Rusça Diyalog – Eczaneden ilaç Satın Almak

Eczaneden İlaç Satın Almak – Поку́пка лека́рств в апте́ке

Eczacı: Günaydın efendim. Ne arzu edersiniz?
Апте́карь: До́брый день, уважа́емая. Что бы вы хоте́ли?

Nilgün hanım: Günaydın. Birkaç şey istiyorum. Dün eşim güneşte çok fazla kaldı. Yandı. Sırtı kıpkırmızı oldu. Başı da ağrıyor. Ne tavsiye edersiniz?
Nilgün hanım: До́брый день. Хочу́ не́которые ве́щи. Вчера́ мой муж сли́шком до́лго был на со́лнце. Загоре́л. Спина ста́ла ярко кра́сной. Голова́ то́же боли́т. Что посове́туете?

Eczacı: Evet. Baş ağrısı için ilaç içti mi?
Апте́карь: Да. Каки́е-нибу́дь сре́дства от головы́ он пил?

Nilgün hanım: Hiçbir şey içmedi.
Nilgün hanım: Он ничего́ не принима́л.

Eczacı: Başı için aspirin vereceğim size. İki tane içsin. Eğer gerekirse, günde dört kere alabilir. Sırtı için bir merhem veriyorum. Eşinizin sırtına iki saatte bir sürün. Bugün güneşe hiç çıkmamalı. Evde dinlensin. İnşallah yarın kendisini daha iyi hisseder. İyi hissetmezse, doktora gitsin. Anlaştık mı?
Апте́карь: Я дам вам аспири́н от головы́. Принима́ть по две табле́тки. Е́сли потре́буется, мо́жет приня́ть четы́ре табле́тки. Для спины я дам вам мазь. Пусть ваш муж но́сит мазь два часа́. Сего́дня ожо́г вряд ли пройдёт. Пусть дома отдыха́ет. Даст Аллах, у́тром он почу́вствует себя́ хорошо́. Е́сли бу́дет нехорошо́, пусть идёт к до́ктору. Договори́лись?

Nilgün hanım: Anladım.
Nilgün hanım: Я поняла́.

Eczacı: Başka ihtiyacınız var mı?
Апте́карь: Что-нибу́дь друго́е ну́жно?

Nilgün hanım: Oğlumun da bir ilaca ihtiyacı var. İshal için.
Nilgün hanım: Моему́ сы́ну то́же ну́жно лека́рство. От поно́са.

Eczacı: Kaç yaşında?
Апте́карь: Ско́лько ему́ лет?

Nilgün hanım: On üç yaşında.
Nilgün hanım: Трина́дцать.

Eczacı: Onun ishali ne zaman başladı?
Апте́карь: Когда́ у него́ на́чался поно́с?

Nilgün hanım: Dün geceden beri.
Nilgün hanım: С про́шлой но́чи.

Eczacı: Çok mu fena?
Апте́карь: О́чень пло́хо?

Nilgün hanım: Çok fena değil, ama rahatsız.
Nilgün hanım: Не о́чень пло́хо, но неприя́тно.

Eczacı: O zaman ilaç vermeyin şimdi. Yarına kadar bekleyin. Akşama kadar hiçbir şey yemesin. Eğer yarın geçmezse, yine gelin ilaç veririm. Geçer inşallah.
Апте́карь: Тогда́ сейча́с дам лека́рство. Подожди́те до утра́. Пусть ничего́ не ест до ве́чера. Е́сли до утра́ не пройдёт, сно́ва придёте за лека́рством. Всё пройдёт, даст Аллах.

Nilgün hanım: İnşallah.
Nilgün hanım: Даст Аллах.

Bir cevap yazın