Gerekli, Lazım İfadelerinin Kullanımı


Merhaba arkadaşlar, bu derste; ну́жен, нужна́, ну́жно, ну́жны ve на́до kullanımını hep birlikte öğreneceğiz.


Konuyu iki bölümde göstermek istiyorum, ilk olarak ”ну́жен, нужна́, ну́жно, ну́жны” kullanımını öğreneceğiz daha sonra ”ну́жно ve на́до” kullanımını öğreneceğiz.

ну́жен, нужна́, ну́жно, ну́жны kullanımı:

Konuyu daha iyi anlamanız için tablolar hazırladım, bu tablolar üzerinden size anlatmaya çalışacağım.

ну́жен, нужна́, ну́жно, ну́жны

Yukarıdaki tabloda gördüğünüz üzere ну́жен, нужна́, ну́жно, ну́жны kelimelerini tüm şahıs zamirleriyle kullanabiliyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken konu, bu kelimelerin isimlerle birlikte kullanılmasıdır.

  • Eril cins isimler için: ну́жен
  • Dişil cins isimler için: нужна́
  • Orta cins isimler için: ну́жно
  • Çoğul isimler için: ну́жны

Yukarıdaki tabloda gelecek zamanda nasıl kullanıldığını görüyorsunuz. Gelecek zamanda isimlerin cinsine uygun olan ну́жен, нужна́, ну́жно  kelimelerinden sonra kalıp olarak бу́дет yardımcı fiilini kullanıyoruz. Sadece çoğul isimlerde ну́жны ile бу́дут yardımcı fiilini kullanıyoruz.

Yukarıdaki tabloda gördüğünüz üzere geçmiş zamanda isimlerin cinslerine ну́жен, нужна́, ну́жно, ну́жны uygun olanı (быть) fiilinin geçmiş zaman çekimleri ile birlikte kullanıyoruz.

ну́жно ve на́до kullanımı:

Bu iki kelimeyi ise mastar halindeki fiillerle birlikte kullanıyoruz. Her ikisi de yaklaşık aynı anlamı verir, bu yüzden bu iki kelimeden birini seçerek kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki tabloda şimdiki zamanda nasıl kullanıldığını görüyorsunuz. Şahıs zamirinden sonra ну́жно veya на́до kelimelerinden sonra fiili mastar halinde kullanıyoruz. Fiillerle beraber kullanıldığında isimlerin cinsiyetlerinin bir rolü kalmıyor.

Yukarıdaki tabloda geçmiş zamanda ну́жно ve на́до kelimelerinin nasıl kullanıldığını görüyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken konu geçmiş zamanda her zaman бы́ло yani orta cins yardımcı fiil kullanılıyor.

Yukarıdaki tabloda gelecek zamanda ну́жно ve на́до kelimelerinin nasıl kullanıldığını görüyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken konu ise gelecek zamanda her zaman бу́дет yardımcı fiili kullanılıyor.

не ну́жно ve не на́до arasındaki fark nedir?

Sanırım yukarıdaki tabloda ну́жно ve на́до arasındaki farklı kolayca anlayabilirsiniz.

Şimdi cümle örneklerimize geçelim:

Buyurun gelin. Sizin bakmanız gerek.
Пожа́луйста, проходи́те. Вам ну́жно посмотре́ть.


Dışarı çıkmam lazım. (gerekiyor, gerek)
Мне на́до вы́йти.


Benim artık eve gitmem gerek. (lazım, gerekiyor)
Мне уже́ пора́ идти́ домо́й.


Uyumam lazım. (gerek, gerekiyor)
Мне на́до поспа́ть.


Anneannemin biraz dinlenmesi gerek.
Ба́бушке ну́жно немно́го отдохну́ть.


Senin saç tıraşı olman gerekiyor. (lazım, gerek)
Тебе́ на́до подстри́чься.


Böyle yerlerde senin gülmemen gerek.
В таки́х места́х тебе́ не на́до смея́ться.


Onu durdurmak gerekiyor.
Его́ на́до останови́ть.


Bizim seninle görüşmememiz gerek.
Нам с тобо́й не ну́жно ви́деться.


Benim egzersiz yapmam lazım.
Мне на́до потренирова́ться.


Acilen bir adet dilekçe yazmam lazım.
Мне на́до сро́чно написа́ть одну́ жа́лобу.


Benim bilmem lazım.
Мне на́до знать.


Onun üniversiteye girmesi için bol bol okuması ve yazması lazım.
Ему́ на́до мно́го чита́ть и писа́ть, что́бы поступи́ть в университе́т.


Bize bir lider lazım.
Нам ну́жен ли́дер.


Onlar çok az çalışıyorlar, onların dinlenmemesi lazım.
Они́ о́чень ма́ло рабо́тают, им не на́до отдыха́ть.


Bana bir araba lazım.
Мне ну́жен автомоби́ль.


Senin bu hikayeyi okumaman lazım.
Тебе́ не ну́жно чита́ть э́тот расска́з.


Bana bir tatil gerekiyor.
Мне ну́жен пра́здник.


Bana bir yardımcı lazım.
Мне ну́жен помо́щник.


Bu haberi ona bildirmememiz lazım.
Нам не на́до ему́ сообща́ть э́ту но́вость.


Bana şifre gerekiyor. (lazım)
Мне ну́жен паро́ль.


Onun eski pasaportunu değiştirmesi lazım.
Ему́ на́до поменя́ть ста́рый па́спорт.


Bana bir takvim lazım.
Мне ну́жен календа́рь.


Bizim bu kitap üzerinde çalışmaya devam etmemiz lazım.
Нам на́до продо́лжить рабо́ту над уче́бником.


Yardım lazım mı? (Yardım gerekiyor mu?)
По́мощь нужна́?


Saat beşte çocukları okuldan almamız lazım.
Нам на́до забра́ть дете́й из шко́лы в пять часо́в.


Para lazım mı? (Para gerekiyor mu?)
Де́ньги ну́жны?


Sizin bizimle gelmeniz gerekmiyor.
Вам не ну́жно идти́ с на́ми.


Özür dilemeye gerek yok.
Не ну́жно извиня́ться.


Benim acele etmem lazım.
Мне ну́жно спеши́ть.


Senin artık ona evlenme teklif etmen gerekiyor.
Тебе́ на́до сде́лать ей предложе́ние.


Size ambulans mı lazım?
Вам нужна́ ско́рая?


Sizin tatil izni alıp ailece bir yerlere gitmeniz lazım.
Вам пора́ взять о́тпуск и пое́хать куда́-нибудь отдохну́ть всей семьёй.


Sana kitap mı lazım?
Тебе́ нужна́ кни́га?


Genç adam bana çiçek aldı. Onların onu görmemesi lazım.
Молодо́й челове́к купи́л мне цветы́. Они́ не должны́ ви́деть их.


Ona merdiven lazım. (gerekiyor, gerek)
Ему́ нужна́ ле́стница.

Bir cevap yazın