İnci Tanesi

Оди́н из при́нципов жи́зни — при́нцип жемчу́жной ра́ковины. Когда́ в ра́ковину попада́ет песчи́нка, то она́ начина́ет раздража́ть и ра́нить не́жное те́ло моллю́ска. Моллю́ск обвола́кивает её свои́м те́лом, и в результа́те песчи́нка стано́вится жемчу́жиной. Когда́ в жи́зни случа́ются тру́дности, рассма́тривайте их как песчи́нку, попа́вшую внутрь ва́шего существова́ния. И постара́йтесь созда́ть из испыта́ния жемчу́жину.

Hayatın prensiplerinden birisi de inci kabuğunun prensibidir. Bir kum tanesi kabuğun içine girdiği zaman yumuşakçaların organlarını tahriş etmeye ve incitmeye başlar. Yumuşakçalar bunları sararlar ve sonuç olarak kum tanesi bir inciye dönüşürler. Hayatta zorluklarla karşılaştığınızda onları varlığınıza giren bir kum tanesi gibi düşünün. Ve bu deneyimden bir inci yaratmaya çalışın.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.