Rusça Diyalog – Doktor Ziyareti


Doktor Ziyareti – На приёме у врача́

Diyalog 1

Здра́вствуйте, на что жа́луетесь?
– Merhaba, şikayetiniz nedir?


Со вчера́шнего дня у меня́ си́льно боли́т живо́т.
– Dünden beri midem çok ağrıyor.


В како́м ме́сте боль?
– Neresi ağrıyor?


Вот здесь, в ни́жней ча́сти живота́.
– İşte burası, karnımın alt bölgesi.


Есть ещё каки́е-нибу́дь симпто́мы? Температу́ра, тошнота́?
– Başka semptomlar var mı? Ateş, mide bulantısı?


Да, меня́ тошни́ло па́ру раз, температу́ры вро́де нет, но я не уве́рен.
– Evet, birkaç kez midem bulandı, ateşim yok ama emin değilim.


Похо́же на аппендици́т. Ложи́тесь на куше́тку, я вас осмотрю́.
– Apandisite benziyor. Kanepeye uzanın, sizi muayene edeceğim.


Diyalog 2

До́брый день. Чем могу́ помо́чь?
– İyi günler. Nasıl yardım edebilirim?


У меня́ си́льный ка́шель и боли́т го́рло.
– Güçlü bir öksürüğüm ve boğaz ağrım var.


Температу́ра есть?
– Ateşiniz var mı?


Небольша́я, 37-37.5.
– Çok değil, 37-37.5


Откро́йте рот и высуньте язы́к… Так, я пропишу́ вам антибио́тики. Вот реце́пт. Принима́йте по 2 табле́тки три ра́за в день по́сле еды́. И постара́йтесь соблюда́ть посте́льный режи́м.
– Ağzınızı açın ve dilinizi çıkarın (çıkarın)… Bu yüzden size antibiyotik yazacağım. İşte reçete. Yemeklerden sonra günde üç kez 2 tablet alın. Ve yatakta kalmaya çalışın.


Diyalog 3

Что с ва́ми?
– Neyiniz var?


Мне не хорошо́. Ка́жется, я сейча́с потеря́ю созна́ние.
– İyi değilim. Sanırım şimdi bayılacağım.


Ся́дьте. Мо́жет быть, вы́звать ско́рую?
– Oturun, belki de, ambulans çağırmak lazım?


Ду́маю, обойдётся. Не на́до.
– Sanırım geçecek. Gerek yok.


Я принесу́ вам воды́.
– Size su getireyim.


Спаси́бо.
– Teşekkür ederim.


Diyalog 4

До́ктор, у меня́ си́льно боли́т рука́.
– Doktor bey, kolum çok ağrıyor.


В како́м ме́сте?
– Neresi? (Hangi bölge?)


Запя́стье. Мне бо́льно да́же при мале́йшем движе́нии.
– Bileğim. En küçük bir harekette bile canım acıyor.


Вы па́дали, ударя́лись?
– Düştünüz ya da bir yere mi vurdunuz?


Да, вчера́ я упа́ла с ле́стницы и приземли́лась пря́мо на э́ту ру́ку.
– Evet, dün merdivenden bu kolumun üzerine düştüm.


У вас мо́жет быть перело́м.
– Kırığınız olabilir.


Да́же перело́м?
– Kırık bile mi?


Да, дава́йте сде́лаем рентге́н и узна́ем.
– Evet, haydi bir röntgen çekelim ve öğrenelim.

Bir cevap yazın