Rusça Diyalog – Akşam Planları Hakkında Konuşmak

Akşam planları hakkında konuşmak – Говори́м о пла́нах на ве́чер

Bülent: Bu akşam ne yapıyorsun?
Bülent: Что ты де́лаешь сего́дня ве́чером?

Marta: Bilmiyorum. Niçin soruyorsun?
Marta: Не зна́ю. Почему́ ты спра́шиваешь?

Bülent: İki arkadaşla lokantaya gidiyoruz. Niçin sen de bizimle gelmiyorsun ki?.
Bülent: С двумя́ друзья́ми идём в рестора́н. Почему́ бы тебе́ не пойти́ с на́ми?

Marta: Teşekkür ederim, hayır. Geç yatmak istemiyorum çünkü yarın işe erken gideceğim. Saat sekizde dersim var.
Marta: Большо́е спаси́бо, нет. По́здно засыпать не хочу́, потому́ что за́втра ра́но пойду́ на рабо́ту. В во́семь часо́в есть мой урок.

Bülent: Bu önemli değil. Hadi, gel bizimle.
Bülent: Э́то не ва́жно. Дава́й, иди́ с на́ми.

Marta: Bilmiyorum. Emin değilim.
Marta: Я н зна́ю. Я не уве́рена.

Bülent: Hadi. Yarın ben de erken kalkacağım. Sabah erken benim de dersim var. Geç dönmeyeceğiz, yemin ederim.
Bülent: Дава́й. За́втра я то́же ра́но просну́сь. У́тром ра́но и у меня́ урок есть. По́здно не вернёмся, кляну́сь.

Marta: Arkadaşların kimler?
Marta: Кто твои́ друзья́?

Bülent: Murat ve Helmut. Murat’ı tanıyorsun. Helmut onun Alman arkadaşı. Türkiye’de tatil yapıyor. Üç dört gün Adana’da kaldı, yarın Göreme’ye gidecek. Hoş bir çocuk.
Bülent: Мура́т и Гельмут. Мура́та ты зна́ешь. Гельмут его́ неме́цкий друг. В Ту́рции прово́дит о́тпуск. Три-четы́ре дня оставалса в Адане, За́втра пое́дет в Гёреме. Прия́тный па́рень.

Marta: Hangi restorana gideceksiniz?
Marta: В како́й рестора́н вы пойдёте?

Bülent: Bilmiyorum. Murat biliyor. Ama iyi bir yer olacak.
Bülent: Я не зна́ю. Мура́т зна́ет. Но ме́сто бу́дет хоро́шим.

Marta: Tamam, ben de geleceğim. Beni arabayla alacak mısınız?
Marta: Ла́дно, я то́же приду́. Меня́ на маши́не возьмёте?

Bülent: Arabayla gitmeyeceğiz. Arabam bozuk.
Bülent: На маши́не не пое́дем. Она́ сло́мана.

Marta: O zaman nerede buluşacağız?
Marta: Тогда́ где встре́тимся?

Bülent: Murat ve Helmut’la saat sekizde otogarda buluşacağız. Sana yakın, değil mi? Oradan otobüsle gideceğiz.
Bülent: С Мура́том и Гельмутом встре́тимся в во́семь часо́в во́зле автовокза́ла. Ря́дом с тобо́й, не пра́вда ли? Отту́да на авто́бусе пое́дем.

Marta: İyi. Otogarın neresinde?
Marta: Хорошо́. Где нахо́дится автовокза́л?

Bülent: Ulu Caddesi’nde turizm danışma bürosu var ya? Onun önünde.
Bülent: Зна́ешь туристи́ческое бюро́ на у́лице Улу? пе́ред ним.

Marta: Anladım. Görüşmek üzere.
Marta: Я поняла́. До ско́рой встре́чи.

Bülent: Hoşça kal.
Bülent: Пока́.

Bir cevap yazın