Rusça Diyalog – Alışverişte İndirim İstemek

https://youtu.be/p20T1IbVolM


Alışverişte İndirim

Kelimeler:

уступи́́ть — fiyat kırmak, fiyatı düşürmek
ски́дывать — indirim yapmak
торго́ва́ться — pazarlık
ски́дка — indirim
распрода́жа — indirimli satış
диско́нтная ка́рта — indirim kartı


Diyalog 1

2 кило́ я́блок пожа́луйста.
– 2 kilo elma lütfen.


Коне́чно же! Вот, возьми́те.
– Elbette. İşte, alınız.


Ско́лько с меня́?
– Ne kadar ödemeliyim?


300 рубле́й.
– 300 ruble


Мо́жет усту́пите? Я в магази́не деше́вле найду́.
– Fiyatı düşürür müsünüz? Ben mağazada daha uyguna bulurum.


Хорошо́, дава́йте ски́ну 30 рубле́й.
– Tamam, 30 ruble indirim yaparım.


Бо́льше 200 не дам! И́ли пойду́ к друго́му продавцу́!
– 200 den (ruble) fazla vermem. Ya da başka satıcıya giderim.


Вы меня́ гра́бите! Ну хотя́ бы 250?
– Siz beni soyuyorsunuz! En azından 250 (ruble) olsun mu?


230, тогроваться бо́льше не бу́ду!
– 230, başka pazarlık yapmayacağım!


По рука́м. Но се́рдца у вас нет!
– Anlaştık. Fakat sizin (kalbiniz) vicdanınız yok.


Diyalog 2

Я бы хоте́ла купи́ть э́ту кни́гу.
– Bu kitabı satın almak istemiştim (istiyorum).


Она́ сто́ит 650 рубле́й, но так как у нас сего́дня распродажа, вы полу́чите ски́дку в 10%.
– Fiyatı 650 ruble ama bizim bugün indirimli satışımız var, siz % 10 indirim alacaksınız.


Прекра́сно! Но я заме́тила, что у неё помя́тый корешо́к. За э́то не полага́ется дополни́тельная ски́дка?
– Harika! Fakat onun (kitabın) buruşuk bir kapağı olduğunu fark ettim.  Bu yüzden ek bir indirim yapmanız gerekmiyor mu?


Е́сли вы не о́чень торо́питесь, я уточню́ у ме́неджера.
– Eğer aceleniz yoksa, ben bir müdüre sorayım.


Да, мы мо́жем сде́лать вам дополни́тельную ски́дку. Итого́ с вас 552 рубля́ 50 копе́ек.
– Evet, biz size ek bir indirim yapabiliriz. Toplam 552 ruble 50 kapek ödeyeceksiniz.


Спаси́бо большо́е!
– Çok teşekkür ederim.


Diyalog 3

Здра́вствуйте. Рестора́н “Друзья́”. Чем я могу́ вам помо́чь?
– Merhaba. ”Arkadaş” restoran. Size nasıl yardımcı olabilirim?


Здра́вствуйте. Могу́ я отпра́здновать день рожде́ния в ва́шем рестора́не?
– Merhaba. Sizin restoranda doğum günü partimi kutlayabilir miyim?


Да, коне́чно! Когда́ и́менно вы плани́руете торжество́? И ско́лько бу́дет госте́й?
– Evet, elbette. Kutlamayı tam olarak ne zaman yapmayı planlıyorsunuz? Ve kaç misafiriniz olacak?


Я бы хоте́ла заброни́ровать сто́лик на восьмеры́х на 7 ве́чера в сле́дующую пя́тницу.
– Önümüzdeki Cuma günü saat 19: 00’da 8 kişilik masa ayırtmak istiyorum.


Прекра́сный вы́бор! Мы мо́жем предоста́вить вам ски́дку 3% за коли́чество госте́й и 5% в честь дня рожде́ния.
– Harika bir seçim. Biz size misafir sayısına göre % 3, doğum gününüz olduğu için de % 5 indirim yapabiliriz.


Здо́рово! А каки́е ещё мо́гут быть ски́дки?
– Mükemmel. Peki, başka indirim almak mümkün mü?


Е́сли у вас есть на́ша дисконткая ка́рта, и́ли е́сли су́мма счёта бу́дет бо́лее 10 ты́сяч рубле́й, разме́р ски́дки мо́жет соста́вить 15%.
– Eğer indirim kartınız varsa veya hesap 10.000 rubleden fazla gelirse, size %15 indirim yapılır.


Спаси́бо большо́е за информа́цию.
– Bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ederim.


Всегда́ ра́ды помо́чь!
– Yardım etmekten her zaman mutluluk duyarız!

Bir cevap yazın