İki Elma

Ма́ленькая де́вочка держа́ла в рука́х два я́блока. Её ма́ма мя́гко и с улы́бкой спроси́ла свою́ ма́ленькую до́чку: «Ми́лая, ты не могла́ бы дать свое́й ма́мочке одно́ из двух я́блок?»
Де́вочка в тече́ние не́скольких секу́нд смотре́ла на ма́му, зате́м внеза́пно надкуси́ла одно́ я́блоко, а зате́м бы́стро друго́е.

Же́нщина почу́вствовала, как улы́бка застыва́ет на её лице́ и о́чень постара́лась не показа́ть своё разочарова́ние. Она́ расстро́илась, что её люби́мая до́ченька не пожела́ла с ней дели́ться.
И вдруг де́вочка протяну́ла одно́ из уку́шенных я́блок и сказа́ла: «Ма́ма, возьми́ вот э́то, оно́ бо́лее сла́дкое!»

Незави́симо от того́, наско́лько вы взро́слый, о́пытный и осведомлённый челове́к, никогда́ не спеши́те суди́ть други́х. Дайте им возмо́жность объясни́ться. То, что вы ви́дите, мо́жет быть о́чень обма́нчиво. Ча́сто ви́дя то́лько о́бщую карти́нку, мы заблужда́емся в и́стинных моти́вах де́йствий друго́го челове́ка.

Küçük ellerinde iki elma tutuyordu. Annesi sıcak bir gülümseme ile kızına sordu: «Tatlım, annene elmalardan birini verebilir misin?» Kızı annesine bir kaç saniye baktıktan sonra aniden elmalardan birini ısırdı ve daha sonra diğer elmayı da hızlıca ısırdı.

Kadın yüzündeki gülümsemeyi bozmamaya çalışarak yaşadığı hayal kırıklığını kızına göstermemeye çalıştı. Kadın kendi kızının onunla elmayı paylaşmamasına çok üzüldü. Aniden kızı ısırdığı elmalardan birini annesine uzatarak: «Anne, bunu al, bu elma çok daha lezzetli!»

Ne olursa olsun, ne kadar yetişkin olursak olalım, deneyimli veya bilgili, asla başkalarını yargılamak için acele etmeyin. Kendilerini açıklamaları için onlara imkan verelim. Gördüğünüz şeyler aldatıcı olabilir. Genelde resmin bir kısmını görüyoruz, başkalarının eylemlerinde çoğunlukla yanılıyoruz.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.