– Что с ва́ми? Почему́ вы смеётесь?
– İyi misiniz? Niçin gülüyorsunuz?

– Вы ви́дели тех парне́й, кото́рые уе́хали в Ло́ндон? Э́то я до́лжен был уе́хать туда́, а они́ пришли́ провожа́ть меня́.
– Londra’ya giden o adamları gördünüz mü? Oraya gitmek zorunda olan bendim ve onlar beni yolcu etmeye gelmişlerdi.

Bir cevap yazın