Deneyim Hakkında

Мо́жно до́лго говори́ть о воде́, но уста́ от э́того не увлажня́тся. Мо́жно по́лностью объясни́ть приро́ду огня́, но те́ло при э́том не согре́ется.
Не прикаса́ясь к по́длинной воде́ и по́длинному огню́, челове́к не позна́ет э́тих веще́й.

Да́же объясне́ние, осно́ванное на зна́нии книг, не углуби́т его́ понима́ния. Пи́щу та́кже мо́жно дета́льно описа́ть, но э́то не утоли́т го́лода.
Едва́ ли мо́жно дости́чь по́длинного понима́ния, опира́ясь на объясне́ния, а не на со́бственный о́пыт.

Su hakkında uzun süre konuşulabilir ancak ağız ıslanmaz. Ateşin doğası tam olarak açıklanabilir ama bundan dolayı vücut ısınmaz. Gerçek suya ve gerçek ateşe dokunmadan hiç kimse bunu anlayamaz.

Kitap bilgisine dayanan açıklama bile onun bilgisini derinleştirmez. Gıdalar ayrıca detaylı olarak açıklanabilir ama açlığı gidermez.
Sadece açıklamalara dayanarak, kendi deneyimlerimiz olmadan, gerçek bir anlayış elde etmek neredeyse imkansızdır.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.