Rusça Diyalog – Bankada Tasarruf Hesabı Açmak


В ба́нке. Откры́тие сберега́тельного счёта
Bankada. Bir tasarruf hesabı açmak

Консульта́нт: До́брый день! Чем могу́ помо́чь?
Danışman: İyi günler, nasıl yardım edebilirim?

Ю́лия: Здра́вствуйте! Я хоте́ла бы откры́ть у вас сберега́тельный счёт. Объясни́те мне, пожа́луйста, как э́то де́лается?
Yulia: Merhaba! Sizden bir tasarruf hesabı açtırmak istiyorum. Lütfen bunun nasıl yapıldığını bana açıklar mısınız?

Консульта́нт: Вы хоти́те откры́ть счёт в росси́йских рубля́х и́ли в друго́й валю́те?
Danışman: Siz Rus ruble hesabı mı yoksa başka bir döviz hesabı mı açtırmak istiyorsunuz?

Ю́лия: В росси́йских рубля́х.
Yulia: Rus ruble hesabı.

Консульта́нт: Вам для заключе́ния догово́ра на откры́тие счёта необходи́мо предоста́вить па́спорт и вид на жи́тельство.
Danışman: Hesap açma sözleşmesi yapmak için pasaport ve ikametgat belgesi sağlamalısınız.

Ю́лия: Могу́ ли я по́сле откры́тия счёта получи́ть ка́рточку для банкома́та?
Yulia: Hesap açtıktan sonra ATM kartı alabilir miyim?

Консульта́нт: Для э́того та́кже необходи́мо заключи́ть догово́р с на́шим ба́нком.
Danışman: Bunu yapmak için de ayrıca bankamızla bir anlaşma yapmanız gerekiyor.

Ю́лия: Хорошо́. Дава́йте начнём оформля́ть докуме́нты.
Yulia: Tamam. Evrakları doldurmaya başlayalım.

Консульта́нт: Пройди́те, пожа́луйста, к операционисту. Окно́ но́мер де́вять.
Danışman: Lütfen vezneye gidin. Dokuz numaralı pencere.

Ю́лия: Спаси́бо!
Yulia: Teşekkür ederim!

Bir cevap yazın