Rusça Dersleri – Lakap Takma ve Çeşitli İfadeler

https://youtu.be/Zy-c4-1vGcY


Rusça lakaplar ve ifadeler
Обзываемся по-русски

работя́га

işçi (gariban işçi)

Он был сы́ном просто́го работя́ги и учи́тельницы.
O basit bir işçi ve öğretmenin oğluydu.

Оте́ц хоте́л, что́бы она́ вы́шла за́муж за кого́-нибу́дь богача́, а не работя́гу.
Babası, kızının basit bir işçi ile değil, zengin biriyle evlenmesini istiyordu.


зау́чка

inek (çok çalışkan anlamında)

В шко́ле она́ была́ зау́чкой.
O okulda bir inekti. (O okulda inek bir öğrenciydi.)

Типи́чный студе́нт-зау́чка, он приле́жно гото́вился к ка́ждому экза́мену.
Tipik bir inek öğrenci, her sınava iyi hazırlanmıştı.


неря́ха

pasaklı, pis, sünepe

Она́ жу́ткая неря́ха.
O pasaklı bir insan.

Как ужи́ться с супру́гом-неря́хой?
Sünepe bir eşle nasıl geçinilir ki?


домосе́д

evde pinekleyen, evcil kişi

Он тот ещё домосе́д, выхо́дит из до́ма то́лько за проду́ктами.
O kadar evcildir ki, sadece alışveriş yapmak için evden çıkar.

Мой па́рень лю́бит путеше́ствовать, а я домосе́дка.
Erkek arkadaşım seyahat etmeyi sever, ben ise evde pineklerim.


молоде́ц

aferin

Молоде́ц, так держа́ть!
Aferin, bu şekilde devam et.

Молодцы́, ребя́та, мы ва́ми горди́мся!
Aferin arkadaşlar, sizinle gurur duyuyoruz.


болту́н

boşboğaz, geveze

Болту́н – нахо́дка для шпио́на!
Geveze biri, bir casus için nimettir.

Ну ты и болту́н!
Sen bir gevezesin!


лицеме́р

ikiyüzlü, riyakar

Он бесче́стный лицеме́р – говори́т одно́, а де́лает соверше́нно друго́е.
O dürüst olmayan ikiyüzlü biridir, söylediği şeyin tam tersini yapar.

Она́ обозвала́ его́ в лицо́ лицеме́ром, и пра́вильно сде́лала.
O onun yüzüne karşı ikiyüzlü olduğunu söyledi ve yaptığı doğruydu.


бедня́га

zavallı

Бедня́га потеря́л все де́ньги и докуме́нты.
Zavallı adam tüm parasını ve belgelerini kaybetti.

Мне бы́ло жаль бедня́гу.
Zavallıya üzüldüm.


зану́да

budala, enayi

Ну ты и зану́да!
Sen bir budalasın.

Не хочу́ я с э́тим зану́дой ря́дом сиде́ть!
Bu enayinin yanında oturmak istemiyorum.


вре́дина

zalim, nankör

Ну что ты за вредина така́я!
Sen ne kadar nankör birisin!

Ко́шка – вредина, не даёт мне споко́йно занима́ться.
Kedi çok zalim, sessizce çalışmama izin vermiyor.


уша́стый

uzun (büyük) kulaklı

Смотри́, како́й уша́стый зверёк!
Bakın ne büyük kulaklı bir hayvan!

Из-по́д кре́сла вы́лезла уша́стая соба́ка.
Koltuğun altından uzun kulaklı bir köpek çıktı.


я́беда

iftiracı, ispiyoncu, hain, gammaz

Не будь я́бедой!
Bir ispiyoncu olma.

А ты, ма́ленькая я́беда, всё ма́ме рассказа́ла!
Seni küçük hain, anneme her şeyi anlattın.


пла́кса

mızmız

Не будь тако́й пла́ксой!
Bu kadar mızmız olma.

Не ребёнок, а пла́кса кака́я-то!
O bir bebek değil, ağlayan bir mızmız!


жа́дина

açgözlü, pinti, cimri

Подели́сь, не будь жа́диной!
Paylaş, pinti olma.

Ну ты и жа́дина!
Sen bir pintisin.


сластёна

tatlı sever, tatlıya düşkün olan kişi

Он ужа́сный сластёна, будь его́ во́ля – пита́лся бы одни́м пече́ньем.
O kadar tatlı severdir ki, ona kalsa sadece kurabiye ile beslenirdi.

Ну ты и сластёна, сло́пал все конфе́ты!
Sen bir tatlı seversin! Bütün şekerleri yedin!


глаза́стый

iri gözlü, patlak gözlü

Смотри́ кака́я глаза́стая, всё разгляде́ла!
Bak, ne kadar da iri gözlüsün, her şeyi iyice gördün.

На одно́м из стульев сиде́л худо́й глаза́стый мальчуга́н.
Sandalyelerden birinde ince, iri gözlü küçük bir çocuk oturuyordu.


безде́льник

uyuşuk, tembel

Безде́льники, це́лыми дня́ми в свое́й ко́мнате сиди́те и му́сор вы́нести не мо́жете!
Uyuşuk, bütün gün kendi evinde oturuyor, çöpü bile atamıyorsun.

В селе́ его́ зна́ют как безде́льника и тунея́дца.
O, köyde tembel ve asalak biri olarak bilinir.


обжо́ра

obur

Ты съел весь торт в одино́чку, обжо́ра!
Bütün pastayı tek başına yedin, obur.

Он хоть и ма́ленький, но тако́й обжо́ра!
Küçük olmasına rağmen, çok oburdur.


засо́ня

uykucu

Встава́й, засо́ня, в шко́лу проспи́шь!
Uyan, uykucu, okulda uyursun!

Буди́ его́, а то э́тот засо́ня мо́жет спать до полудня.
Uyandır onu, yoksa bu uykucu öğlene kadar uyuyabilir.


грязну́ля

kirli, pasaklı, pis

Ты где так испа́чкался, грязну́ля?
Sen nerede bu kadar üstünü kirlettin?

Посмотри́ на себя́, како́й ты грязну́ля!
Kendine bir bak, ne kadar pissin!


копу́ша

uyuşuk

Ну ты и копу́ша!
Sen bir uyuşuksun.

И́з-за тебя́, копу́ша, мы опозда́ем на по́езд!
Senin uyuşukluğun yüzünden trene geç kalacağız.

1 yorum yapılmış “Rusça Dersleri – Lakap Takma ve Çeşitli İfadeler”

Bir cevap yazın