Rusça Diyalog – Doğru Yolu Aramak

Doğru yolu aramak – По́иск пра́вильной доро́ги

Hatice hanım: Pardon. Kusura bakmayın. Bana yardım eder misiniz, lütfen?
Hatice Hanım: Прости́те. Извини́те. Не могли́ бы вы мне помо́чь, пожа́луйста?

Genç erkek: Tabii efendim.
Genç erkek: Коне́чно, уважа́емая.

Özlem hanım: Havalimanına gitmek istiyorum. Oraya giden otobüs var mı?
Özlem Hanım: Я хочу́ попа́сть в аэропо́рт. Како́й-нибу́дь авто́бус туда́ идёт?

Genç erkek: Maalesef yok teyze.
Genç erkek: К сожале́нию, нет, тётя.

Özlem hanım: Dolmuş var mı acaba?
Özlem Hanım: Долмуш, мо́жет быть, есть?

Genç erkek: Var. Durak Taksim’e yakın.
Genç erkek: Есть. Ря́дом с остано́вкой Таксим.

Özlem hanım: Peki yavrum, Trabzon’da yabancıyım. Yolu gösterebilir misiniz?
Özlem Hanım: Хорошо́, сыно́к, я в Трабзоне чужа́я. Не мог бы ты подсказа́ть доро́гу?

Genç erkek: Tabii. Şöyle gidin. Bu yolun sonundan sağa dönün. Meydana kadar gidin. Türk Hava Yolları’nın ofisinden sola sapın. Orası Gazi Paşa Caddesi. Ondan sonra İstanbul Hava Yolları’nın ofisine kadar gidin. Oradan sağa sapın. Biraz ileride durağı göreceksiniz.
Genç erkek: Коне́чно. Иди́те э́тим путём. В конце́ э́той дороги поверни́те напра́во. Иди́те до пло́щади.У о́фиса Туре́цких Авиали́ний поверни́те нале́во. Там бу́дет у́лица Гази Паши. Отту́да иди́те до о́фиса Стамбульских Авиали́ний. Там поверни́те напра́во. Немно́го впереди́ уви́дите остано́вку.

Özlem hanım: Çok mu uzak?
Özlem Hanım: Э́то о́чень далеко́?

Genç erkek: Yürüyerek uzak.
Genç erkek: Пешко́м далеко́.

Özlem hanım: Yürüyerek kaç dakika sürer acaba?
Özlem Hanım: Ско́лько мину́т для пе́шей прогу́лки?

Genç erkek: Bilmiyorum. Benim için on dakika.
Genç erkek: Не зна́ю. Для меня́ мину́т де́сять.

Özlem hanım: Peki, tekrar anlatır mısınız?
Özlem Hanım: Хорошо́, мо́жешь повтори́ть объясне́ние?

Genç erkek: Bakın teyze, sizinle gelirim, yolu gösteririm.
Hatice Hanım: Хорошо́, мо́жешь повтори́ть объясне́ние?

Özlem hanım: Çok teşekkürler yavrum.
Özlem Hanım: Огро́мное спаси́бо, сыно́к.

Genç erkek: Bir şey değil.
Genç erkek: Не сто́ит благода́рности.

Özlem hanım: Çantamı taşır mısınız acaba?
Özlem Hanım: Мо́жешь помо́чь донести́ су́мку?

Genç erkek: Tabii, taşırım.
Genç erkek: Коне́чно, донесу́.

Özlem hanım: Sağ olun evladım.
Özlem Hanım: Здоро́вья тебе́, сыно́к.

Bir cevap yazın