Boş Sürahi

Оди́н мудре́ц взял пусто́й кувши́н и напо́лнил его́ до́верху небольши́ми камня́ми. Собра́л свои́х ученико́в и зада́л им пе́рвый вопро́с: «Скажи́те, уважа́емые, по́лон ли мой кувши́н?» На что те отве́тили: «Да, по́лон».

Тогда́ мудре́ц взял по́лную ба́нку с горо́хом и вы́сыпал содержи́мое в кувши́н с камня́ми. Горо́х за́нял свобо́дное ме́сто ме́жду камня́ми. Зада́л мудре́ц второ́й вопро́с: «По́лон ли тепе́рь мой кувши́н?» Ученики́ вновь подтверди́ли, что по́лон. Тут мудре́ц взял коро́бку с песко́м и его́ то́же вы́сыпал в кувши́н.

Песо́к просочи́лся сквозь горо́х и ка́мни и за́нял всё свобо́дное ме́сто.
Сказа́л мудре́ц: «Я хоте́л, что́бы Вы осозна́ли, что кувши́н – э́то на́ша жизнь. Ка́мни – са́мые гла́вные составля́ющие жи́зни ка́ждого. Горо́х – э́то ве́щи, кото́рые име́ть прия́тно, но э́то не са́мое ва́жное. Песо́к символизирует ме́лочи, кото́рых по́лно в жи́зни любо́го челове́ка.
Е́сли снача́ла кувши́н напо́лнить песко́м, не оста́нется ме́ста для горо́ха и тем бо́лее камне́й. Так же и в жи́зни: е́сли тра́тить вре́мя на пустяки́, не оста́нется вре́мени на са́мое гла́вное.

Bilge bir insan boş bir sürahi alarak onu taş parçalarıyla ağzına kadar doldurdu. Öğrencileri topladı ve onlara ilk soruyu sordu: ”Sevgili öğrencilerim, bana söyleyiniz, bu sürahi dolu mudur?” Öğrenciler cevapladılar: ”Evet, doludur”.

Ardından bilge insan içinde bezelye taneleri olan başka bir kavanozu alarak taşla dolu olan sürahiye boşalttı. Bezelye tanecikleri taş parçacıklarının arasında serbeste yayıldılar. Bilge insan ikici soruyu sordu: ”Artık bu sürahi dolu mudur?” öğrenciler dolu olduğunu tekrar onayladılar.

Ardından bilge insan bir kutu içindeki ince kum taneciklerini alarak sürahinin içine boşalttı. Kum tanecikleri bezelye ve taş parçalarının arasından geçerek sürahi içine kolayca yayıldılar.

Bilge insan dedi ki: ” Sizlerin farkına varmasını istediğim şey, aslında hayatlarımızın bu sürahi gibi olduğudur.Taşlar – herkesin hayatının bileşenleridir. Bunlar güzel olan şeyler ama en önemli şeyler değildir. Kum ise, herhangi bir insanın hayatına anlam katan ayrıntıları simgeliyor.

Sürahiyi önce kumla doldurursanız, bezelye ve hatta taşlara hiç yer kalmaz. İşte böyle hayatımızın içinde de, önemsiz şeyler için zaman yitirirsen, en önemli şeyler için zaman kalmayacak.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.