Rusça Diyalog – Hafta Sonları Ne Yapmalı?

Hafta Sonları Ne Yapmalı? – Что де́лать на выходны́х?

Burak: Bu akşam bir yerlere gidelim mi?
Burak: Не сходи́ть ли нам куда́-нибудь э́тим ве́чером?

Nilüfer: Hadi, çıkalım. Televizyondan bıktım. Nereye gidelim?
Nilüfer: Дава́й, схо́дим. От телеви́зора я уста́ла. Куда́ пойдём?

Burak: Sinemaya gidebiliriz.
Burak: Мо́жем сходи́ть в кино́.

Nilüfer: Uf ya. Sinema da televizyon gibi. Başka bir şey yapabilir miyiz?
Nilüfer: Ну уж нет. Кино́ как телеви́зор. Мо́жем мы что-нибу́дь друго́е сде́лать?

Burak: Merkez Tiyatrosu’nda iyi bir oyun var.
Burak: В Центра́льном Теа́тре есть хоро́шая постано́вка.

Nilüfer: Doğru. Ama herhalde şimdi artık bilet bulamayız.
Nilüfer: Пра́вильно.Но возмо́жно сейча́с мы уже́ не найдём биле́тов.

Burak: Sorabiliriz. Telefon edeyim mi?
Burak: Мо́жем спроси́ть. Позвони́ть?

Nilüfer: Hayır. Başka bir şey yapalım.
Nilüfer: Нет. Дава́й что-нибу́дь друго́е сде́лаем.

Burak: Ne gibi, örneğin?
Burak: Что, наприме́р?

Nilüfer: Bilmem. Çin restoranına gidebiliriz.
Nilüfer: Не зна́ю. Мо́жем сходи́ть в кита́йский рестора́н.

Burak: Hangisine? Taksim’dekine mi?
Burak: Кото́рый? Кото́рый на Таксиме?

Nilüfer: Hayır. Bence Bebek’teki Taksim’dekinden daha güzel.
Nilüfer: Нет. По-мо́ему Бебек гора́здо краси́вее Таксима.

Burak: Doğru. Ama Bebek, Taksim’den çok daha uzak.
Burak: Ве́рно. Но Бебек от Таксима гора́здо да́льше.

Nilüfer: Fark etmez.
Nilüfer: Не име́ет значе́ния.

Burak: Fark eder. Arabayla gidemiyoruz bu akşam. Unuttun mu? Arabayı kardeşime ödünç verdim.
Burak: Име́ет значе́ние. На маши́не э́тим ве́чером мы не мо́жем пое́хать. Забы́ла? Я одолжи́л автомоби́ль брату.

Nilüfer: Unuttum. O zaman kardeşin bizi oraya götüremez mi?
Nilüfer: Забы́ла. Тогда́ не мог бы твой брат нас подвезти́?

Burak: Yok canım. O Yeşilköy’e gidecek. Ters yöne gidiyor.
Burak: Нет, дорога́я. Он е́дет в Ешилкёй. В противополо́жном направле́нии.

Nilüfer: Tamam. Taksim’e  gidelim.
Nilüfer: Ла́дно. Пойдём на Таксим.

Bir cevap yazın