Bir Şey Söylemeden Önce 3 Kere Düşün

Оди́н челове́к спроси́л у Сокра́та:
— Зна́ешь, что мне сказа́л о тебе́ твой друг?
— Подожди́, — останови́л его́ Сокра́т, — просе́й снача́ла то, что собира́ешься сказа́ть, че́рез три си́та.
— Три си́та?
— Пре́жде чем что-нибу́дь говори́ть, ну́жно э́то три́жды просе́ять. Снача́ла че́рез си́то пра́вды. Ты уве́рен, что э́то пра́вда?
— Нет, я про́сто слы́шал э́то.
— Зна́чит, ты не зна́ешь, э́то пра́вда и́ли нет. Тогда́ просе́ем че́рез второ́е си́то — си́то доброты́. Ты хо́чешь сказа́ть что́-то хоро́шее?
— Нет, напро́тив.
— Зна́чит, — продолжа́л Сокра́т, — ты собира́ешься сказа́ть о нём что́-то плохо́е, но да́же не уве́рен в том, что э́то пра́вда. Попро́буем тре́тье си́то — си́то по́льзы. Так ли уж необходи́мо мне услы́шать то, что ты хо́чешь рассказа́ть?
— Нет, в э́том нет необходи́мости.
— Ита́к, — заключи́л Сокра́т, — в том, что ты хо́чешь сказа́ть, нет ни пра́вды, ни доброты́, ни по́льзы. Заче́м тогда́ говори́ть?

Bir adam Socrates’e sordu:
— Biliyor musun! Arkadaşın senin hakkında ne anlattı?
— Bekle, — diyerek durdurdu adamı Soctares. Bir şey anlatmadan önce 3 kere düşün.
— 3 kere mi?
— Bir şey söylemeden önce 3 kere düşünmen gerekir. İlk önce gerçek olup olmadığına emin ol. Bunun doğru olduğuna emin misin?
— Hayır, daha yeni duydum.
— Anlaşılan, sen bunun doğru olup olmadığını bilmiyorsun. Öyleyse ikinci adıma geçelim – nezaket eleği – İyi bir şey mi söylemek istiyorsun?
— Hayır, tam tersine…
— Anlaşılan, — diyerek sözüne devam etti Socrates: Sen onun hakkında kötü bir şey söylemeye hazırlanıyorsun, hatta doğru olduğundan emin bile olmadan. Üçüncü aşamaya geçelim — yararlılık. Söylemek istediğin şeyi benim duyacak olmam gerçekten benim için faydalı mı?
— Hayır, faydalı değil.
— Bak öyleyse; diyerek Socrates sonuçlandırdı: Söyleyeceklerin hem doğru değil, hem nezaketli değil hemde faydalı değil. O halde neden söylemek gerekli?

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.