Küçük Mişa Hastalanıyor

Rusça diyaloglar serimize ”Küçük Mişa Hastalanıyor” adlı hikayemiz ile devam ediyoruz.Ма́ленький Ми́ша боле́ет
Küçük Mişa hastalanıyor

Сего́дня Ми́ша не идёт в шко́лу. Он боле́ет. У него́ боли́т у́хо, го́рло и голова́.
Bugün Mişa okula gitmiyor. O hastalanıyor. Onun kulağı, boğazı ve başı ağrıyor.

Наве́рное, э́то просту́да, – говори́т ма́ма.
Мы должны́ идти́ в больни́цу.
– Annesi; muhtemelen soğuk algınlığı olduğunu söylüyor.
– Hastaneye gitmek zorundayız.

Ма́ма и Ми́ша иду́т в больни́цу. В больни́це врач смо́трит го́рло и у́ши.
Mişa ve annesi hastaneye gidiyorlar. Doktor hastanede boğazına ve kulaklarına bakıyor.

У него́ есть температу́ра? – спра́шивает врач.
– Onun ateşi var mı? diye soruyor doktor.

Да, 37.7. – отвеча́ет ма́ма.
У́тром он принима́л аспири́н.
– Evet, 37.7 derece diyor annesi.
– Sabahleyin o aspirin aldı.

Я ду́маю, что э́то грипп. Сейча́с все боле́ют, – говори́т врач и пи́шет реце́пт.
– Sanırım, bu grip. Şu aralar herkes hastalanıyor diyor doktor ve reçeteyi yazıyor.

Ми́ша до́лжен принима́ть э́то лека́рство три ра́за в день: у́тром, днём и ве́чером.
– Mişa’nın bu ilacı günde 3 defa (kez, sefer) alması lazım: sabahleyin, öğlen ve akşam.

А ещё он до́лжен мно́го пить и отдыха́ть. Выздора́вливай, Ми́ша!
– Ve onun çok fazla sıvı içmesi ve dinlenmesi lazım. Geçmiş olsun Mişa.

Ма́ма и Ми́ша иду́т в апте́ку и покупа́ют лека́рство.
До́ма Ми́ша лежи́т на дива́не и смо́трит телеви́зор.
Mişa ve annesi eczaneye gidiyorlar ve ilaç satın alıyorlar.
Mişa evde divana uzanıyor ve televizyon izliyor.

Мой бе́дный ма́ленький Ми́ша, – говори́т ма́ма.
– Benim zavallı Mişam, diyor annesi.

Что ты хо́чешь? Вот твои́ люби́мые фру́кты. Вот сок и пече́нье.
Как хорошо́ боле́ть!” – ду́мает Ми́ша.
– Ne istersin? İşte senin sevdiğin meyveler. İşte meyve suyu ve kurabiye.
“Hasta olmak ne güzel!” diye düşünüyor Mişa.

– “Сейча́с все мои́ друзья́ в шко́ле. Они́ пи́шут ску́чные упражне́ния.
– “ Şimdi tüm arkadaşlarım okulda. Onlar sıkıcı alıştırmalar yazıyorlar.”
А я могу́ лежа́ть на дива́не, есть фру́кты и ничего́ не де́лать!”
– “ Ben ise divana uzanıp hiçbir şey yapmadan meyve yiyebilirim.”

Вопро́сы к те́ксту:
Metne ait sorular:

1. Почему́ Ми́ша не идёт в шко́лу? —> Потому́ что он боле́ет.
1. Mişa niçin okula gitmiyor? —> Çünkü o hastalanıyor.

2. Что у него́ боли́т? —>
2. Onun neyi ağrıyor? —> …

3. Куда́ должны́ идти́ Ми́ша и ма́ма? —>
3. Mişa ve annesi nereye gitmek zorundalar? —> …

4. Кака́я у Ми́ши температу́ра? —>
4. Mişa’nın ateşi kaç derece? —> …

5. Что смо́трит врач? —>
5. Doktor neye bakıyor? —> …

6. Что они́ покупа́ют в апте́ке? —>
6. Onlar eczaneden ne satın alıyorlar? —> …

7. Что Ми́ша де́лает до́ма? —>
7. Mişa evde ne yapıyor? —> …

Bir cevap yazın