Rusça Diyalog – Kuaför ve Berber Salonunda Konuşmalar


Kuaför ve Berber Salonunda Konuşmalar

Diyalog 1

Здра́вствуйте, я бы хоте́л постри́чься. Э́то возмо́жно сейча́с?
– Merhaba, saçımı kestirmek istiyorum. Şimdi mümkün mü?


Ма́стер освободи́тся мину́т че́рез 15, вы подождёте?
– Usta 15 dakika içinde serbest olacak, bekler misiniz?


Да, коне́чно.
– Evet, elbette.


Тогда́ приса́живайтесь здесь.
– O halde şuraya oturun.


А ско́лько сто́ит стри́жка?
– Peki, saç kesimi ne kadar tutuyor?


Мужска́я стри́жка сто́ит 700 рубле́й.
– Erkek saç kesimi 700 ruble tutuyor.


Diyalog 2

До́брый день. Что мы бу́дем де́лать?
– İyi günler. Ne yapacağız?


Я бы хоте́ла чуть-чу́ть подровня́ть во́лосы и обре́зать секу́щиеся ко́нчики.
– Saçımı biraz kısaltmak ve uçlarından aldırmak istiyorum.


Ско́лько обре́зать?
– Uçlarından ne kadar keselim?


Сантиме́тра 3-4, не бо́льше.
– 3-4 santimden fazla değil.


Вы хоти́те укла́дку?
– Saçınız için bir stil istiyor musunuz?


Да, ду́маю да. Вы могли́ бы прида́ть мои́м волоса́м немно́го объёма?
– Evet, sanırım. Saçıma biraz hacim verir misiniz?


Diyalog 3

Как вы хоти́те постри́чься?
– Nasıl bir saç kesimi istiyorsunuz?


Сде́лайте, пожа́луйста, с боко́в покоро́че, а све́рху чуть-чу́ть подровня́йте.
– Lütfen kenarları kısaltın ve üstlerden birazcık kesin.


Хорошо́. Пройдёмте, помо́ем го́лову.
– Tamam. Hadi, şimdi başınızı yıkayalım.


Diyalog 4

Что вы хоти́те сде́лать?
– Ne yaptırmak istiyorsunuz?


Я хочу́ покра́сить во́лосы, а то ко́рни уже́ отросли́. Ско́лько э́то бу́дет сто́ить?
– Saçımı boyatmak istiyorum, artık kökleri uzadı. Bu ne kadar tutacak?


Кра́ска на́ша и́ли у вас своя́?
– Bizim boyamızla mı yoksa sizinkiyle mi?


Ва́ша.
– Sizinkiyle.


Всё вме́сте бу́дет 1500 рубле́й.
– Her şey birlikte 1500 ruble tutacak.


Diyalog 5

До́брый день, я бы хоте́ла постри́чь чёлку, а мой па́рень – побри́ться на́лысо.
– İyi günler, ben kaküllerimi kestirmek istiyorum, erkek arkadaşım ise saçlarını tıraş ettirmek istiyor.


Хорошо́. Пройдёмте.
– Tamam. Böyle buyurun.


Diyalog 6

Я хочу́ сде́лать вече́рнюю причёску.
– Ben akşam için saç modeli kestirmek istiyorum.


Вы уже́ зна́ете каку́ю?
– Siz hangi stil olduğunu biliyor musunuz?


Да, у меня́ с собо́й фо́то из журна́ла.
– Evet, yanımdaki dergide fotoğraf var.

Покажи́те… Ду́маю, мы смо́жем э́то сде́лать.
– Gösterin… Sanırım bunu yapabiliriz.


А ско́лько э́то займёт по вре́мени?
– Peki, ne kadar zaman sürer?


О́коло ча́са.
– Yaklaşık 1 saat.


Отли́чно. Дава́йте начнём?
– Harika. Haydi başlayalım.


Diyalog 7

Здра́вствуйте, скажи́те, ско́лько сто́ит же́нская стри́жка с укла́дкой?
– Merhaba, stilli bir bayan saç kesimi ne kadar tutuyor?


Како́й длины́ во́лосы?
– Saçlar ne kadar uzun?


Ни́же плеч.
– Omuzların altında.


Така́я стри́жка бу́дет сто́ить 500 рубле́й, укла́дка фе́ном – 200 рубле́й.
– Böyle bir stil saç kesimi 500 ruble tutuyor, saç şekillendirme ise – 200 ruble.


Diyalog 8

Вы хоти́те вы́мыть го́лову?
– Saçlarınızı yıkatmak ister misiniz?


Да. Помы́ть и вы́сушить фе́ном.
– Evet. yıkayın ve kurutma makinesi ile kurutun.


Скажи́те, како́й пробо́р вы обы́чно но́сите?
– Genelde saçlarınız hangi tarz, söyler misiniz?


Обы́чно я убира́ю во́лосы в хвост, но е́сли они́ распу́щены, то посереди́не.
– Normalde saçımı at kuyruğu ile toplarım ama gevşekse o zaman ortasından ayırırım.

Bir cevap yazın