Ev Temizliğinde Kullanılan Rusça Fiiller

Bu dersimizde ev temizliğinde kullanılan Rusça fiilleri öğreneceğiz. Günlük hayatta temizlik yaparken her zaman karşımıza çıkacak olan bu Rusça fiilleri öğrenmenizi kesinlikle tavsiye ederim.Rusça  ev temizliğinde kullanılan fiiller

Прибира́ть
Temizlemek

Я прибира́ю кварти́ру.
Ben daireyi  (evi) temizliyorum.


Ты прибра́л свою́ ко́мнату?
Sen kendi odanı temizledin mi?


Пылесо́сить
Süpürmek (Elektrikli süpürge ile)

Она́ пылесо́сит.
O süpürüyor.

Я пропылесо́сила.
Ben süpürdüm.


Протира́ть пыль
Toz almak

Ты мо́жешь протере́ть пыль с по́лки?
Sen rafların tozunu alabilir misin?

Они́ протёрли пыль.
Onlar toz aldılar.


Мыть посу́ду
Bulaşık yıkamak

Я мо́ю посу́ду.
Ben bulaşıkları yıkıyorum.

Он помы́л посу́ду.
O bulaşıkları yıkadı.


Стира́ть бельё
Çamaşır yıkamak

Она́ ка́ждое воскресе́нье стира́ет бельё.
O her Pazar günü çamaşır yıkar (yıkıyor).

Ты постира́л бельё?
Sen çamaşırları yıkadın mı?


Класть в стира́льную маши́ну
Çamaşır makinesine koymak

Я кладу́ бельё в стира́льную маши́ну.
Çamaşırları çamaşır makinesine koyuyorum.

Вы положи́ли бельё в стира́льную маши́ну?
Siz çamaşırları çamaşır makinesine koydunuz mu?


Достава́ть из стира́льной маши́ны
Çamaşır makinesinden çıkarmak

Вы́тащи, пожа́луйста, бельё из стира́льной маши́нки.
Lütfen çamaşırları çamaşır makinesinden çıkar.

Я вы́тащил бельё из стира́льной маши́нки.
Ben çamaşırları çamaşır makinesinden çıkardım.


Отжима́ть бельё
Çamaşırları sıkmak

Я отжима́ю ве́щи.
Ben çamaşırları sıkıyorum.

Она́ отжа́ла ве́щи.
O çamaşırları sıktı.


Разве́шивать бельё
Çamaşırları asmak

Ты разве́сишь ве́щи?
Sen çamaşırları asacak mısın?

Она́ разве́сила бельё на балко́не.
O çamaşırları balkona astı.


Снима́ть бельё (по́сле сти́рки)
Çamaşırları toplamak

Ты сни́мешь ве́щи?
Çamaşırları toplayacak mısın?

Она́ сняла́ ве́щи.
O çamaşırları topladı.


Гла́дить ве́щи
Kıyafetleri (Giysileri) ütülemek

Я гла́жу твою́ руба́шку.
Ben senin gömleğini ütülüyorum.

Вы погла́дили мои́ брю́ки?
Siz benim pantolonumu ütülediniz mi?


Скла́дывать ве́щи
Çamaşırları (kıyafetleri) katlamak

Сложи́, пожа́луйста, твои́ ве́щи.
Lütfen, kıyafetlerini katla.

Я сложи́ла ве́щи.
Ben kıyafetleri katladım.


Мыть окно́ / о́кна
Pencereyi / pencereleri silmek
Camı / Camları silmek

Как ча́сто ты мо́ешь о́кна?
Pencereleri ne (hangi) sıklıkla siliyorsun?

Она́ уже́ помы́ла окно́.
O zaten (artık) pencereyi sildi.


Мыть пол
Yeri temizlemek / Silmek

Когда́ вы наконе́ц-то помо́ете пол?
Sonunda yeri ne zaman temizleyeceksiniz?

Я неда́вно помы́ла пол.
Ben geçenlerde yeri temizlemiştim (temizledim).


Подмета́ть пол
Yeri süpürmek

Она́ сейча́с подмета́ет пол.
O şimdi yeri süpürüyor.

Ты уже́ подмёл пол?
Sen artık yeri süpürdün mü?


Заправля́ть крова́ть
Yatağı düzeltmek  /  yapmak  /  toplamak

Я заправля́ю свою́ крова́ть ка́ждый день.
Ben kendi yatağımı her gün toplarım.

Я запра́вила крова́ть.
Ben yatağımı yaptım / düzelttim / topladım.


Прове́тривать ко́мнату
Odayı havalandırmak

Я прове́триваю ко́мнату не́сколько раз в день.
Ben günde birkaç kez odayı havalandırırım.

Вы прове́трили ко́мнату?
Siz odayı havalandırdınız mı?


Выбра́сывать му́сор
Çöpe atmak 

Ты вы́бросишь э́тот му́сор сейча́с?
Sen şimdi bu çöpü atacak mısın?

Я вы́бросила газе́ты.
Ben gazeteleri çöpe attım.


Вы́носит му́сор
Çöpü dışarıya atmak / Çöpü dışarıya çıkarmak

Вы́неси, пожа́луйста, му́сор.
Lütfen çöpü dışarı çıkar.

Я вы́нес му́сор.
Ben çöpü dışarıya attım.
Ben çöpü dışarıya çıkardım.


Убира́ть со стола́
Masayı temizlemek  /  Toplamak  /  Kaldırmak

Убери́, пожа́луйста, со стола́.
Lütfen masayı kaldır.
Lütfen masayı topla.
Lütfen masayı temizle.

По́сле обе́да мы убра́ли со стола́.
Biz öğle yemeğinden sonra masayı topladık.

Bir cevap yazın