Kelimenin Gücü

Одна́жды Ма́стер расска́зывал о вели́кой си́ле живо́го сло́ва. Со́тни ученико́в внима́тельно слу́шали его́. И ка́ждый из них хоте́л владе́ть э́той необыча́йной си́лой.
Но не ка́ждый ве́рил Ма́стеру. Одни́ иска́ли подтвержде́ния среди́ друзе́й, други́е снисходи́тельно улыба́лись, тре́тьи разду́мывали, как бы прове́рить э́ту тео́рию.
Кто-то из за́дних рядо́в неожи́данно вы́крикнул:
— Ты говори́шь чепуху́! Ра́зве ста́нешь святы́м оттого́, что всё вре́мя тверди́шь: “Бог, Бог, Бог”? Ра́зве ста́нешь гре́шником оттого́, что без конца́ повторя́ешь: “Грех, Грех, Грех”? Ерунда́ э́та твоя́ си́ла живо́го сло́ва!
— Сядь на ме́сто, глупе́ц! – отре́зал Ма́стер.
Челове́ка охвати́ла я́рость, его́ назва́ли глупцо́м среди́ со́тен ученико́в! Э́то слы́шал ка́ждый! Он стал брани́ться ещё бо́льше, оскорбля́ть Ма́стера. Гнев соверше́нно затми́л его́ ра́зум.
Ма́стер вы́слушал его́. А зате́м с ви́дом раска́яния сказа́л:
— Прости́ меня́… я погорячи́лся. И́скренне прошу́ проще́ния. Мне не сто́ило оскорбля́ть тебя́.
Учени́к тут же успоко́ился.
— Вот всем вам и отве́т, – подыто́жил Ма́стер. – От одного́ сло́ва челове́к пришёл в я́рость, от друго́го – успоко́ился.

Bir keresinde üstat yaşayan gerçek bir kelimenin gücünden söz etti. Yüzlerce öğrencisi onu dikkatle dinlediler. ve her bir öğrenci bu olağanüstü güce sahip olmak istedi.
Ama içlerinden bazıları ustaya inanmadılar. Bazıları arkadaşlarından onay beklediler, bazıları ise küstahça gülümsedi, bazıları ise bu teoriyi nasıl doğrularız diye düşündüler.
Arka sırdan birisi aniden bağırdı:
– Sen saçma konuşuyorsun! Bir aziz mi olacağını sanıyorsun ”Tanrı, Tanrı, Tanrı” diye tekrar edince? Peki ”Günah, Günah, Günah” diye tekrar edince bir günahkar mı olursun? Senin bu kelimenin gücü fikrin çok saçma.

– Otur yerine, seni aptal! – diyerek sözünü kesti Usta.
Öğrenci çok öfkelendi çünkü yüzlerce öğrenci içinde kendisine aptal denilmişti. Herkes bunu duymuştu. Daha çok öfke duydu adam Usta’ya.
Öfke tamamen adamın zihnini ele geçirmişti.
Usta onu dinledi ve sonraki pişmanlık içinde ona dedi ki:
– Bağışla beni. Biraz heyecanlandım. İçtenlikle senden özür diliyorum. Sana hakaret etmemeliydim.
Öğrenci hemen sakinleşti.
– İşte hepsi sizin için cevap, – Usta sözlerini toparladı. –  Bir kelime yüzünden bir insan öfke içine düştü ve diğer kelime ile sakinleşebildi.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.